Polygonmach English Polygonmach Türkçe Polygonmach Spanish Polygonmach French Polygonmach Russia Polygonmach Arabia

BİZDEN HABERLER

KONVEYÖR BANT SİSTEMİ

KONVEYÖR BANT SİSTEMİ

31.05.2022 12:51

Konveyör bant mekanizması, ürünlerin bir yerden başka yere aktarımında insan gücünü en aza indiren bir sistemdir. Konveyör taşıma bantları, malzemelerin uzun mesafelere yatay veya eğimli bir şekilde ve hareketli bantlar üzerinde taşınmasında kullanılan çok önemli transfer araçlarıdır.

Eğer kısa bir süre içerisinde tonlarca malzemenin bir alandan diğerine aktarımı yapılacaksa bantlı konveyor taşıma sistemi kullanımı kaçınılmazdır. Konveyör bant sistemleri malzemelerin bir yerden başka bir yere nakledilmesi, boşaltılması, depolanması veya depodan alınması gibi işlemlerin yanında endüstri sektöründen havaalanlarına kadar birçok alanda kullanılmaktadır.

İşte bu nedenden ötürü günümüzde maden ocaklarında, demir - çelik fabrikalarında, termik santrallerde, cevher, kömür, kireç, sinter vb. malzemelerinin aktarımında ana taşıyıcı sistem bantlı konveyorlerdir. Bu konveyörlerle hem kuru hem de ıslak malzemelerin ve de kül, un, kum gibi küçük tanecikli ve tarım ürünlerinde olduğu gibi taneli malzemelerin taşınması mümkündür. Ayrıca kömür veya taş gibi çok parçalı malzemelerin taşınması da mümkündür.

Eğimli bir taşıma sisteminin gerektirdiği hallerde, eğimin 20 dereceyi geçmemesi gerekir. Normal konveyör bant sistemleri -20 ve 125 derece arasındaki sıcaklıkta çalışır. Ancak özel olarak geliştirilmiş bantlar kullanılarak bant dayanma sıcaklığı 170 dereceye kadar çıkarılabilmektedir. Konveyörlerin taşıma uzaklığı bir metreden 1000m ‘ ye kadar çıkmaktadır. Bant genişlikleri ise 300mm’den 3000mm’ kadar olabilmektedir. Daha uzak mesafelere de taşıma yapılabilmektedir. Ancak bunun için özel çözümler gerekmektedir. Günümüzde özel olarak dizayn edilmiş yaklaşık 100 km boyunda bant sistemleri de bulunmaktadır.

İki adet dönerli tambur kullanarak çalışan konveyör bant sistemleri istenen uzunluğa bağlı olarak birçok sayıda kanca, dişli, kova ve lastik kayışlardan oluşabilir.

İşletmelerin ihtiyacına göre konveyör bant sistemleri mobil ya da sabit olarak üretilmektedir. Mobil konveyör bant sistemi tekerlekli şasi üzerine monte edilir ve istenilen yere kolaylıkla taşınabilir. Ayrıca kurulacağı yerin zemin eğimine göre ayarlanabilir bir düzeneğe sahiptirler.

Konveyör Bantların Geçmişi:

Konveyor bant sistemlerinin ilk ortaya çıkışından günümüzdeki çok amaçlı kullanılabilir haline gelişi, temel olarak bant sisteminde kullanılan kayış malzemesinin daha kaliteli hale gelmesi ile alakalıdır.

Bantlı konveyorlerin 1830’lu yıllarda sanayi devrimi ile ortaya çıktığı görülmektedir. Özellikle bant kalitesinin geliştirilmesi ve üçlü ruloların kullanılmaya başlamasından sonra geniş çaplı bir şekilde dünyada kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde kamyonlar ile kıyaslandığında, konveyör bant sistemlerin ile malzeme taşımanın maliyetinin kamyon ile taşımaya göre on kat daha ucuz olduğu görülmektedir.

Konveyor bantlarının malzemesi kumaş, kauçuk, deri, metal veya termoplastik olabilir. Öte yandan, bandın tartabileceği bant boyutları ve ağırlığı çok önemlidir.

Konveyör Bant Sistemlerini Avantajları:

Konveyör taşıma bant sistemleri; düşük maliyeti, kullanım rahatlığı, geniş kullanım aralığı ile rakipsiz taşıma mekanizmalarıdır. Konveyor taşıma bantlarının faydaları:

- Yüksek miktarda malzeme taşınımı,

- Daha az enerji tüketimi,

- Düşük yatırım ve bakım maliyeti,

- Kullanım rahatlığı,

- İş gücü tasarrufu ve yüksek verimlilik

Sonuç olarak;

Konveyör bantlar, kamyonlara kıyasla daha yüksek bir ön yatırım gerektirse de uzun vade de daha ekonomiktir. Bunun nedeni, düzenli bakım ve yedek parça temini sayesinde konveyör sistemlerine kıyasla kamyon ve kepçelerin, nispeten daha kısa ekonomik ömürlü oluşudur.

Konveyör Taşıma Sistemleri, kamyon vb. nakliye araç filosuna göre şu sebeplerden ötürü daha ekonomik ve verimlidir:

1. Çalışılan tüm saha üzerinde istenen yere kadar döşenebilir. Çünkü madenler ve taş ocakları çoğunlukla araçların güvenli bir şekilde hareketini kısıtlayan zorlu şartlara sahiptir.

2. Konveyör bantlar fosil yakıt tüketen kamyonlara kıyasla daha çevrecidir. Ayrıca kamyonlara kıyasla daha az gürültü ve toz kirliliği yayarlar.

3. Konveyör bantlı taşıma sistemleri kamyon vb. nakliye araçlarına kıyasla daha ekonomik ve verimlidir. Bakım, işçilik ve işletme maliyetleri daha düşüktür.

4. Konveyör bant sistemleri, daha güvenlidir

5. konveyör bant sürekli işler haldedir ve çalışma esnasında yanı başlarında çok daha az sayıda işçiye gereksinim duyulur, bu da iş kazalarını büyük oranda engeller.

Konveyor Bant Sisteminin Yapısı

Bu taşıma sistemleri temel olarak iki tambur arasında sürekli olarak hareket halinde olan, rulolar ile donatılmış bir banttan oluşur.

Konveyör Bant Sistemlerinin Başlıca Unsurları:

-Taşıyıcı bant

-Rulolar,

-Tahrik tamburu,

-Kuyruk tamburu,

-Şasi,

-Yükleme bunkeri,

-Boşaltma şutu,

-Gerdirme ekipmanı,

-Sıyırıcı tertibat,

Taşıyıcı Bant

İdeal bir konveyör band aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

-Yüksek gerilime ve ağırlığa dayanım,

-Fazla uzamama,

-Nem çekmeme özelliği,

-Tamburlarda oluşan sarılma hareketine dayanıklılık,

-Aşındırıcı malzemeye dayanıklılık ve uzun ömür,

-Özel durumlarda aşırı sıcaklığa, soğuğa, iklimsel etmenler, yağa, oksitlenmeye, ozona karşı dayanım vb.

Rulolar

Ruloların iki görevi vardır:

1-Bandın dönme hareketini kolaylaştırmak,

2-Gerekmesi halinde bandı oluk şekline getirmek.

Üzerinde malzemenin taşındığı rulolara “taşıyıcı rulolar”, alt tarafta sadece boş bandı taşıyan makaralara ise “dönüş ruloları” denir.

Tamburlar

Bantlı konveyörlerde bandı hareket ettiren unsurlar, rulolar ve tamburlardır. Konveyor bant sistemlerinde tahrik ve kuyruk tamburları olmak üzere iki çeşit tambur kullanılır. Motordan aldığı dönme hareketi ile bandın hareket etmesini, dolayısıyla da malzemenin aktarımını sağlayan tambura “tahrik tamburu” adı verilir. Bandın gerginliğini ayarlamak amacıyla kuyruk tamburları kullanılır.

Şasi

Konveyörün tüm ekipmanı bir şasi üzerine yerleştirilir.

Yükleme bunkeri

Bantlı konveyörler üzerine malzemenin düzgün ve orantılı bir şekilde yüklenmesi gerekir. Böylece bant üzerinde boş ya da aşırı yüklü alanlar oluşmayacak, kapasite azalması ve malzemenin bant dışına dökülmesine sebebiyet verilmeyecektir.

Boşaltma bunkeri

Bant üzerinde taşınan malzemenin boşaltım yerinde, banttan başka bir alana aktarım gerekir. Bunun için boşaltma bunkeri kullanılır.

Temizleme düzeni

Eğer bant üzerinde taşınan malzeme ıslak ve yapışkan ise bu malzeme banttan ayrılmaz ve dönüş yolundaki tambur, rulolar ve çalıştırma ekipmanına zarar verir. Bu nedenle bu türden banda tutunan malzemenin taşınması esnasında, taşıyıcı ruloların alt kısmına bir sac plaka döşenerek bant kenarlarından dökülen malzemenin dönüş yoluna düşmesi önlenmelidir.

HABERİ OKU
ASFALT ÜRETİM SÜRECİNDEKİ EMİSYON KAYNAKLARI

ASFALT ÜRETİM SÜRECİNDEKİ EMİSYON KAYNAKLARI

19.05.2022 16:43

Üretim sürecinde asfalt plentlerinde yapılması gereken kırma, eleme, taşıma, kurutma, karıştırma ve yükleme işlemleri sırasında önemli miktarda toz salınımı meydana gelir. Açık alanlarda rüzgar etkisi nedeniyle açıktaki agrega depolama alanları, konveyör bantlar ve agrega transfer noktaları da yüksek miktarda toz kaynağı olabilir.

Agreganın ısıtıldığı kurutucularda toz ile birlikteyanma kaynaklı kükürtdioksit, karbon monoksit ve azot oksitler gibi istenmeyen gazlar ile bitümlümalzemenin ısıtılmasıyla ortaya çıkabilecek zararlı organik maddelerde de oluşur.

Bitümlü malzeme ısıtılırken kullanılan kızgınyağ kazanlarından da yakıt türüne bağlı olarak yanma kaynaklı toz ve gaz kirleticiler oluşur.

Agrega üretiminin de gerçekleştirildiği entegre tesislerde kırma-eleme işlemleri sonucundatoz salınımı oluşacaktır. Yani taş ocağındaki delme, patlatma işlemleri, yükleme-boşaltma, kırma- eleme işlemleri ile malzemelerin açıkta taşınması ve depolanması faaliyetleri de bir toz salınımı kaynağıdır.

EMİSYONU AZALTMA VE KONTROL ALTINA ALMA YOLLARI

Hem entegre asfalt tesisleri hem de entegre olmayan tesisleri için temel kirletici tozdur. Toz toplama sistemleri ile tozlar toplanıp bir toz filtreleme sisteminden geçirilerek toz emisyonu azaltılabilir. En çok tercih edilen filtreleme sistemi torba filtrelerdir. Bunun dışında elektrostatik filtreler ve sulu toz kontrol sistemleri de kullanılabilir.

Bunun dışında agregan taşıma bantlarında oluşacak toz salınımları kapalı bant sistemleri kullanılarak azaltılabilir. Toz filtreleme sisteminde tutulan tozlar filler malzeme olarak tekrar üretimde kullanılmakta ve ekonomik bir katkı sağlamaktadır.

Gaz salınımının azaltılması için, kurutucu döner fırınlarda kurutma ve ısıtma işlemleri, kaliteli yakıtlar ve yakma sistemleriyle yapılmalıdır. Atık gazların ısı enerjisi tekrar geri kazanılmalı ve kurutma sisteminde kullanılmalıdır. Bu fırınlarda oluşacak toz salınımları da mevcut toz toplama sistemiile filtre edilmelidir veya bağımsız bir toz kontrol sistemi kurulmalıdır.

Agrega, bitüm ve diğer katkıların karıştırıldığı mikserlerde, kamyona yükleme sırasında ve bitüm dolumu esnasında buharlaşan organik bileşiklerin toplanması ve arıtılması tavsiye edilir.

Drum mix (sürekli karışım) asfalt plenti kurutucularında ve geri dönüşüm asfalt kullanan tesislerde, bitümlü malzemenin ısıtılması sonucunda organik zararlı maddeler oluşacaktır. Oluşan salınım miktarına bağlı olarak kontrol teknikleri uygulanabilir.

Ayrıca üretim alanlarında toz salınımının azaltılması için tesis içi yollar kaplamalı olmalı, temizlenmeli ve toz bastırma uygulanmalıdır. Ayrıca depolama alanlarında rüzgar kesici perdeler ve toz bastırma sistemleri kullanılmalıdır. İnce malzemeler mümkün olduğunca kapalı alanlarda depolanmalıdır.

Toz salınımının azaltılması ve kolayca kontrol edilebilmesi için kırma-eleme faaliyetlerinin tamamen kapalı alanlarda gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.

İzolasyonlu bitüm tanklarının ısıtılması için bir seçenek olarak elektrik enerjisi tercih edilebilir.

HABERİ OKU
 ASFALT ÜRETİM SÜRECİ

ASFALT ÜRETİM SÜRECİ

19.05.2022 16:05

Asfalt (bitüm); ham petrolün doğal süreçler içinde doğada çökmesiyle veya insan eliyle damıtılması yolu ile elde edilir. Bu madde hidrokarbon bileşimli, koyu kahverengi ile siyah arası değişen renge sahiptir. Bazen performansı artırmak için bitümler polimerlerle modifiye edilir.

Özellikle yol yapım işlerinde üst yapı malzemesi olarak kullanılan asfalt; mineral ve agrega dahil edilerek üretilen yapışkanlı bitümlü bağlayıcı karışımıdır. Asfalt yol yapımında kullanılacak olan asfalt karışımlardaki agregalar, üretilecek üst yapının özelliklerine göre seçilen sert minerallerdir. Bunlar kırmataş, çakıl ve kum gibi malzemelerdir.

En çok üretimi yapılan asfalt yol türleri sıcak karışım asfalt, soğuk asfalt ve sathi kaplama olmak üzere üçe ayrılır.

1-Sıcak karışım asfalt: 145-160°C derecede agregayla, hemen hemen aynı sıcaklıkta ısıtılarak sıvı hale getirilmiş bitüm, istenen oranlarda karıştırılmaktadır. Karışımdaki agrega ve bitüm oranları üretilmek istenen ürünün özelliğine göre değişmektedir. Bununla birlikte karışımın hemen hemen % 95'i agrega, % 5'i ise bitümdür.

Sıcak karışım asfalt üretim tesislerinde genel olarak 3 farklı boyda agrega kullanmaktadır. Agregalar dryer içerisinde 145-160°C sıcaklıkta kurutulur ve ondan sonra 155-160°C derecede ısıtılan bitüm ile birlikte mikser içinde karıştırılır. Karışıma, filler, taş mastik gibi katkı malzemeleri de ilave edilebilir. Her bir batch karışım süresi yaklaşık 45 saniye olmaktadır. Bitüm ile agreganın tamamen birbirleri ile homojenleşmesi gerekmektedir. İnce mineral filler de karışıma ilave edilir ve bitümün agrega üzerine bağlanmasına yardımcı olur. Asfalt üretim tesisleri yaklaşık 160°C’de asfalt üretmektedir. Sabit ve mobil olmak üzere iki tip asfalt plenti kullanılmaktadır.

2-Soğuk asfalt: İnce agrega,asfalt emülsiyonu, mineral filler ve su ile oluşturulan bir karışımdır. Asfalt kaplama yüzeyinin bakım ve onarımında kullanılmaktadır. Sıcak asfalt ve diğer kaplama uygulamalarına göre maliyeti daha düşüktür.

Trafikte araç kullananlar için sürüş performansını etkileyen yoldaki tekerlek izleri, tümsekler, çukurlukların elimine edilmesinde ve yüzey düzgünlüğünün amaçlandığı durumlarda soğuk asfalt oldukça etkilidir. Ayrıca ekonomiktir ve üretimi daha kolaydır.

Bitüm karışımı, genellikle kamyon üstüne monteli ve tasarımı da ona göre yapılmış serme makineleri ile yol yüzeyine uygulanmaktadır.Karışım harcına istendiği takdirde ilave katkı malzemeleri eklenebilmektedir.

3-Sathi kaplama: Bağlayıcının ve agreganın birbiri ardına yüzeye serildiği uygulamadır. Asfalt distribütörü ile yol yüzeyine asfalt emülsiyonları püskürtülmekte, bunun üzerine ise peşinden mıcır serilmekte ve serili malzeme silindir ile sıkıştırılmaktadır. Sathi kaplama, bir ya da birkaç tabaka olarak da uygulanabilir. Serimi kolay ve maliyeti düşüktür. Ancak değişen iklimsel koşullardan çok fazla etkilendiği için bakım– onarım maliyetleri yüksek olmaktadır.

Asfalt Üretimi

Asfalt üretim tesisleri, iş alanına ne kadar kısa mesafede olursa üretim yapılabilmesi ve işin tamamlanması da o kadar hızlı olmaktadır.

Asfalt plentleri, Batch plentler, Drum mix (sürekli karışım) plentler ve Entegre asfalt plentler olmak üzere üç türdür. Her üç tip de sabit ve mobil olarak üretilebilmektedir.

1-Batch Tip Asfalt Plent: Dünyada en çok kullanılan tesislerdir. Bu tip plentlerde yüksek kalitede üretim yapılabilir. Bir üretim sürecinde istenen özelliklere göre tüm bileşenler ayrı ayrı tartıldıktan sonra, üretim sürecine dahil edilmekte ve her üretim periyodu yaklaşık 40-50 saniyede bitirilmektedir. Bu tür plentlerde üretim miktarı drum mix plentlere oranla daha düşük olmaktadır.

2-Drum mix (sürekli karışım) asfalt plent: Bu tip tesislerde, batch plentlerden farklı olarak, agrega kurutucudan çıkarken bitüm ve diğer katkılar da buna ilave edilir. Mikser bulunmadığından batch tipi plentlerde olduğu gibi bekleme süreleri (karıştırma, mikser kapağı açılması ve kapanması, malzeme boşalması, vb.) oluşmamaktadır. Dolayısıyla da üretim miktarları batch tipi plentlere göre daha yüksektir.

3-Entegre asfalt plent: Kırma-eleme sistemleri de üzerinde olan kompakt plentlerdir. Klasik tesislerde kırılmış ve boyutlarına göre ayrılmış agregalarkullanılırken, kompakt tesislerde kırma-eleme işlemi asfalt plenti üzerinde yapılmaktadır.

Asfalt Plentinde Bulunan Modüller ve Asfalt ÜretimAşamaları

Asfalt plentleri; besleme siloları, konveyorbantlar, dryer, otomatikkantar, mikser ve yükleyici modüllerden oluşmaktadır.

Besleme siloları: Agreganın depolandığı silolardır.

Konveyor Bantlar: Silolarda depolanan agreganın döner fırın olarak adlandırılan kurutucuya taşınmasını sağlayan sistemdir.

Dryer: Besleme bandından gelen malzemenin kurutulduğu döner fırındır. Döner fırının bir ucundan malzeme girer, diğer ucunda da brülör vardır. Brülörler, döner fırın içindeki agregayı önceden belirlenen sıcaklığa kadar ısıtır ve kurutur.

Elek ve sıcak agrega bunkeri: Kurutucudan gelen sıcak agrega eleklerde boyutlarına göre ayrılarak sıcak agregabunkerine gelir. Elek üstü malzemeise tekrar kırıcıya gönderilir. Sıcak agrega bunkerlerine gelen malzemeler, üretim reçetesine göre otomatik tartım sistemi ile istenilen miktarda karıştırıcıya alınır.

Mikser: Sıcak agrega bunkerlerinden gelen agregalar ile sıcak bitüm malzemesinin buluştuğu ve karıştırıldığı kısımdır. Agrega ile bağlayıcı bitümü tam olarak homojenize bir şekilde birleştiren mikserden çıkan sıcak karışım, doğrudan kamyonlara veya silolara aktarılır.

Toz kontrol sistemi: Asfalt plentlerindeki işlemler sırasında yüksek miktarda toz salınımı olacağından dolayı bütün asfalt plentlerinde toz kontrol sistemi bulunmaktadır. Genellikle kuru tip, değiştirilebilir torbalı filtre sistemi kullanılır.

Bitüm sistemi: Bitüm depolama tankları ve ısıtma sisteminden oluşur. Rafineriden ısı yalıtımlı araçlarla sıcak olarak plente getirilen bitümlü malzemeler, bitüm tanklarında depolanır. Bitümlü malzemenin donmaması için tanklarda ısıtma sistemi bulunur. Genellikle, sıvı veya gaz yakıtlı kızgın yağ kazanları kullanılır.

HABERİ OKU
BİTÜM EMÜLSİYON ÜRETİMİ

BİTÜM EMÜLSİYON ÜRETİMİ

11.05.2022 14:04

BİTÜM EMÜLSİYON ÜRETİMİ

Bitüm emülsiyonları kısaca bitümün su içerisinde küçük parçalar halinde yayılmış halidir. Parçacıkların genişliği genellikle 1 ila 5 mikron arasındadır. Bitüm emülsiyonlar birçok yerde yol çalışmaları ile inşaatlarda ve bunların onarımlarında geniş olarak kullanılmaktadır.

Emülsiyonların kullanımında damıtılmış petrol ürünleri (gazyağı, mazot, neft vs.) kullanılmamaktadır. Ayrıca imalat sürecinde sıcak karışımlara nazaran daha düşük ısı gereksiniminden dolayı enerji kullanımı daha azdır. Damıtılmış petrol ürünlerinin kullanılmaması sayesinde çevre kirliliğini de önemli ölçüde azaltır.

İstenen özellikte bir emülsiyon, kaygandır ve kahverengi renktedir. Bitüm emülsiyon içinde bitüm su içinde dağılır ve suyun özelliklerine sahipbir emülsiyon oluşturur.

Bitüm, emülsiyonun P-70 lik kısmını oluşturur. Emülsiyonlar genelde 100 ile 250 arasındaki penetrasyon değerinesahip bitümle üretilmektedir. Ancak, iklim koşullarından dolayı bitüm sertliği değişebilir.

Bitüm emülsiyon özellikleri, emülgatör olarak kullanılan kimyasallara göre değişir. Bu maddeler, emülsiyonun anyonik, katiyonik veya noniyonik olmasını belirler. Ayrıca emülgatörler, bitüm parçacıklarını stabil halde tutar ve bitümün agrega yüzeyinde uygun zamanda ve şekilde tutunmasını sağlar.

Bitüm emülsiyonda su kıvamı arttırır. Kullanılacak suyun üretilecek emülsiyona uygun olması gerekmektedir.

Bitüm EmülsiyonÇeşitleri Nelerdir?

Uygulandığı alanda bünyesindeki suyun buharlaşması ile su geçirmez ve yapışma mukavemetini arttırıcı siyah bir tabaka oluşturur. Anyonik emülsiyonlarda parçacıklar küresel ve küçüktür. Bu emülsiyonlar, yangınakarşı güvenliklidir ve çevreyi daha az kirletir. Ancak her türlü agrega ile kullanılamazlar ve yağışlara karşı hassastırlar.

Yol üst yapılarında bitümlü bağlayıcı, astar, yapıştırıcı malzemesi olarak kullanılır. Katiyonik emülsiyonlar yağışlara karşı daha az hassastırlar. Ayrıca, emülsiyonun kalitesini değiştirmeksizin su içerisinde daha fazla bitüm dağıtılabilir.

Bitüm Emülsiyonların Kullanım Alanları Nelerdir?

Mikro Kaplamalar, karayolu ve hava alanı kaplamalarında oluşan bozulmaların iyileştirilmesinde kullanılan polimer katkılı soğuk karışım olan bir üstyapı malzemesidir.

Slury seal

Asfalt emülsiyon, ince agrega, su ve mineral filler karışımından oluşur. Slurry seal, asfalt kaplamadaki küçük çatlakları doldurabilir. Bu yüzden sağlam kaplamalardaki küçük çatlaklar başarılı bir şekilde tamir edilebilir.

Chip seal yüzey tamiratı

Çok daha ekonomik bir metodudur. Bu metodun kullanılması ile aşınmış asphalt yüzeyleri yenilenir, dayanım artırılır ve böylece üstyapıyı korunur. İlk olarak, asfalt finisher ile uygulama yüzeyine püskürtülerek emülsiyon uygulanır. Sonrasında, düzenli olarak temiz çakıl serilir. Üçüncü olarak, agrega lâstik bir tekerlekle sıkıştırılır. Ve son olarak, fazla agregalar süpürülerek yoldan uaklaştırılır.

Fog seal

Sulu emülsiyon uygulanmasıdır. Bu metot, eskimiş asfalt yapıda agrega kaybını azaltmak için uygulanır. Bu metot aynı zamanda asphalt yüzeydeki küçük çatlakları doldurmak için de kullanılır.

Recycling

Asfalt kaplamanın tekrar kullanımıdır. Asfalt kaplamanın geri dönüşüm yoluyla tekrar geri kazanımının birçok avantajları mevcuttur. Bunlar;

 • Daha ekonomiktir.
 • Yol yapısı iyileştirilebilir.
 • Atık problemini elimine eder.
 • Bu sayede mevcut kaynaklar korunmuşolur.

Soğuk Karışım BitümEmülsiyonlar

Bitüm emülsiyonlar ile agregaların kullanımı uzun zamandır birçok ülkede uygulanmaktadır. Ancak bu tür karışımlar 1980 li yılların başlarına kadar yoğun trafiğe sahip yollarda kullanılacak bir üstyapı malzemesi olarak görülmüyordu. Bu yıllarda enerji kaynaklarını hızla tükenmesini engellemek ve çevre kirliliğini azaltmak için ortaya konan tepkiler, başta A.B.D. de olmak üzere bazı ülkelerde yol üst yapısında taşıyıcı katman olarak soğuk karışım malzemelerin kullanımını yaygınlaştırmıştır.

Soğuk karışımlarda bitümün ve agreganın ısıtılmasına ihtiyaç yoktur. Bu sebeple de agrega kurutucularına ve ısıtma sistemlerine ihtiyaçkalmamaktadır. Ayrıca, asfalt emülsiyonun kıvamınıarttırmak için inceltici petrol sıvılarına da ihtiyaç yoktur.

Bu etmenler önemli derecede enerji tasarrufu sağlamakta ve bu tür malzemelerin kullanımını daha ekonomik kılmaktadır.

Bitüm Emülsiyonlarının Avantajları

Sıcak karışımlara göre daha ekonomiktir.

Sıcak karışımların üretiminde ortaya çıkan gaz yayılmalarından kaynaklı çevre kirliliği problemleri söz konusu değildir.

Bitüm emülsiyon karışımları "soğuk karışımdır". Bitümün ve agreganın ısıtılmasına dolayısıyla da agrega kurutucularına ve ısıtma sistemlerine ihtiyaç kalmamaktadır.

İnceltici petrol sıvılarına ihtiyaç yoktur. Bu faktörler enerji tasarrufu sağlamakta ve bu tür malzemeleri daha ekonomik kılmaktadır.

Su bazlı olduğundan dolayı çevreyi kirletmezler. Soğuk karışımda, sıcaklık oda sıcaklığında olduğundan dolayı, sıcak karışımların yaydığı zararlı gazlar sıvı halde bulunurlar. Bu sebeple de önemli derecede gaz yayılması olayı ortaya çıkmamaktadır.

Bitüm Emülsiyonlarının Dezavantajları

Bitüm emülsiyonlar uzun zamandan beri üstyapı çalışmalarında kullanılmalarına ragmen, erken yaştaki dayanımlarının zayıf olması ve dayanımın yavaş gelişmesinden dolayı yine de sıcak karışımlar kadar kullanılmamaktadırlar. Bazı dezavantajlarından dolayı her durumda kullanılmaları hala mümkün değildir.

HABERİ OKU
KIRMA VE ELEME TESİSLERİNDE KULLANILAN BESLEYİCİLER

KIRMA VE ELEME TESİSLERİNDE KULLANILAN BESLEYİCİLER

21.04.2022 11:15

KIRMA VE ELEME TESİSLERİNDE KULLANILAN BESLEYİCİLER

TİTREŞİMLİ IZGARALI BESLEYİCİ

Titreşimli Izgaralı Besleyiciler, kırma eleme tesislerinde en çok kullanılan ana besleyici tipidir. Primer kademede kullanılan çeneli veya darbeli kırıcıların beslenmesi görevini üstlenirler. Büyük boyuttaki malzemelerden küçük boyuttaki dere malzemelerine kadar her ebattaki malzeme için kullanılabilir. Ayarlanabilir ızgara mesafesi sayesinde primer kademeye dâhil edilmek istenmeyen ürün ebadı değiştirilebilir. Çok sağlam yapıda bir şasisi vardır. Üzerine yeterli sayıda ve mukavemette helisel yaylarla besleyici gövdesi oturtulur. Bu besleyici gövdesinin üzerinde ise yüksek mukavemet sunan yapıda büyük hacimli bunker bulunur. Mobil ve sabit tüm primer ünitelerde kullanılabilir.

Titreşim Sistemi

Titreşim bir denge noktası etrafındaki mekanik salınımdır. Titreşimli besleyicilerde, bu mekanik salınım hareketi aynı özellikte iki adet vibromotorla oluşturur. Her salınım hareketi, beslenen malzemeye hareket kazandırır ve besleyici üzerinde bir miktar ilerlemesini sağlar. Bu ilerleme miktarına besleyicinin titreşim genliği (amplitude) denir.

Bypass Sistemi

Besleyici gövdesi üzerinde bulunan ızgara sisteminin amacı “bypass” yapmaktır. Bypass kelime anlamı olarak “köprüleme” olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla bypass kavramını kırma eleme tesisi için “kırıcıya girmesine gerek duyulmayacak ebattaki malzemelerin bu aşamayı atlayarak sistemin diğer kademelerine ulaştırılması” olarak açıklayabiliriz.

Malzeme, taş ocaklarından delme, patlatma ve/veya direkt kazıcı yükleyicilerle çıkarılarak tesise getirilir. Bu yüzden bu malzemenin içerisinde primer kademede boyut küçültme işlemine gerek duyulmayacak kadar küçük ebatlı ya da ürün olarak istenmeyecek killi malzeme de bulunur. Bu malzemeyi kırıcıya beslemek yerine bypass ederek prosese dahil etmek kırıcıyı daha yüksek verimlilikle kullanmayı sağlayacaktır. Titreşimli ızgaralı besleyicilerin özellikle primer kademede tercih edilmesinin en büyük sebebi de budur. Üstelik ızgaralar arasındaki mesafeler kolayca ayarlanabilir olduğundan bypass edilecek ürün ebadı değiştirilebilir.

TÜNEL BESLEYİCİ

Tünel Besleyiciler, kırma eleme tesislerinde en çok kullanılan ana besleyici tipidir. Primer kademede kullanılan çeneli veya darbeli kırıcıların beslenmesi görevini üstlenirler. Besleyiciler büyük boyuttaki malzemelerden küçük boyuttaki dere malzemelerine kadar her ebattaki malzeme için kullanılabilir. Ayarlanabilir ızgara mesafesi sayesinde primer kademeye dâhil edilmek istenmeyen ürün ebadı değiştirilebilir. Çok sağlam yapıda bir şasisi vardır. Üzerine yeterli sayıda ve mukavemette helisel yaylarla besleyici gövdesi oturtulur. Bu besleyici gövdesinin üzerinde ise yüksek mukavemet sunan yapıda büyük hacimli bunker bulunur. Mobil ve sabit tüm primer ünitelerde kullanılabilir.

BANTLI BESLEYİCİ

Titreşimli Besleyiciler, kırma eleme proseslerinde primer kırma aşamasından sonraki tüm aşamalardaki makinelerin sürekli beslenmesini sağlamak amacıyla eklenmiş ara stok noktalarına, malzemenin stoklandığı silo veya bunkerin çıkışına konumlandırılır.

Bant rulolarının uyumlu hareket etmesi için ruloların çevresel hızı bandın hızına eşit olarak ayarlanır. Rulolar çelik borudan imal edilmektedir. Sürtünmeyi azaltmak için bilyalı rulmanlar kullanılır. Bantlı besleyicinin bandında tahrik tamburu, gergi tamburu, düz taşıyıcı makaralar, yan makaralar ve geri dönüş makaraları kullanılmaktadır.

Tahrik tamburu, dönüş tamburu, üst ve alt makara, kılavuz rulo, gergi sistemi, motor ve çelik konstrüksiyondan oluşur.

WOBBLER BESLEYİCİ

Diskli eliptik miller birbirlerine senkronize olarak dönmekte ve ana kırıcıya girmesi istenmeyen ince malzemeler, çamur parçaları ve atık malzemeler tasarımda belirlenen açıklık boyunca ana kırıcıya girmeden dışarı alınmaktadır.

Wobbler Besleyici, malzemenin yüksek nemli ve yapışkan olması durumunda kırma eleme prosesinin vazgeçilmez bir ürünüdür. Çelik döküm olarak üretilen, üçgen formda sıralanmış diskler barındıran yekpare merdaneler wobbler besleyicinin ana elemanıdır. İçinden kare formda mil geçer ve bu mil redüktörlü motora kaplinle bağlanır. Motordan hareketi alan mil kare formu sayesinde bu hareketi merdaneye aktarır. Art arda sıralanmış merdaneler birbirleriyle senkronize şekilde hareket eder. Bu hareket sayesinde ilerleyen malzeme ile merdanelerin disk kısımları arasında oluşan sıkışma ve sürtünme kuvveti sayesinde, nemli ve yapışkan diye bahsi geçen çamur parçaları, ince ve/veya atık tanecikler, malzemeden ayrılarak wobblerin alt oluğuna iletilir. Dolayısı ana kırıcıya ulaşmadan prosesten uzaklaştırılmış olur.

Primer kademede olduğu için gövde yapısı büyük ve ağır malzemeleri karşılayabilecek kadar dayanıklı gövde yapısına sahiptir. Her merdaneye ayrı motor bağlandığından kullanım kolaylığı sağlar. Kompleks parça ve montaj yapısı olmadığından kurulumu ve bakımı kolaydır.

PALETLİ BESLEYİCİ

Paletli besleyiciler, yapışkan, aşındırıcı, kirli ve nemli malzemelerin beslenmesinde kullanılırlar. Özellikle çok nemli ürünler için en uygun besleyici tipidir. Besleme, zincire bağlanmış çelik plakalar aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Paletli besleyiciler yatay veya eğimli olarak çalışır. Yaygın olarak, Paletli Besleyici zincir üzerine cıvata ile sabitlenmiş, aşınmaya karşı dirençli paletlerin art arda sıralanmasıyla konveyör gibi çalışan makinelerdir. Paletlerin bağlı olduğu bu zincirler, iki başta bulunan zincir dişliler ile hareket ettirilir. Yüksek eğim aynı zamanda kompakt tesisler inşa etmeyi ve besleyicinin uzunluğunu azaltmayı, yatırım maliyetlerini düşük tutmayı sağlar. Paletli besleyiciler, ıslak, yapışkan, kuru ve aşındırıcı cevherleri farklı boyut ve yoğunluktaki malzemeleri verimli bir şekilde beslemek için güvenilir bir çözümdür.

HABERİ OKU
SATILIK YIKAYICILAR

SATILIK YIKAYICILAR

21.04.2022 09:29

Tozlanmanın engellenmesi, yanıcı veya zararlı maddelerin etkilerinin önlenmesi ve dezenfekte işleminin tam manasıyla yapılması için eleme yıkama tesisleri kullanılır.

HELEZON YIKAYICILAR

Yıkama helezonları, tek veya çift helezon şaftlı olarak üretilebilirler. Redüktörlü motor ve zincir dişli sistemiyle tahrik edilir. Yıkanmış ve suyla karışmış malzemelerin sudan arındırılması için kullanılır. Yıkanan malzeme helezona beslendiğinde, yoğunluğu sayesinde haznenin dip kısmına çöker ve bu kısımda birikir. Spiral helezonlar bu malzemeyi dipten çıkışa kadar sürükler. Çift şaftlı tipte, malzemeyi teknenin merkezine taşıyarak taneciklerin birbirine temasını, dolayısıyla taneciklerin üzerinde kalan istenmeyen parçaların uzaklaştırılmasını sağlar.

Eğimli geometrisi sayesinde bu sürüklemeye su dâhil olmaz ve alt biriktirme haznesine bağlı kanallardan akarak dışarı atılır. Malzemeyle sürekli temas eden helezon yaprakları değiştirilebilir ve plastik astarlarla aşınmaya karşı korunur.

PALETLİ YIKAYICILAR

Paletli yıkayıcılar, yıkama prosesinde genellikle eleme verimliliğini artırmak için yıkamalı eleklerden önce veya kum eşdeğerini artırmak için, titreşimli yıkamalı elek, yıkama helezonu, susuzlandırma eleği gibi diğer yıkama ekipmanlarından önce işlenmesi gerektiğinde kullanılır. Agregayı, toprak, kil ve diğer istenmeyen taneciklerden arıtmaya yarar.

Çift şaftlı olarak üretilirler. Şaftın üzerinde en uygun kombinasyonla dizilmiş, sökülebilir şekilde sabitlenmiş helezon yaprakları ve yıkama kürekleri bulunur. Sökülebilir bağlantılı olduğundan kürekler ve helezon yapraklarını değiştirmek oldukça kolaydır. Bu şaftlar motor, redüktör ve kayış kasnak sistemiyle tahrik edilir.

Kürekler ve helezonların, şaft boyunca en uygun şekilde dizildiği tasarımıyla, malzeme merkeze doğru iteklenir ve birbirine sürten malzemenin üzerindeki istenmeyen tanecikler bu sürtünme etkisiyle aşınır ve parçalanır.

Görünüş olarak yıkama helezonlarına benzer. Ancak yıkama helezonu gibi besleme kısmında bir su haznesi bulunmaz. Bu yüzden beslenen malzeme ve su çıkış oluğundan birlikte çıkarlar. Ayrıca hem ince hem de kaba malzeme beslenebilir, ancak sert ve plastik killeri ayrıştıramazlar. Üstelik daha önce de belirtildiği gibi, paletli yıkayıcıdan sonra, başka bir yıkama ekipmanının kullanılması gerekir.

SUSUZLANDIRMA ELEĞİ

Susuzlandırma elekleri, bir yıkama sisteminde kazanılmış kumdan suyun uzaklaştırılmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Herhangi bir yıkama işleminden sonra kum minimum oranında su içerir. Bu miktardaki suyun yığın halinde stoklanarak süzülmesi haftalar sonunda mümkün olabilir. Ancak bu da stok maliyetini aşırı yükseltir. Bu sebeple susuzlandırma eleği yıkama sistemleri için çok değerli ekipmanlardır.

• Kumun içerdiği suyu hızlıca uzaklaştırır.

• Çok düşük seviyede nem içeren ürün elde edilir.

Yıkanmış kum, susuzlandırma eleğinin besleme kısmındaki eğimli elek yüzeyine beslenir. Elek kasası yukarı doğru eğimli olarak tasarlanmıştır. Malzeme bu yukarı eğimi vibromotorların oluşturduğu doğrusal hareket sayesinde tırmanırken su tırmanamaz ve besleme ile tırmanma hareketinin kesişim bölgesinde havuz oluşturur. Dolayısıyla filtre görevi gören oldukça küçük göz aralıklarına sahip poliüretan elek tellerinin göz aralıklarından sıvı ve çok küçük organik lifler kumdan ayrılarak elekten tahliye edilmeye zorlanır. Alınan su sistemde tekrar kullanmak amacıyla geri dönüştürülür. Kumsa susuzlandırılmış olarak elde edilmiş olur.

HABERİ OKU
KIRMA TESİSİNDE KULLANILAN ELEKLER

KIRMA TESİSİNDE KULLANILAN ELEKLER

20.04.2022 17:11

KIRMA TESİSİNDE KULLANILAN ELEKLER

TİTREŞİMLİ ELEKLER

Her türlü kırılmış ve/veya doğal malzemenin ayrıştırılmasında kullanılan elekler yatay ve dereceli olarak ikiye ayrılmaktadır.

Eğimli Elekler, kırılmış malzemenin ayrılmasını sağlar. Bir kırma eleme işinde, ürünlerin ebatlarına göre sınıflandırılması için gereken tüm aşamalarında kullanılabilir. Tesisin asıl kapasitesini elek belirler. Malzeme eleğe döküldüğünde, titreşim vasıtasıyla elek teli üzerinde belli bir hızla öne doğru ilerleyerek, homojen bir şekilde elek üzerine serilir. Bu aşamada elek ölçüsünden küçük olan malzeme elenerek alt kata geçer.

Titreşimli elekler iki, üç dört kat olarak çeşitli ölçü ve kapasitelerde imal edilirler.

En sık tercih edilen tür olan çelik örgülü tip başta olmak üzere, delikli sac, delikli hardox sac, poliüretan gibi tiplerde, eleme malzemesinin türüne göre uyarlanabilecek tasarıma sahiptir.

Tahrik sistemi, elek gövdesinin ortasında veya üstünde, tek veya çift tahrik olarak imal edilir. Titreşim elek gövdesinde yataklanmış mile bağlı eksantrik ağırlıkların dönmesiyle elde edilir. Bu eksantrik ağırlıkların birbirine göre konumu değiştirilerek eleğin titreşim genliği kolayca ayarlanabilir.

Kırma eleme tesisinde istenilen ürünün özelliğine göre, titreşimli elek üzerinde yıkama sistemi olmasına ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda uygun yıkama sistemi ile donatılmış olarak istenilen ölçüdeki elek üretimi gerçekleştirilebilir.

Eleğin eni boyunca dizilmiş nozullar bulunur. Bu nozuller basınçlı şekilde suyu püskürterek elek telinin üzerinde su perdesi oluşturur. Elek teli üzerinde ilerleyen malzeme bu su perdesinden geçerken üzerine yapışmış istenmeyen tanecikleri çözerek su ile birlikte elek altına geçmesini sağlar.

Besleme oluğuna dökülen malzeme ön tarafa hızlanarak ilerler, bu da elek üzerindeki malzeme yoğunluğunun homojen bir şekilde dağılmasını sağlar. Bu aşamada ince malzemenin kolayca elenmesi sağlanır. Böylece yüksek kapasite ve verimle çalışır.

IZGARALI ELEKLER

Genellikle besleyici ile Primer kırıcı arasında çalışırlar. Ağır hizmet tipi ızgaralı elekler büyük ebatlı taşların primer kırıcıya beslenmesi esnasında malzeme ile birlikte gelen 100-110 mm altı malzemeyi kırıcıya girmeden dışarı alabilmektedir.

Kırma eleme prosesinin iki farklı aşamasında kullanılır.

Besleyici ve primer arasına konulur. Besleyiciden gelen primere gidecek ve by-pass edilecek ürünü ayırmak için kullanılır.

Sekonder kırıcının önüne konulur. Primer kırıcıdan gelen ince malzemeyi by-pass ederek sekonder kırıcıya girmemesini sağlar.

Bu aşamalarda tercih edilmesinin sebebi, bu eleğe beslenecek malzemenin oldukça iri tanelerden oluşmasıdır. Standart eğimli elekler hem istenilen kapasiteyi karşılamak da zorlanabilir hem de malzemenin iriliğinden dolayı çelik örgülü elek tellerinin kısa sürede değiştirilmesi gerekebilir.

Izgaralı titreşimli elekler iki katlı olarak çeşitli ölçü ve kapasitelerde imal edilir. Izgara aralıkları by-pass edilecek malzeme boyutuna göre kolaylıkla ayarlanabilir.

Izgaralı eleklerde vibrasyon eğimli eleklerde olduğu gibi elek gövdesine yataklanmış mile bağlı eksantrik ağırlıkların dönmesiyle elde edilir. Tahrik sistemi ayarlanabilen ağırlık sistemi ile etkin elemenin gerektirdiği vibrasyonu kolayca ayarlanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

YATAY ELEKLER

Yatay elekler hassas ürün elekleridir. Malzeme iletim hızları yüksek olmadığından, elenen malzemenin elek yüzeinde kalma süresi fazladır. Bu sayede malzemelerin alt katlara inmesi sağlanarak ürün kaçağı minimize edilmiş olur.

Yatay elekler diğer tip eleklere göre en kaliteli elemeyi sağlarlar. Yatay eleklerde elenen malzemelerin tane boyut ölçüleri istenilen nihai boyut ölçülerine en yakın değeri verir. Eksantrik ağırlıklar ayarlanabilir. Doğrusal titreșimli eleklerdir.

Yüksek enerjili eliptik bir hareket oluşturması amacıyla, iki tahrik sistemi birbirinin tersi yönünde döner. Her tahrik sisteminde, gövdeye flanşla sabitlenmiş iki adet vibrasyon kutusu ve senkronizasyonu sağlayan bir adet kardan şaftı bulunur.

Eleğin eliptik hareketini istenen titreşim genliğinde gerçekleştirilmesini sağlayan Vibrasyon kutularındaki eksantrik ağırlıklardır.

HABERİ OKU
Satılık Mobil ve Sabit Kırma Eleme Tesisi

Satılık Mobil ve Sabit Kırma Eleme Tesisi

20.04.2022 16:41

Kırma ve eleme tesisleri, farklı büyüklükteki taş ve kaya parçalarını kıran, agrega haline getiren ve kullanıma uygun bir forma dönüştüren makinelerdir.

İnşaatta kullanılan en temel malzeme agregadır. Asfalt malzemesinin yaklaşık

HABERİ OKU
SATILIK KIRICILAR

SATILIK KIRICILAR

20.04.2022 16:34

PRİMER DARBELİ KIRICI

Genellikle birinci kırıcı olarak kullanılan, orta sertlikte ve aşındırıcılığı az olan büyük boyutlardaki taş cinslerinin primer darbeli kısımda küçültmesini sağlayan ve kübik oranı çok yüksek olan kırıcıdır. Pandül ile palet araları ayarlanarak istenilen boyutlarda ürün alımı sağlanır.

Aşındırıcılığı daha az ve çok sert olmayan malzemelerin kırılmasında daha küçük boyutlarda küçültülmüş ürünler elde edilebilir. Bu kırıcılar kırma eleme tesislerinde birincil kırma aşamasında tercih edilirler. Tesisin tasarımına göre mobil, sabit çelik ayaklı, sabit beton ayaklı, sabit kızak şaseli olacak şekilde üretilebilirler.

Primer darbeli kırıcı üç temel parçadan oluşur. Rotor, sabit alt gövde ve açılıp kapanabilir üst gövde. Üst gövde rotoru ve iç parçaları açığa çıkaracak kadar hidrolik mekanizmanın yardımıyla alt gövdeye sabitlenmiş bir mafsal etrafında dönerek açılır.

Alt gövde ana şaseye sabitlenir. Alt gövdenin görevi rotoru taşımaktır. Ayrıca üst gövde, giriş oluğu ve bakım vinci mekanizması alt gövdeye montajlıdır.

Üst gövdede ürün boyutlarını ayarlamayı sağlayan iki pandül sistemi ve bu bunlara bağlı ayar mekanizmaları vardır. Ayrıca rotor tarafı kırma plakalarıyla kaplıdır.

Pandüller iki kademeli bir kırma işlemi gerçekleştirebilmeyi sağlayacak şekilde konumlandırılmıştır. Gövdeye üst kenarlarından sabit mafsallı şekilde bağlıdır ve alt kenarları ayar saplamaları ile tutulur.

Paletlerde yüksek miktarda kinetik enerji oluşturmak için rotora tahrik verilir. Bu enerjiyle malzemeye çok güçlü darbeler uygulanır. Darbenin etkisi ile malzeme kırma plakalarına çarpar ve kırma işlemi gerçekleştirilir. Malzeme ilk pandül sistemine bağlı kırma plakaları ile rotor paletleri arasındaki en dar mesafeden geçebilecek kadar küçültülür. Bu sayede ilk kademede belli bir boyuta kadar küçültülen malzeme ikinci kademeye geçer. Burada da aynı işlemler yenilenir ve ortaya çıkan ürün boşaltma oluğuna geçer.

Pandül

Alt ve üst olarak iki ayrı pandül sistemi bulunur. Kırma işleminin birinci kademesinde üst pandül, ikinci kademesinde ise alt pandül görev alır. İstenen ürün boyutuna göre pandül açıklığı, hidrolik silindirler vasıtasıyla kolay ve güvenli şekilde ayarlanabilir.

Palet

Kırılmaya karşı yüksek dirence sahiptir. Kamalarla rotor gövdesine sıkı bir şekilde monte edilir. Bir taraftan da karşı palet tutucularla sabitlenir.

Astarlar

Aşınmaya karşı çok dirençli hardox ya da alaşımlı çelik dökümden imal edilir. Parçalı olarak üretilmeleri kolayca değiştirilebilmelerine olanak sağlar ve cıvatalar yardımı ile gövdeye sabitlenirler.

Gövde

Uzun ömürlüdür, yüksek dayanıma sahiptir ve kaynaklı tasarımlıdır. Alt ve üst gövde olarak adlandırılan iki temel kısma sahiptir. Alt gövde sabittir, üst gövde ise açılıp kapanabilir. Hidrolik silindirlerle bu açma kapama işlem gerçekleştirilir. Ayar işleminin kontrolünü sağlamak ve aşınma parçalarının durumuna bakmak için gövdenin iki tarafında da bulunan gözetleme kapakları kullanır.

SEKONDER DARBELİ KIRICI

Tesiste 2. Kırıcı olarak kullanılır.

Sekonder Darbeli Kırıcılar, kireçtaşı, dolomit, granit ve bazalt gibi orta ve yüksek sertlikteki malzemeleri asfalt ve beton agregası iriliğine küçültebilir. Primer kırıcıdan gelen büyük boyuttaki malzeme doğrudan beslenebilir. Yüksek küçültme oranı sağlar. Tesisin tasarımına göre mobil, sabit çelik ayaklı, sabit beton ayaklı, sabit kızak şasili, ön elekli veya ön beslemeli olacak şekilde üretilebilirler.

Üç ana parçadan oluşur. Rotor, sabit alt gövde ve açılıp kapanabilir üst gövde. Üst gövde rotoru ve iç parçaları açığa çıkaracak kadar hidrolik mekanizmanın yardımıyla alt gövdeye sabitlenmiş bir mafsal etrafında dönerek açılır.

Rotora verilen hareket sonucunda paletlerde yüksek miktarda kinetik enerji oluşur. Bu enerjiyle makineye beslenen malzemeye çok güçlü darbeler uygulanır. Bu darbe ile malzeme kırma plakalarına çarpar ve kırılır. Malzeme ilk kırma kademesinde rotor paletleriyle öğütücüler arasındaki mesafeden geçebilecek kadar küçültülür. Ardından ikinci ve üçüncü kırma kademelerinde rotor paletleriyle çene mekanizması arasındaki mesafeden geçecek kadar küçültülerek boşaltma oluğuna geçer.

TERSİYER KIRICI

Tesiste 3. Kırıcı olarak kullanılır.

Yüksek rotor devri sayesinde kum elde etmenini yanında kum içerisindeki beton santrallerinin ihtiyacı olan ince malzeme oranını da karşılamaktadır. Yerine göre madenin sertliği ve beslenme boyutuna bakılarak sekonder kırıcı olarak da kullanılabilir. Asfalt ve beton üretimi için gerekli olan oldukça ince boyutta agrega üretimi gerçekleştirir. Tesisin tasarımına göre mobil, sabit çelik ayaklı, sabit beton ayaklı, sabit kızak şasili olacak şekilde üretilebilirler.

Besleme ağzından çıkış ağzına doğru, pandül astarlarıyla rotor paletleri arasındaki mesafe gittikçe daralır.

PRİMER ÇENELİ KIRICI

Her sertlikteki malzemeyi kırabilmek üzere geliştirilmiştir ve düşük işletme giderleri ve kolay bakım imkânları sayesinde çok tercih edilen bir kırıcı çeşididir. Tesisin yerleşimine göre mobil, sabit çelik ayaklı, sabit beton ayaklı, sabit kızak şaseli olacak şekilde üretilebilirler.

Genellikle Primer kademede kullanılsa da Sekonder modelleri de ikincil kırma işleminde tercih edilmektedir.

Çeneli kırıcılar, beslenen malzemeye yüksek basınç uygulayarak taşların kırılmasını sağlarlar. Bu mekanik basıncı hareketli çenenin eliptik hareketi ve sabit çeneyle arasındaki daralan açı sağlar. Beslenen malzeme, bu eliptik hareket ile kavranır ve sabit çeneyle hareketli çene arasında sıkıştırılır. Yüksek volan hızı, en uygun çene kavrama açısı ve pitman ile arka blok arasındaki özel olarak tasarlanmış geometri, bu mekanik basıncın kontrollü şekilde maksimum seviyede uygulanmasını sağlar.

KONİK KIRICI

Konik kırıcılar; granit, bazalt ve andezit gibi sert ve aşındırıcı, dere ve ocak malzemelerini kırmak için tasarlanmıştır. Sekonder ve tersiyer kırıcı olarak kullanılmaktadır.

Konik kırıcıların çalışma prensibi; malzemeleri sıkıştırma, kesme ve bükme etkisiyle kırmaktır. Malzemeyi sıkıştırarak kırdıkları için düşük toz ve aşınma oranları sunmaktadır.

Uzun ömürlü aşınma parçaları sayesinde kırma işlemi daha uzun ömürlü olmaktadır. Gelişmiş kırıcı odası tasarımı sayesinde parçalar üzerinde daha az aşınma ile yüksek üretkenlik sağlar. Kırıcı odasının ayarlanabilir olması, istenilen boyutta malzeme almayı mümkün kılar.

Dik Milli Kırıcılar

Orta irilikteki sert ve aşındırıcı her türlü malzemeyi kırarak kum ve mıcır elde etmek için kullanılan kum oranı ve kübiklik oranı yüksek kırıcılardır. Kırma işlemi, kırıcının besleme haznesiyle beslenen malzemenin yüksek devirle dönen rotor vasıtasıyla yüksek hızla kırma haznesindeki taş astara fırlatması ile gerçekleşir. Kırıcının taşı taşa çarptırarak kırma işleminin gerçekleşmesi nedeni ile yedek parça sarfiyatı oldukça ekonomiktir ve düşük maliyetli bir kırıcı tipidir.

Dik Milli Darbeli Kırıcılar kırma eleme prosesinin son aşamasında tercih edilir. Yüksek üretim kapasitesine sahiptir. Sulu, nemli ve yapışkan malzemelerin kırılabilmesi görevini başarıyla gerçekleştirebilir. Üstelik beslenen bu tür malzemeler, yüksek devirde dönen rotorla çarpıştığında ortaya çıkan kinetik enerjiyle bünyesindeki suyun bir miktarından kurtulur.

Dolayısıyla çıkan malzeme nispeten daha kurudur. Bu avantajları sayesinde, beton ve asfalt üretimi için gerekli olan kum, mıcır ve çakıl üretiminde kullanılmak üzere daha fazla talep görmektedir. Tesisin tasarımına göre mobil, sabit çelik ayaklı, sabit kızak şasili veya ön beslemeli olacak şekilde üretilebilir.

KAPALI ROTOR

Kapalı rotor tip Dik milli kırıcılar tüm taş tipleri ve yüksek aşındırıcı malzemelerin kırılması için tercih edilir. Rotorun iç yüzleri döküm astarla kaplıdır. Çıkış ağızlarında ise aşınmaya karşı yüksek dayanım gösteren ve kolay değiştirilebilir elmaslar bulunur.

“Rock on Rock” yani taşı taşa çarptırma prensibiyle çalışır. Dairesel oluktan beslenen malzeme, çok yüksek devirde dönen rotorun merkezindeki dağıtıcı astarın üzerine düşer. Rotordaki yüksek devirli dönme hareketi sayesinde içerisine düşen malzemeye çok güçlü bir santrifüj kuvveti uygulanır.

Bu sayede yüksek miktarda kinetik enerjiye sahip olan malzeme, 60 ila 80 m/sn gibi oldukça yüksek hızlarla kırma odasına nakledilir. Bu kırma odasında üst gövdenin şelale pencerelerinden dökülen malzemelerle çarpışır ve sahip olduğu kinetik enerji burada çarpma kuvvetine dönüşerek boyut küçültme işlemi gerçekleşmiş olur.

AÇIK ROTOR

Açık rotor tip Dik milli kırıcılar hafif ile orta aşındırıcı malzemelerin kırılması için tercih edilir.

Üst kısmı açık olan rotor ve bu rotorun çevresinde stonebox yerine, belirli bir açıda ve mesafede sabitlenmiş, üzeri çelik döküm astarlarla kaplı anvil seti bulunur.

Beslenen malzeme, makineye besleme tüpüyle girer ve rotorun merkezindeki dağıtıcı astarın üzerine düşer ve kırıcı paletlere ulaştırılır. Paletler malzemeyi ivmelendirerek anvile doğru savurur. Malzeme anvile çarparak kırılır ve boşaltma oluğuna düşer.

HABERİ OKU
primer sekonder ve tersiyer kırıcı Nedir?

primer sekonder ve tersiyer kırıcı Nedir?

20.04.2022 15:34

Kaya gibi sert malzemeleri kırarak kullanıma uygun hale getirmenin birçok yolu vardır ve faaliyet alanınıza, proje özelliklerine ve kullandığınız makinalara bağlı olarak, özellikle de ürün boyutu söz konusu olduğunda, buna göre bir yol belirlenmesi ve planlama yapılması gerekir.

Kırılacak malzemelerin birinci, ikinci ve üçüncü kırma aşamalarından geçirilerek hedeflenen çapta ürünün elde edilmesi, agrega, beton ve asfalt gibi, malzemenin türüne bağlı olabilir ve ayrıca üretilmesi hedeflenen ürün boyutlarının çeşitliliğine de bağlı olabilir.

Birincil kırma, malzemeyi ufaltmanın ilk aşamasıdır ve bazen istenen ürün boyutunu elde etmek için yeterli olabilir. Birinci kırma, patlatılarak, kazılarak veya geri kazanılarak kırıcıya gönderilecek büyük boyutlu malzemeyi alır ve çeşitli ürün boyutları oluşturmak için bir kırma düzeneği, çene veya döner kırıcı vasıtasıyla işler.

Birçok agrega üreticisi için, eleme özelliklerine sahip kapalı devre mobil bir birincil kırma ve eleme tesisi kullanmak, istenilen ürünü üretmek için gerekebilir. Ancak, daha geniş bir ürün yelpazesine sahip olmak isteniyorsa ve beton ve asfalt gibi belirli malzemeler işleniyorsa, ikinci ve üçüncü kırıcılara yer vermek gerekebilir.

İkincil kırma, ilk kırma işleminin ardından malzeme işlemenin ikinci aşamasıdır. Bundan sonra kırılacak ürün, bu tür malzemeleri parçalamada etkili olan ikinci bir kırıcıdan veya bir konik kırıcıdan geçecektir.

Daha küçük boyutlardaki malzemeyi elde etmek için ayrıca üçüncü ve dördüncü kırma aşamaları da vardır. İkinci kırmaya ilaveten, çoğunlukla işlenen malzemenin elendiği ve bir kırıcıdan diğerine aktarıldığı bir açık devre taşınabilir kırma tesisi de kullanılabilir.

Birincil kırıcının sonrasında daha fazla kırıcıdan faydalanmak, bir kırma - eleme işlemini çok daha verimli hale getirebilir. Bu sadece çeşitli boyutlarda ürün elde etmeye yaramaz, aynı zamanda bir açık devre kırma tesisinde, malzemenin akışı ve işlenmesi kolaylaşır ve kapalı devre bir kırma tesisine nazaran verimi artırır.

Polygonmach tarafından üretilen kırma eleme tesisleri, primary, secondary ve tertiary kırıcılar, yatay şaftlı kırıcılar, çeneli kırıcılar ve konik kırıcılar gibi güçlü kırıcılar üreten, hem kapalı devre hem de açık devre mobil kırma eleme tesislerinden oluşan geniş çaplı bir ürün yelpazesi sunar. Bir Polygonmach proje temsilcisiyle iletişime geçmeniz halinde, planlama yaptığınız projeniz için hangi kırma eleme donanımının kullanılması gerektiğine karar vermenizde size yardımcı olabiliriz.

Polygonmach, devamlı olarak sektöre, yeni proje ve yenilikler ile öncülük ediyor.

HABERİ OKU
Yakınımdaki Asfalt Plentlerde Taş Mastik Karışım Üretimi

Yakınımdaki Asfalt Plentlerde Taş Mastik Karışım Üretimi

04.03.2022 15:01

Taş Mastik Asfalt imalatı asfalt betonu gibidir. Yüksek oranda iri taneli agrega bileşime dahil edileceğinden dolayı iki ön dozaj silosu kullanılması gerekebilir. İri taneli agregaların yüksek oranından dolayı, sıcak eleme üst eleklerinde daralma oluşma ihtimalinden dolayı, eleme işlemi sağlıklı olmayabilir.

Polygonmach olarak üretimini yapmakta olduğumuz asfalt plentlerde olduğu gibi plentin dozaj ve elek kapasitesi ile amaçlanan üretim kapasitesi uyumlu olmalıdır. Taş Mastik Asfalt’daki düşük orandaki ince taneli agrega, kurutucu (dryer) içerisinde, iri taneli agregaların etrafında kalın bir katman oluşturmadığından, agregalar direkt olarak ateşe maruz kalıp aşırı ısınmaktadır.

Taş Mastik Asfalt üretimi esnasında, agrega sıcaklığının istenilen seviyede kalmasını sağlamak gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, üretimi tamamlanmış karışımın sıcaklığıdır ve bu sıcaklık 170 °C dereceyi geçmemelidir.

Stabilize edici ilave malzemeler niteliklerine göre özenle asfalt bileşimine ilave edilmelidir. İlave malzemesinin oranı ve bileşimdeki homojen dağılımı, karışımın ve dolayısıyla dökülen katmanın kalitesini büyük oranda etkilemektedir. İlave malzemelerin teslim edildiğindeki homojenitesi ve kalitesi depolamada ve imalat esnasında da korunmalıdır.

İlave malzemeler demet olarak karışıma verilecekse, demetlerin boyutları mikserin kapasitesine uygun olmalıdır. Depolamada ve imalat sırasında organik fiberlerin nem almamasına dikkat edilmelidir. Meydana gelebilecek herhangi bir topaklanma, karışımdaki homojen dağılımı etkileyecektir.

İlave malzemelerin karışıma dahil edilmesi genelde uygun ekipmanlarla ve otomatik olarak gerçekleşmektedir. Bazı ekipman üreticileri farklı ilave malzemeler için değişik dozajlama sistemleri sunmaktadır. Yapılacak üretim eğer düşük miktarda ise katkı malzemeleri kapaktan manuel olarak da karışıma ilave edilebilir.

İlk başta bağlayıcı malzeme geniş yüzey alanına sahip iri taneli, kaba agregaların yüzeylerine yapışır. İlave malzemelerin eşit dağılımı, homojen bir karışım için büyük önem taşımaktadır. Karışıma ilave edilecek katkı malzemeleri konusunda üreticilerin verileri mutlaka dikkate alınmalıdır. Fiberlerde dikkat edilmesi gereken asıl önemli olan konu ise bunların karışımdaki dengeli dağılımının, ilave karıştırma süresinde (bağlayıcının ilavesinde ve ondan sonraki karıştırma anında) gerçekleşmesidir.

Kuru ön karıştırmanın gerekenden daha uzun süre yapılması, fiberlerin tozlaşmasına (fillere dönüşmesine) sebep olabilir. Pellet halindeki organik fiberler değişik yoğunluklara sahip olduklarından, kuru ön karışım zamanı topakları çözme de yeterli olmayabilir. Organik fiberlerin çözülümü ve homojen dağılımı zaman zaman kontrol edilmelidir.

Kuru karışım içerisinde topakların dengeli dağılımı için, gerekli olan en uygun karıştırma zamanının belirlenmesi, ön karışım ve son karışım zamanlarındaki üretim veriminin düşmesini önemli oranda eliminize eder.

Depolama ve Nakliye

Diğer asfalt tiplerinde olduğu gibi taş mastik asfaltlar da uzun süre silolarda bekletilmemelidir. Uzun süre silo içinde bekleyen malzeme içerisinde ki bağlayıcı madde olan bitüm, olumsuz değişimlere maruz kalabilir.

Taşıma araçlarının yükleme rampaları temiz olmalıdır. Asfaltın rampalara yapışmasına meydan vermemek için yalnızca asfalta zarar vermeyen çözücüler uygulanmalı ya da hafif bir su tabakası kullanılmalıdır.

Motorin kullanımı, karışımın kalitesini olumsuz yönde etkileyeceğinden dolayı ve çalışma güvenliği açısından yasaktır. Nakliye araçlarının üstüne, asfaltın soğumasını ve malzemenin havadaki oksijenle temasa geçmesi sonucunda bağlayıcı madde sertleşmesini engellemek için, yaz mevsimi de dâhil, sürekli olarak rüzgâr geçirmeyen örtü ile örtülmelidir. Küçük ölçekli işlerde veya düşük randımanla çalışmalarda ısı yalıtımlı kamyon üstü tanklar veya yatay bantlı ısıtma kazanlı römorklar çok uygundur.

Uzak taşıma mesafelerinde karışım soğumasını engellemek için karışımın yüksek ısıda üretilmesi kesinlikle yanlıştır. Bağlayıcı ile karışım malzemenin taşıma ve serim esnasında ayrılma ve akması halinde bağlayıcı malzeme sertleşir. Bu ise sıkıştırma sürecinde problem yaşanmasına sebep olur.

İmalat, taşıma ve serim süreci birbiriyle uyumlu olarak gerçekleştirilmelidir. İyi bir planlama ile taşıma araçlarının bekleme zamanını kısaltabilir ve bununla direkt bağlantılı olan karışım malzemenin sıcaklık kayıplarını önleyebiliriz.

Ayrıca asfalt serici çalışmasında bekleme süreleri oluşmamalı. Sürekli olarak ilerleyen asfalt serici çalışması, düzenli sıkıştırma ve sağlıklı yüzeysel tabaka için ön koşuldur.

Serim Ve Sıkıştırmada Dikkate Alınması Gereken Kurallar

Taş Mastik Asfalt, asfalt serici kullanılarak sorunsuz olarak serilmelidir.

*Karışım ısısı asfalt serici kazanında eşit şekilde dağılmalıdır. B50/70, B70/100 veya PmB 45 asfalt bitümlerinde ısı 150 °C den düşük olmamalıdır. Bu arada asfalt serici kazanının uzak köşelerinde soğuk malzeme kalmamalıdır.

*Kullanılan asfalt sericinin serme hızı malzemeyi fazla sıkıştırmayacak ve çarpma vibrasyonu oluşmayacak şekilde ayarlanmalıdır.

*Presleme hemen ve silindir, asfalt sericiye çok yakın tutularak yapılmalıdır. Serilen her asfalt serici şeridi için minimum iki silindir gereklidir.

*Silindirli pres uygulaması 9 tondan daha ağır tandem veya 3 tekerli silindirlerle yapılmalıdır

*Titreşimli press yeterli malzeme sıcaklığında ve statik bir baskıdan sonra yapılmalıdır.

*Tabaka ısısı 100°C altına indikten sonra titreşimli sıkıştırma yapılmaz. Katman kalınlığı 2 cm´den az ve alt tabakası sert tabakalara, (beton, taş kaplamaları v.b.) gevşemelere veya agrega kırılmasına sebep olduğundan vibrasyonlu sıkıştırma yapılmaz.

*Lastik tekerlekli silindirler Taş Mastik Asfalt sıkıştırması için uygun değildir.

*Taş Mastik Asfalt´nın tamamlanması için gerekli olan el işçiliği çabuk ve asfalt sericiyle eş hızda gerçekleştirilmelidir. Silindirle sıkıştırma, serme işleminden hemen sonra yapılmalıdır.

*Asfalt sericinin otomatik olarak uyguladığı ön sıkıştırma, tabakanın serme kalınlığı için dikkate alınmalıdır.

*Verilen minimum değerler, edinilen tecrübeler sonucu değerlendirmeye tabi tutulabilir ve istisnai durumlarda kullanılmalıdır. Normal durumlarda tabaka kalınlığı hiçbir yerde en alt değerin altına düşmemelidir. Ek ve bağlantı yerlerine özellikle dikkat edilmelidir

Satıh İşlemleri

Serpilecek malzeme miktarı genelde 1 ile 2 kg/m² dir. 1 ile 3 mm arası tane ebatları ile tozu alınmış ve hafif bitümle kaplanmış 0,25 ile 2 mm’lik kırılmış kum kullanılması yaygınlaşmıştır. 2 ve 5 mm arası kırılmış mıcır fazla desibel seviyesinden dolayı kullanılmamalıdır.

Serpilecek malzeme ya asfalt sericinin hemen ardından ya da ilk silindir geçişlerinin arasında; yeteri kadar sıcak ve bağlayıcı özelliğe sahip katman üzerine uygulanmalıdır.

Düzgün bir yüzey elde etmek için serpici makina kullanılması şarttır.

Serme, sıkıştırma ve son işlemlerden sonra kaplama katmanının soğuması için en az 24 saat sonra trafiğe açılmalıdır. Bu süre beklenmeden trafiğe açılması kaplama tabakasının deforme olmasına ve tekerlek izi oluşmasına sebebiyet verecektir.

Malzeme ısıtıcıdan alındıktan sonra sarsıcı bir hareketten kaçınılarak, ters çevrilerek boşaltılmalı ve tartılmalıdır. Bu işlem 10 saniye gibi bir süre içinde tamamlanmalıdır.

HABERİ OKU
Taş Mastik Asfaltın Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Taş Mastik Asfaltın Özellikleri Ve Kullanım Alanları

04.03.2022 10:05

Yoğun trafik akışının olduğu yollarda, bitümlü yüzey üzerine yapılan, iri taş içerikli ve boşlukları yoğun ağdalı mastik asfalt ile dolu, yüksek kayma direncine sahip bir üst yapı malzemesidir. Taş mastik asfaltların rakipsiz uzun kullanım süresi 30 yıllık bir tecrübe ile kanıtlanmıştır. Bu uzun ömür süresi ise kırılmış agrega ve bitüm oranının diğer asfalt çeşitleri ile karşılaştırıldığında çok daha fazla olması ile yakından bağlantılıdır.

Serimi yapılan ilk Taş Mastik Asfaltın bileşeninde %7´den daha fazla oranda bitüm kullanılmıştır. Katkı malzemesi olarak asbest fiber veya lastik tozu kullanılmıştır. Karışımda kullanılan stabilize edici bu katkı malzemelerinin kendine has özellikleri, yüksek bitüm oranlı taş mastik asfaltın dayanıklılığında ve uzun kullanım süresine sahip olmasında önemli bir rol oynamıştır.

Bugünkü karışımlarda ise, o ilk zamanlarda kullanılan stabilize edici katkı malzemelerinden başka ürünler de kullanılmaktadır (örneğin: organik ve madensel fiberler, termoplastik maddeler veya silisik asit).

1960´lı yıllarda çivili otomobil lastiklerinin aşırı yüzey deformasyonuna karşı dayanıklı bir asfalt aşınma katmanı olarak tasarlanmıştır. Asfalt mastik, asfalt üzerine serilmekte, daha sonra onun üzerine 5/8 veya 8/11 mm´lik yüksek kaliteli kırılmış agrega serilip silindirle sıkıştırılmıştır.

Taş Mastik Asfalt Sıcak Karışımının ana karakteristik özellikleri:

• Yüksek oran kırılmış mıcır

• Yüksek oran iri taneli agrega

• Yüksek oran bitüm

• Stabilize edici katkı malzemeler

Yüksek oranda iri taneli malzemeden oluşan agrega, geniş boşluklardan oluşan bir ana iskelet yapı oluşturmaktadır. Bu geniş boşluklar ise bitümle doldurulmaktadır.

Taş Mastik Asfalt’da kullanılan stabilize edici katkı malzemelerin görevi bağlayıcı bitüm malzemenin agregadan akarak ayrılmasını önlemektir. Bu akma süreci üretim, nakliye, serme ve sıkıştırma esnasında oluşmaktadır. Agrega üzerinde ve arasına doldurulan bitüm tabakanın kalınlığı katkı malzemeleri sayesinde yükselmektedir ve aynı zamanda asfaltın yorulma ve yaşlanma direnci artmaktadır.

Taş Mastik Asfaltın Özellikleri

Taş Mastik Asfaltın tabakaları ve sürtünme yüzeyi dayanıklı ve uzun ömürlüdür ve bu özelliğini yoğun trafiğin yaşandığı yollarda ve zorlu iklim şartlarında kanıtlamıştır. Taş Mastik Asfalt bütün yollarda aşınma tabakası olarak kullanılabilir. Bu uygulama çok yoğun trafiğin olduğu otoyollar, şehirlerarası otobanlar veya şehir içi yollar için standart olmuştur.

Taş Mastik Asfaltın içeriğinde bulunan yüksek oranda kırılmış agrega ve mastik karakterli bağlayıcılar sayesinde, Taş Mastik Asfalt doğru tasarım, üretim ve serimde aşağıdaki özelliklere sahiptir:

• Bozulmaya ve deformasyonlara karşı dirençlidir

• Sürtünme ve aşınmaya karşı dirençlidir

• İklim şartlarının ve aşırı basınç, sürtünme vb. neden olduğu mekanik etkilerden oluşan kırılmaları elimine edicidir.

• Kaba ve kaygan olmayan bir yüzey sağlar.

• Uzun kullanım süresine sahiptir.

Taş Mastik Asfaltın Karışım bileşimi

Agrega

Yüksek oranlı kaba ve düşük oranlı ince agrega oranı sayesinde elde edilen Taş Mastik Asfaltın yüzeyinin kayganlığa karşı olan direnci, hemen hemen tamamı kırılmış iri agregalar sayesinde sağlanmaktadır.

Kullanılan agregaların tane şekilleri, Taş Mastik Asfaltlarda oluşan boşluk oranları için çok önemlidir. Yassı ve düz agregalar bu boşluk oranını, boşlukların doluluk oranını, dolayısıyla da asfalt sıkıştırma uygulamasını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Bağlayıcı Malzeme

Taş Mastik Asfaltlar için bağlayıcı madde olarak genelde 50/70´lik bitüm kullanılmaktadır.

İnce Taş Mastik Asfalt bileşimlerinde 70/100 veya 160/220´lik bitümler de kullanılabilir. Yoğun trafik akışının yaşandığı otoyollarda veya köprülerde polimer modifiye edilmiş bitümler daha verimli olabilir.

Stabilize Edici İlave Malzemeler

Taş Mastik Asfaltlar´da kullanılan yüksek bitüm oranı ve agregaların başka karışım malzemelerle karşılaştırıldığında ortaya çıkan ve tutunmayı olumsuz yönde etkileyen düşük yüzey alanından dolayı stabilize edici ilave malzemeler gerekmektedir.

Bu ilave malzemeler; imalat, taşıma ve uygulama esnasında bitümün, agregalar arasından akarak ayrılmasını önler. Stabilize edici ilave malzeme olarak selüloz fiberlerin kullanımı uzun bir zamana yayılan tecrübeler ile kanıtlanmıştır.

Stabilize edici etkisinin kesin olarak ortaya konulması koşuluyla toz ve tanecik şekilli malzemeler veya sıvı malzemeler kullanılabilir. Doğal veya yapay silisik asitler, lastik tozları veya polimerler de kullanılabilir.

HABERİ OKU
MASTİK ASFALT ÜRETİMİ

MASTİK ASFALT ÜRETİMİ

28.02.2022 11:25

Mastik Asfalt Nedir?

Çatı kaplama ve döşeme malzemesi için kullanılan ve bir yapı malzemesi olan Mastik Asfalt, ortalama sıcaklık değerlerinin altında çok yoğun ve katı yüzeyli bir tabaka oluşturduğu için beton asfalta benzer. Yüksek sıcaklıklarda mastik asfalt, akabilecek veya bir zemine yayılabilecek yoğun, sıvı bir tabaka oluşturur.

Mastik asfalt ve asfalt betonu arasındaki en öne çıkan fark, bu ürünlerin geçirgenlik seviyesinde yatmaktadır. Asfalt betonu genelde çok geçirgendir. Mastik asfaltlar ise hemen hemen hiç su geçirmez ve nemsizleştirmenin gerektiği durumlarda kullanılabilir.

Geçirimsiz mastik asfaltın kalitesi yüksek bitüm oranıyla doğru orantılıdır. Bitüm, petrol üretim sürecinde ortaya çıkan bir yan ürünüdür ve asfalt ürünlerde bağlayıcı madde olarak kullanılır. Agreganın nemden uzak kalması için birbirine daha yakın bağlanmalarına yardımcı olan bitüm oranı mastik asfaltlarda, beton asfaltta göre iki kat daha fazladır.

Agrega kum, çakıl veya farklı taş malzemeleri içerebilir. Malzemeye renk vermek veya güç ve dayanıklılığı arttırmak için Polimer bileşikler ve pigmentler eklenir. Üreticiler çoğunlukla göl asfalt adı verilen bir malzemeyi mastik karışımlara dahil ederler. Göl asfaltı adı verilen bu ürün, bitüme benzer ve doğal olarak oluşan bir mineraldir. Bu maleme agrega parçacıklarının birbirine daha fazla tutmasına yardımcı olur.

Mastik asfalt, yaya kaldırımlarında, otoyollada, garaj giriş çıkış yollarında ve park alanlarının kaplanmasında kullanılır. Başarılı su izolasyon özelliği ile çatılarda da sıkça uygulanır. Bunun yanısıra, fabrikalarda ve diğer endüstriyel üretim tesislerinde, özellikle de sık sık dökülmelere veya yüksek oranlarda kimyasal kullanıma maruz kalan alanların deformasyonunu önlemek için kaplama malzemesi olarak kullanılabilir.

Mastik Asfaltın Avantajları ve Dezavantajları

Müteahhitler ve ev sahipleri için bu malzemenin birçok avantajları vardır. Özellikle suya ve birçok akışkan olan ya da olmayan kimyasal maddeye karşı yalıtım sağlar. Zararlı haşaratı uzak tutar ve bu haşarattan kaynaklanan bozulmalara karşı dayanıklıdır. Aynı zamanda çok sağlam ve uzun ömürlüdür. Sakız karışımları da hemen hiç yanmaz ve çevreye zararı önlemek için geri dönüşümü oldukça kolaydır.

Bu ürünün dezavantjlarından bahsedecek olursak. Bitüm şeklinde petrol bazlı ürünler içerdiğinden dolayı hem zararlı bir kokuya sahiptir hem de tesis inşasından itibaren uzun müddet zararlı gazlar üretebilir. Bir de diğer asfalt ürünlerinde olduğu gibi, bu ürünün kaplaması yapılırken yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duymasıdır.

HABERİ OKU
YAKINIMDAKİ ASFALT PLENT ÜRETİMİNDE POLYGONMACH KALİTE STANDARTLARI

YAKINIMDAKİ ASFALT PLENT ÜRETİMİNDE POLYGONMACH KALİTE STANDARTLARI

28.02.2022 10:52

EĞİTİM

POLYGONMACH olarak Asfalt plent üretimi yapan firmamız ürünlerinin kalitesinin doğru bir eğitime sahip personel ile kullanıldığı takdirde ortaya çıkacağının farkındadır.

Farklı yapılanmadaki şantiye, firma, kurum ve kuruluşlara ve portföyümüzde bulunan müşterilerimize belirli aralıklarla iş geliştirme eğitimleri sunmaktayız. Ayrıca müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda çalışanlara yönelik teorik ve pratik eğitim sürecimiz de bulunmaktadır.

Uygulamalı, aşamalı ve güncel eğitimler vasıtasıyla üretimini yaptığımız Asfalt Plentlerin doğru ve etkili kullanımı yoluyla kaliteli asfalt üretimi ve serimi alanında daha tecrübeli ve kalifiye hale gelmenizi amaçlıyoruz. Bünyemizde hizmet veren ekibimiz çağın gereklerine uygun bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.

Plent operatörlerinin asfalt üretimi ile ilgili bilmesi gereken teknik bilgileri aktararak hem uygulamalı hem de teorik eğitim vermekteyiz.

Eğitim süreci içerisinde iş yerinde teorik ve uygulamalı olarak, kaliteli bir üretim sürecinin tasarlanması, asfalt üretim aşamaları, asfaltta kullanılan sıkıştırma uygulamaları gibi farklı içerikleri ilgili personele aktarmaya çalışıyoruz.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Sektörel olarak işletmemizin daha verimli bir şekilde büyümesini sağlayan en önemli güç, müşterilerimizden gelen geri dönüşlerdir. POLYGONMACH olarak, müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşım benimsemekteyiz. Satışını sağlamış olduğumuz her bir ürünün teknik desteğini sunmaktayız.

Dolayısıyla POLYGONMACH olarak imalatını yapmış olduğumuz Asfalt Plentlerin satışı sonrasında, müşterilerimizin optimum faydayı elde edebilmesi için satış sonrası teknik destek sunuyoruz. Alanında uzman ve oluşabilecek problemleri dönük olarak hızlı ve çözüme yönelik çalışma sergileyen teknik servisimiz, montaj ve demontaj işlemleri başta olmak üzere genel bakım, tamirat ve tadilat işlerinde, revizyon işlemlerinde sizlere hizmet veriyor.

Asfalt yapımında kullanılan araçların periyodik olarak düzenli bakımının yapılması gerekir. Bu kullanılan teknik malzemelerden alınabilecek verimi arttırırken daha uzun ömürlü olarak kullanılmasını sağlar. Satın alınan ürünlerin bakım, onarım ve periyodik incelemesinin yapılması ve gerekli yedek parçaların zaman kaybetmeksizin tedariki amacıyla POLYGONMACH Teknik Destek Ekibimiz sizlere 7/24 hizmet sunuyor. Ürünlerimizin müşterilerimiz ile buluşmasından sonra oluşabilecek prüzlere yönelik olarak her zaman için iletişim kurmaya ve teknik destek sağlamaya hazır bir ortam sunuyoruz.

YEDEK PARÇA

Sektörde bilinen bir marka olarak Asfalt plent yedek parça servisini müşteri odaklı olarak sizlere sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. POLYGONMACH olarak geniş bir yedek parça stoğuna sahibiz ve oluşabilecek herhangi bir gereklilik durumunda yedek parça temini sağlamaktayız. Herhangi bir yedek parça ihtiyacı durumunda bizlerle iletişime geçen müşterilerimize hızlı ve olumlu bir geri dönüş sağlanmaktayız. Yedek parça ile ilgili olarak sunulan hizmetler orijinal parçaları ile bire bir uygunluğa sahiptir. Bu uygunluk POLYGONMACH Asfalt Plentinin tüm parça ve cihazlarının en optimum seviyede birlikte uyum içerisinde çalışması için bir ön gerekliliktir.

MONTAJ

Uzman personellerimiz satın alım sonrasında gerekli nakliye ve montaj hizmetini de sağlamaktadır. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çözümler geliştirilebilecek pratiklikle alanında uzman ve deneyimli kurulum ve montaj ekibimiz ile hızlı ve doğru montajlama sağlanmaktadır.

Satın alma aşamasından sonra asfalt plentin her türlü montaj işlemleri için bizlerden teknik yardım alabilir ve sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi adına bizlere iletişim numaralarımız üzerinden ulaşarak yardım alabilirsiniz.

PROJE

Polygonmach olarak üretimini yaptığımız çevreye duyarlı ve düşük maliyetli, müşteri ihtiyacına göre esnek tasarımı yapılan Asfalt plentler projeleri ısı, ışık, gürültü ve toz oluşumuna dönük güvenilir ve çevreci bir ortamı mümkün kılmaktadır. Esnek tasarım prensibi ile alanında uzman tasarımcılarımızın, müşterilerimizin ihtiyacına göre yaptıkları yenilikçi ve orijinal tasarım projelerimiz firmamızı tercih sebebi yapmaktadır. Bu projeler sayesinde orta ve büyük ölçekli işletmeler iş performansını en üst düzeye çıkarabilecek seviyede daha yüksek kapasiteli verim elde edebilmektedirler. POLYGONMACH Asfalt Plentleri ile asfalt üretiminde yüksek verim, uzun ömürlü tam kapasiteli bir donanımla sunulmaktadır. yapan firmamız müşterilerine kolay nakliye ve kurulum imkânı da sunuyor.

HABERİ OKU
UCUZ SATILIK ASFALT PLENT ÜRETİMİ

UCUZ SATILIK ASFALT PLENT ÜRETİMİ

28.02.2022 10:51

Asfalt Plent, asfalt üretimi yapan komplike bir makinadır. POLYGONMACH olarak firmamız, müşterilerimizin talebine göre Asfalt Plentleri müşterilerimizin ihtiyacına göre istenen kapasite ve dizaynda üretilebilmektedir.

Genelde yol yapımı alanlarında, otoyollarda ve çeşitli otopark inşaatlarında kullanılan Asfalt Plentler kolay ve hızlı kurulum amacıyla mobil olarak imal edilebileceği gibi sabit olarak da imal edilebilir. Sabit asfalt plenti çoğunlukla şehir dışındaki alanlarda kurulur. Mobil Plentler ise hızlı ve etkili bir müdahaleyi sağlayarak yol tamir ihtiyacında veya asfalt bölgelerdeki hasarların tamiri için şehre yakın alanlarda kurulur. Ancak bu durum hava ve çevre kirliliği endişesi sebebiyle bazen protestolara konu olabilmektedir. Fakat POLYGONMACH üretimi asfalt plentler çevre dostudur ve çevreye en az zararlı gaz salınımı yapacak şekilde tasarlanmaktadır.

Asfalt üretiminde kullanılan girdiler (agrega, bitüm), farklı ekipmanlardan meydana gelen bu makine sayesinde optimum miktar ve sıcaklıkta bir mikserin içinde bir araya getirilir ve bitüm de ilave edilerek karıştırılır ve nihayetinde asfalt ürün elde edilir.

SATILIK ASFALT PLENT’DE ÜRETİLEN ASFALTIN AVANTAJLARI

Asfalt, bitüm ve agreganın (kum ve çakıl karışımının) belli ısı oranlarında harmanlamasıyla, POLYGONMACH olarak bizim de üretimini yapmakta olduğumuz Asfalt Plentlerde üretilmektedir. Yüksek maliyetli olmaması, onu yol yapımlarında ve yalıtım için cazip hale getirmektedir. Yapılan araştırmalarda asfaltın gürültüyü 5 dB(A)’ya kadar azalttığı saptanmıştır. Asfaltın üretiminde aynı alanda kullanılabilecek diğer malzemelere göre daha az enerji harcanmaktadır. Ayrıca asfalt yollar tekerleğin yola sürtünmesini azaltmakta ve böylece yakıt tüketimini düşürmektedir.

Asfaltın en önemli ayırıcı özelliği ısıtıldığı vakit yumuşama ve akıcı hale gelme, soğuduğunda ise tekrar sertleşebilmesidir. Normal hava sıcaklıklarında bir katı gibi davranır. Ancak ısıtarak akışkan hale getirilebilir ve bu da yol yapımında kolaylık sağlar. Elastikiyeti sayesinde basıncı absorbe eder, yani kırılmak yerine esnek formda hareket eder ve böylece kendini onarabilir.

Asfalt kaplamanın ekonomik, dayanıklı, az bakım gerektiren ve çevre dostu olduğunu unutmayın.

Asfalt, betonun yaklaşık yarısı kadar sürede ve çok daha az maliyetle kurulabilir ve betonla kıyaslandığında bazı avantajları vardır. Bunlar:

 • Asfaltta çatlamalar meydana geldiğinde, çok daha ucuza tamir edilebilir.
 • Kar ve buz, beton ile kıyaslandığından asfaltın yüzeyinin ısıyı emmesi ve hapsetmesi sayesinde çok daha kısa sürede erir.
 • Tuz kullanımı betonu deformize ettiği halde asfaltı bozmaz.
 • Beton ile karşılaştırıldığında asfalt çevreyle dost bir malzemedir. Çünkü asfaltın geri dönüşümü mümkünken betonda bu durum söz konusu değildir.
 • Beton gibi pul pul dökülürken asfalt malzemede bu söz konusu değildir ve asfaltın çatlama olasılığı çok daha düşüktür.

KALİTELİ ASFALT MALZEME ÜRETİM AŞAMALARI

Bir asfalt plentinde istenen kalitede bir ürünün elde edilebilmesi için gerekli prosedürlerin yerine getirildiğinden emin olunmalıdır. Plentlerde birçok elektronik alet ve cihaz bulunmaktadır. Dolayısıyla kaliteli asfalt ürün elde etmek için öncelikle bu cihazların kalibrasyonuna azami dikkat gösterilmelidir.

POLYGONMACH olarak üretimini gerçekleştirmekte olduğumuz Asfalt Plentler en kaliteli ekipmanlar ile donatılmış olup, bu ekipmanların kullanımı ve kalibrasyonları konusunda müşterilerimize gerekli teorik ve pratik eğitim verilmektedir.

Özellikle Asfalt tartım kantarlarının doğru ölçüm yapıp yapmadığından; ısıtıcıların gerekli ısı miktarını sağlayıp sağlamadığından emin olmak için sürekli olarak kalibrasyon ayarları, rutin bakımları yapılmalı ve kontrol edilmelidir.

Yine aynı şekilde karıştırma görevini yerine getiren mikserin tam gereken sürede işlev görüp görmediği kontrol edilmelidir. Asfaltın ana yapı malzemeleri olan agrega ve bitümün doğru miktarda miksere aktarılıp aktarılmadığı ve agreganın gereken sıcaklıkta kurutulup kurutulmadığının denetimi sürekli olarak yapılmalıdır.

Asfalt yapımında kullanılacak malzemenin elde edilmesinde dikkat edilecek en önemli hususlar:

1-Karışımın doğru miktar malzemelerden yapılması

2-Sıcaklık ayarının en optimum şekilde belirlenmesi

3-Mikserde karışımı yapılacak malzemelerin doğru sıra ve miktarda alınması ve nemden arındırma işleminin hatasız yapılması asfaltın kalitesini etkileyen en önemli hususlardır.

Asfalt Plenti şu kısımlardan oluşur:

1-Soğuk agrega besleme ünitesi,

2-Toz Ayrıştırmaya yardımcı filtre,

3-Taşıyıcı bantlar

4-Mikser.

5-Agrega ve filler elevatörü,

6-Bitüm tartım kantarı,

7-Titreşimli elek,

8-Depolama silosu

9-Drayer

Asfalt malzeme üretilene kadar bazı üretim aşamalarından geçirilir. Asfalt malzeme serime hazır hale getirilene kadar takip edilecek olan bu adımlar ancak önceden belirlenen bir plana göre atıldığında istenen verim elde edilebilecektir.

Asfalt üretiminde kullanılan girdi malzemelerin heterojenliği ve bu malzemelerin işlenmesindeki aşamaların belirli bir sistematiğe sahip oluşu, asfalt üretimine özgü ve gerekli olan bir durumdur. Bu nedenle uzman ve gerekli yeterliliğe sahip olan mühendisler ve kalifiye personel üretimin bütün aşamalarında herhangi bir düzensizlik oluşmaması için sürekli denetim ve gözetim yaparlar. Dolayısıyla bu kontrol ve denetim sürecinin bir sonucu olarak girdi malzemelerin karıştırma koşulları, üretimde kullanılacak agrega veya bitüm malzemesinin kalitesi ve miktar dengesi üretilecek asfaltın kalitesini belirleyecektir.

Soğuk silolar, asfalt imalinde kullanılan agreganın depolanması ve korunabilmesi için kullanılır. Bir sonraki adımda agreganın kurutulması ve mikserde karışım için uygun hale getirilebilmesi için drayer ismi verilen bir kurutucu cihaz kullanılır. Doğru oranda agreganın kurutucuya gönderildiğinden ve miksere aktarıldığından emin olunması gerekir. Kullanılacak agrega drayer yardımıyla ısıtılarak nemden arındırılır. Drayer içerisinde döner kazan şeklinde bir alevli bölge vardır. Kurutma işlemi bu bölge içinde gerçekleştirilir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri kurutma işleminden sonra ortaya çıkan toz malzemenin sağlıklı bir şekilde birikiminin sağlanmasıdır. Bu birikim ise toz toplayıcı adı verilen cihaz yardımıyla yapılır. Transfer sistemi olarak kullanılan ve sıcaklık korunumu sağlayan elevatörden geçirilen ürünlerin istenen boyutlarda ayrıştırılması için titreşimli elekler kullanılır. Dryerdan, elevatöre oradan da titreşimli eleklere aktarılıp elenen ve istenen sıcaklığa sahip agrega, tartılıp miksere gönderilmeden hemen önce sıcak bekleme bunkeri adı verilen kısımda bekletilir.

Kaliteli asfaltın üretilebilmesi için bitümün doğru bir şekilde depo edilmesi ve karıştırma işleminin yapılacağı miksere iletilmesi gerekir. Asfalt imalinde kullanılacak bitüm malzeme sıcak bitüm tankından aktarılır. Bitüm kantarında istenen miktarda bitüm, pompalar ile miksere transfer edilir ve burada agrega ve sıcak haldeki bitüm, mikser içinde harmanlanır.

Mikserde üretimi yapılan sıcak asfaltın nakliyesi ve depolanması yapılır.

HABERİ OKU
YAKINIMDAKİ ASFALT PLENTLERİN SATIŞA ÇIKMASI VE ASFALT YOL YAPIMI

YAKINIMDAKİ ASFALT PLENTLERİN SATIŞA ÇIKMASI VE ASFALT YOL YAPIMI

28.02.2022 10:49

Asfalt Nedir?

Asfalt, otoparklar, yollar, hava alanları gibi alanlarda sıklıkla kullanılan mineral agregalar ve bitümden oluşan kompozit, petrol bazlı bir yol yapım malzemesidir. Karışımında, asfalt çimentosu (bitüm vb.) ve çeşitli agregalar barındırmaktadır. Özünde bir kaplama malzemesi olan asfalt stabil, dayanıklı ve uzun ömürlü bir yapı malzemesidir. Asfalt, üzerine uygulanan yükleri herhangi bir kesme, koparma kuvvetine maruz kalmadan stabil olarak taşımak için tasarlanmıştır.

Yol yapım ve yol bakım malzemesi olarak kullanılan asfalt nispeten elastiktir. Öyle ki, üzerine binen yüklere karşı minimum çatlama, minimum deforme olma gibi prensipler benimsenerek üretilmektedir. Kaymaya karşı dayanıklı, gözenekli yapısı sayesinde yüzeylerinden hızlıca su tahliyesi imkânı sağlamaktadır. Asfalt oldukça dayanıklı bir yapı malzemesidir. Yıllandıkça üzerinden geçen basınç sonucu daha yoğun hale gelmektedir.

Petrolün bir yan ürünü olan asfalt içerisine çakıl ve türevi olan taşlar ilave edilerek günümüzdeki yollar inşa edilmektedir. Bu nedenden dolayı asfalt üretiminin taşocaklarında başladığını söylemek mümkündür. Taş ocaklarında ufalanan taşlar küçük hale getirilir ve içerisine asfaltın hammaddesi olan madde eklenerek asfalt elde edilir.

Asfalt, dünyada yol yüzeylerinin kaplamasında kullanılmaktadır. Ancak belirli bir kalite standardını yakalayamayan satılık Asfalt Plentlerde üretilen asfalt, çok kısa kullanım ömrüne sahip olduğu için, bu malzemenin kullanıldığı alanlar sürekli bakım ve onarıma ihtiyaç duymaktadır. Bu ise yol yapım ve kaplama maliyetlerini ciddi oranda artırmaktadır. Bunun içinde kaliteli asfalt üretimi yapan Satılık Asfalt Plentlere ihtiyaç vardır.

POLYGONMACH Asfalt Plentlerde yapılan üretim sürecinde, kaliteli sıcak asfalt elde etmek için bitüm, sıcak haldeyken, titizlikle elenerek belirli çaplarda sınıflandırılmış ve nemden tamamen arındırılmış mıcır ile -yani kırılıp ufalanan doğal taşlar ve başka mineraller ile- karıştırılır. Asfalt akışkanlığının azalması, viskozite oranının düşürülmesi amacıyla içeriğinde bulunan agregalar ile birlikte ortalama olarak 200-400 fahrenheit derecelerinde karıştırılmaktadır. Bu karışıma verilen isim sıcak karışımdır. Buna asfalt kaplama denilmektedir. Bu karışım içinde kaya tozu, kum ve mıcır bulunur. Belirli boyutlarda ayrıştırılmak için titizlikle elekten geçirilen taş ve kaya tozları, karışımın takribi yüzde doksanını oluşturur. Bunlar birkaç dakikalık kurutma işleminden geçer. Bunun sebebi asfaltın içinde yer alan, tutunmayı azaltan, nemin giderilmesidir.

Homojenize bir şekilde karıştırılan asfalt, ivedilikle nakliye araçları vasıtasıyla uygulanacağı alana gönderilir. Asfalt kısa süre içerisinde donduğundan dolayı üretiminden hemen sonra dökülmelerine yani yol yapım çalışmalarına başlanmalıdır. Daha sonra asfalt sericilerle belirlenen miktarda ve şekilde yola dökülür. Ardından üzerinden yol silindiri ile geçilir, düzeltme ve yere iyiden iyiye sıkıştırma ve yapıştırma işlemi uygulanır. Hava durumuna göre biraz değişiklik gösterse de asfalt en çok bir saat içinde kurur.

Asfaltın yapışkanlık özelliğini engelleyen en önemli etken nemdir. Bu yüzden asfalt üretimi esnasında karışım içerisinde yer alan nemin arındırılması gerekmektedir. Bu nem arındırma işlemi uygulanmayacak olursa yol yapımı için kullanılan asfalt bir süre sonra çatlar ve kabarır. Bu da yapılan emeğin boşa gitmesi anlamına gelmektedir. Karışım içerisinde yer alan nemi karışımdan ayırmak için karışıma ısı veriler ve nem karışımdan alınır. Bu sayede asfaltın daha mukavemetli ve yapışkan olması sağlanmaktadır.

Yola asfalt döküldüğü zaman yolun daha mukavemetli olması için çeşitli ezici araçlar ile asfalt ezilir. Bu sayede yapılan yollar daha mukavemetli hale gelir.

Kalitesiz asfalt kullanımı ve doğa olayları asfaltın zaman içerisinde tahrip olmasına neden olmaktadır. Bu yüzden zaman içerisinde tahrip olan yolları yenilenip ulaşımın aksamadan devam etmesi sağlanmaktadır.

Asfaltın Özellikleri Nelerdir?

Bilinen en eski yapı malzemelerinden birisi olan asfalt betonu ülkelerin ulaştırma bakanlıkları vasıtasıyla belirlenen karışım oranları ve yöntemleri ile üretilmektedir. Asfalt kaplamanın bu kadar yaygın olarak kullanılmasının birçok nedeni vardır.

-Stabilite

-Dayanıklılık

-Süneklilik

-Yorulma mukavemeti

-Kaydırmazlık

-Sızdırmazlık

-İzolasyon

-İşlenebilir

-Ekonomiklik

HABERİ OKU
YAKINIMDAKİ ASFALT PLENT BİTÜM NEDİR, ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

YAKINIMDAKİ ASFALT PLENT BİTÜM NEDİR, ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

28.02.2022 10:47

Asfalt Plentlerde, asfalt üretiminde kullanılan bitüm, ulaşım alanında kullanılan en önemli petrol türevi ürünlerden birisidir. Bitüm nedir diyecek olursanız petrolün çeşitli rafineri işlemlerine maruz kalması sonucunda açığa çıkan bir yan ürün olduğunu söyleyebiliriz. Genelde kahve, gri ya da siyah renklerde olan, petrol katranı içeren ve günümüzde büyük oranda yol yapımlarında kullanılan organik karışıma bitüm denilmektedir. Tabiatta doğal halde bulunabildiği gibi ham petrolün arıtılmasından da elde edilir. Şüphesiz günümüzde yer alan yolların tamamında en fazla kullanılan madde asfaltın ana bileşeni olan ve bitüm adı verilen bu maddedir. Bitümün asıl görevi, yol yapım malzemeleri içeriğinde bulunan agregaların birbirine bağlanması, yol üst yüzeyini sert ve sıvılara karşı geçirimsiz hale getirmektir.

Bitümler doğal ve süni olarak iki bölümde incelenebilir. Ancak doğal bitümün kullanılabilmesi için bazı proseslere maruz bırakılması gerekmektedir. Viskoziteye oranı yüksek olan bu hidrokarbon madde, ağdalı bir yapıya sahip, bitümlü bir karışımdır. Petrolün rafine edilmesi esnasında ortaya çıkan bu ürün ilk başlarda işe yaramaz bir atık malzeme olarak değerlendirilmiştir. Fakat aşırı birikim nedeniyle bu maddenin değerlendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaçtan kaynaklı arayışlar sonucunda bu maddeden yol yapımlarında ve izolasyon projelerinde faydalanılabileceğine karar verilmiştir.

Günümüzde ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirebilmek adına asfalt nasıl yapılır konusunda bilgilendirilen belediyeler, satılık asfalt plentler ile kendi yakınlarındaki asfalt plentlerini kurmuşlardır. Bu da ulaşımın daha profesyonel bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır.

BİTÜMÜN TARİHÇESİ

Kimyasal bileşimi oldukça kompleks olan ve asfaltın ana malzemesi olan bitüm bir hidrokarbon yapıdır. Bitüm, petrol rafinelerinde rafine etme sürecinde oluşan ikincil bir üründür. Bitümün insanlar tarafından farklı şekillerde elde edilmesinin tarihçesi M.Ö 3 binli yıllara kadar dayanmaktadır. O yıllarda ekin toplama bölgelerini işaretlemek için kullanmıştır.

Lut Gölü Romalılar için doğal bir bitüm kaynağıydı. Bitüm, Sümerler tarafından tuğlalar arasında harç olarak kullanılmıştır. Mezopotamya bölgesinde gemi kaplamalarında suyu izole edici özelliği nedeniyle bitüm kullanmış ve bu ise balıkçılığın gelişmesi sağlamıştır. Sonraları Mısırlılar tarafından ölüleri mumyalama işlemlerinde kullanılmıştır.

Çinliler, Japonlar kılıç kınlarının yapımında bitüm kullanmışlardır. Babil Kulesi ve dünyanın yedinci harikası Babil’in Asma Bahçelerinin yapımında da kullanılmıştır. O dönemde, kılıç ve heykel yapımlarında ve tahıl ambarlarının yapımında da bitüm kullanımına rastlanmaktadır. 1800’lü yıllarda ilk olarak Avrupa’da Fransa, asfalt yollarda ve kaldırımlarda kullanmaya başlamıştır.

SATILIK ASFALT PLENTLERDE DE KULLANILAN BİTÜMÜN KULLANIM ALANLARI

– Yol Yapımlarında

– İnşaatlarda Su Tesisatı ve Çatı İzolasyonu

– Döşeme Kâğıtları

– Su Kanalları Kaplama

– Cila Yapımı

– Hava alanı kaplama

– Spor Salonları ve Sahaları

– Döşeme

– Akü

– Boya, Cila, Vernik

– Çimento Yapımı

– Emaye Madde (Kaplama)

HABERİ OKU
Kırma Eleme Tesisi Satılık

Kırma Eleme Tesisi Satılık

11.01.2022 15:39

Kırma Eleme Tesisi Satılık

Kırma eleme tesisi satılık; pek çok kişi tarafından taş kırma tesisi olarak da bilinir.

Yapı sektöründe ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin üretiminin gerçekleştiği tesisler şeklinde ifade edilir.

Tesisler, yapılması planlanan işin hem zamanına hem de yapılacağı yere göre değişir. Bu kapsamda farklı özelliklere sahip üretimler yapılır.

İşlem sırasında sabit konkasör ve mobil konkasör kullanılır. Yapılacak işin gidişat durumuna göre bu makinelerden biri tercih edilir.

Sabit konkasörler genel olarak uzun vadeli iş süreçleri için uygundur. Mobil konkasörler ise kısa vadeli işler için tercih edilir.

Mobil konkasör, taşınabilirlik açısından sabit seçeneğe oranla daha avantajlıdır. Mobil ve sabit konkasörler, farklı oranlarda üretime imkan tanır.

Kırma Eleme Tesisi Uk Detayları Nelerdir?

Kırma eleme tesisi uk; farklı boyutlara ve özelliklere sahip olan taşların değişik işlemlerden geçirilerek gerekli sektörlerde kullanılmasına imkan tanır.

Yapılan değişik işlemler sonucunda pek çok sektör için de hammadde hazırlanmış olur.

Taşlar, taş ocaklarında elde edilir. Taşları belirlenmiş olan işlemlerden geçirilip hem kullanılacakları alana hem de özelliklerine göre farklı sınıfa ayrılır.

Kireç ve granit gibi farklı taş çeşitleri gerekli işlemler sonucunda kullanım için uygun hale getirilir.

Kırma eleme tesisi uk pek çok avantaj sağlar. Bu avantajların en önemlisi; işlemlerin tek bir tesis kapsamında yapılmasıdır. Eleme, kırma, depolama ve yıkama gibi işlemlerin tamamı buna dahildir.

Kırma Eleme Tesisi Uk Avantajları

Kırma eleme tesisi uk; farklı açılardan avantajlar sunar. Bu avantajlar için kısaca şöyle bilgi verilebilir;

 • Farklı şekilde yapılacak işlemler için tek bir tesisin yeterli olması, hem zaman hem de maliyet bakımından tasarruf sağlar.
 • Tesislerde; kırma makinesi, elek, yıkama makineleri ve depolama işlemleri için birtakım cihazlar bulunur.
 • Kırma eleme tesisi uk satın almayı düşünen kişilerin, iş makinelerinin de yapılacak tüm işlemleri uygun olup olmadığına dikkat etmeleri gerekir.
 • Kırma işlemi yapılacak olan ürünlerin boyutları ve özellikleri her zaman aynı olmaz. Dolayısıyla iş sektörünüze yönelik bir seçim yapmanız daha doğru olur.
HABERİ OKU
Çimento Parlatma Makinesi

Çimento Parlatma Makinesi

11.01.2022 15:30

Çimento parlatma makinesi; özellikle son dönemlerde sık sık tercih edilir. Parlatma işlemi sayesinde, inşaat sektöründe sıklıkla kullanılan bu malzemenin performansı üst düzeye ulaşır.

Süreç, aslında düşünüldüğü gibi karmaşık değildir. Ancak hem çaba hem de zaman harcanması gerekir. Çimento parlatma işlemi, yüzeylerin daha pürüzsüz ve kusursuz görünmesi konusunda etkili olur.

Parlatma işlemi toz halindeyken ya da ıslakken yapılabilir. İşlem sırasında, özel olarak üretilmiş makineler kullanılır. Bu noktada devreye çimento parlatma makinesi girer. Parlatma işlemi sırasında çevreye ya da malzemeye zarar verecek maddeler kullanılmaz. Bu açıdan son derece güvenlidir. Farklı güç, şekil ve ebatlara sahip makineler, yapılacak işleme göre tercih edilir.

Çimento Parlatma Makinesi Avantajları Nelerdir?

Çimento parlatma makinesi çeşitleri parlatma işlemi esas alınarak dizayn edilir. Bunun yanı sıra yüzey hazırlama veya epoksi kaldırma gibi amaçlarla da tercih edilebilir.

Parlatma öncesinde mutlaka gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Bu sayede istenilen biçimde bir iş ortaya çıkar.

Çimento parlatma makinesi kullanımının sunduğu avantajlar kısaca şöyle olabilir;

 • Makine aracılığıyla yapılan işlemler çok daha kısa süre içerisinde biter. Bu sayede zamandan tasarruf edilir.
 • Hızlı performans sayesinde işçi maliyetleri de büyük oranda düşer. Böylece paradan avantaj elde edilir.
 • Makinelerin özellikleri sayesinde farklı işlemler de yapılabilir. Malzeme tasarrufu açısından oldukça cazip bir seçenektir.
 • Doğru şekilde planlama yaparak, rekabetteki gücünüzü ve işteki veriminizi artırabilirsiniz.

Çimento Parlatma Makinesi Fiyatları

Çimento parlatma makinesi fiyatları farklı aralıklarda seyreder.

Ürünlerin satışa sunulduğu fiyatlar; sahip olduğu özellikleri, üretim aşamasında tercih edilen malzemelere ve marka gibi detaylara göre değişiklik gösterir.

Kaliteli bir performans elde edebilmek için seçilen ürünün de dayanıklı yapıda olması önemlidir. Aynı zamanda seçim sürecinde kullanım alanı ve amacının da göz önünde bulundurulması gerekir.

Çimento parlatma makinesi çeşitleri özellikle inşaat sektöründe sık sık tercih edilir. Bununla beraber farklı sektörlerde de bu ürünlerin kullanımına denk gelmeniz mümkündür.

Ürün seçimi sırasında modelleri detaylı bir şekilde incelemek doğru tercih noktasında kolaylık sağlar. Bir ürünle farklı işlemler yapmak ekstra avantajlı seçim olur.

HABERİ OKU
Bitüm emülsiyonu fiyat listesi 2022

Bitüm emülsiyonu fiyat listesi 2022

11.01.2022 15:21

Bitüm Emülsiyonu Fiyat Listesi 2022

Bitüm emülsiyonu fiyat listesi 2022 yılı için merak edilen konular arasında yer alır.

Bitüm emülsiyonu; suyun ve bitümün birtakım özel teknikler kullanılıp karıştırılması sonucunda ortaya çıkar. Bu işlemler ile kullanıma hazır bir hale getirilmiş su yalıtım maddesi olarak ifade edilir.

Emülsiyon bünyesinde yer alan suyun buharlaşmasının ardından sürülecekleri yüzey üzerinde su geçirmez özellikte bir tabaka oluşmasını sağlar.

Kullanım alanları son derece geniştir. Aynı zamanda da fazlasıyla avantajlı bir yöntemdir.

Bitüm emülsiyonu fiyat listesi 2022 yılı için farklı aralıklarda seyreder. Dolayısıyla bu noktada bir süre araştırma yapmakta fayda vardır.

Fiyatlar üzerinde birtakım unsurların etkili olduğunun da unutulmaması gerekir.

Bitüm Emülsiyonu Kullanım Alanları - Bitüm Emülsiyonu Fiyat Listesi 2022

Bitüm emülsiyonu fiyat listesi 2022 yılındaki detaylar öğrenmek isteyen kişiler, bir yandan da bu yöntemin kullanım alanları hakkında araştırma yaparlar.

Bitüm emülsiyonu her çeşit dikey ve yatay yüzeylerde kullanıma uygundur. Islak ve kapalı alanların sızıntı su kısımlarının izole edilmesinde kullanılır.

Bitümlü membtan uygulamalarının öncesinde de astar niyetiyle tercih edilir. Sahip olduğu yapışma özelliğiyle, yüzeylere hem boşluksuz hem de sağlam şekilde yapışmasına imkan tanır.

Zeminlerde meydana gelen çukur bölümlerin daha düzenli bir görünüme kavuşmasına katkı sağlar.

Bitüm emülsiyonu fiyat listesi 2022 hakkında araştırma yaparken, mutlaka kullanım alanınızı da göz önünde bulundurmanız tavsiye edilir.

Bitüm Emülsiyonu Avantajları Nelerdir?

Bitüm emülsiyonu fiyat listesi 2022 aralıkları farklı bütçelere hitap edecek şekildedir. Bu teknik için belirlenen fiyat aralıkları, avantajlarına paralel biçimde belirlenir.

Yöntemin sunduğu avantajlar ise şöyledir;

 • Son derece ekonomik bir yöntemdir.
 • Su ile seyreltilmesinden dolayı nemli halinde dahi zemine kusursuz bir biçimde yapışır.
 • Zehirli ve yanıcı maddelere yer verilmez. Bu açıdan oldukça güvenlidir.
 • Astar halindeyken soğuk biçimde uygulanması gerekir.
 • 5 derece altındaki sıcaklık ortamında ve yağışlı günlerde uygulama yapılmaması tavsiye edilir.
 • İçeriğindeki su, buharlandıktan sonra tekrardan su ile çözülmez.
 • Su geçirmeyen yapıya sahiptir.
 • Tabanca ya da rulo gibi araçlar yardımıyla uygulanması daha kolay olur.

HABERİ OKU
Mobil Beton Karıştırma Tesisi

Mobil Beton Karıştırma Tesisi

11.12.2021 01:39

Mobil Beton Karıştırma Tesisi Mobil beton santrali, mobil bir taban üzerine inşa edilir. Bu sayede bir çalışma alanından diğerine kolayca geçebilirsiniz. Bu tesisler, redüksiyon dişlileri ve elektrik malzemelerinin olası kullanımlarına göre marka ve modelleri değerlendirebilir. Şantiyelerde ve projelerde kullanılan mobil beton tesisleri, beton üretimi için yüksek hızlı teknoloji ile donatılmıştır. Agrega, çimento ve suyun katkı maddeleri ile birleştirilmesiyle elde edilen beton özelliklerine sahiptir. Aynı zamanda hassas terazi ve mikser ile karıştırarak kaliteli bir üretim sistemi sağlar.

Mobil Beton Karıştırma Tesisi Özellikleri

Mobil beton santralinin gövdesi tek tır ile taşınabilir. Bu açıdan mobil beton karıştırma tesisi taşınması kolay bir yapıya sahiptir. Daha kolay ve hızlı kurulabilen mobil beton santrali, sökülebilir bir yapıya sahiptir. Ayrıca pratik olma avantajına sahip olduğu için kullanıcıya çok fazla esneklik sunmaktadır. Nispeten az kurulum alanı gerektiren proje alanına da kurulabilir ve düz bir beton zemin üzerinde montajı yapılabilir. Ayrıca daha az miktarda beton temel gerektirir. Kurulum kolaylığı nedeniyle izin de gerekmeyebilir. Mobil beton karıştırma tesisinin dış boyutları Avrupa karayolu standartlarına göre tasarlanmıştır. Ayrıca bu tesisler, özel izin çerçevesinde karayolu taşımacılığı ile uzak ülkelere de sevk edilebilir.

Mobil Beton Karıştırma Tesisi Fiyatları

Mobil beton karıştırma tesisi, hızlı kurulum ve verimli çalışma sistemi için tasarlanmıştır. ISO 9001 standartlarında üretilebilir ve genellikle iki yıl garantili olarak satılır. Mobil beton santrallerinin imalatından elde edilen en kaliteli ekipman ve ekipmanlar kullanılarak üretim gerçekleştirilmektedir. Ayrıca mobil beton santralleri özellikle kısa süreli projeler için ve proje sonunda şantiyenin değiştirilmesi gerektiğinde uygundur. SCADA tabanlı yazılıma sahip beton karıştırma tesisleri, PLC sistemi üzerinden çalışır. Yüksek tartım doğruluğu, ekstra malzemeleri ortadan kaldırır, ekonomik çalışmayı garanti eder ve kar sağlar. Homojen bir madde karışımı yaparak ileri teknolojiye sahiptir. Mobil beton karıştırma tesisi fiyatları, işinize hız katarken, kullanımlarının faydalarına bağlı olarak önemli ölçüde daha düşük bir özelliğe sahiptir. Ayrıca mobil beton santralleri toplam maliyet açısından oldukça ekonomik bir potansiyel sunmakta ve kullanıcılara büyük esneklik sunmaktadır.

HABERİ OKU
Yüksek Kaliteli Beton Santrali

Yüksek Kaliteli Beton Santrali

11.12.2021 01:24

Yüksek Kaliteli Beton Santrali

Kum, çakıl, taş, çimento ve su gibi malzemelerin birleştirilmesi ve karıştırılmasıyla beton elde edilir. Beton santrali, tüm bu malzemeleri toplayan, karıştıran ve taşıyan bir tesistir. Geleneksel beton santrali ekipmanları arasında beton mikserleri, otomatik sistemler, agrega kovaları, çimento siloları, besleme bantları, agrega bunkeri ve agrega tartım bantları bulunur. Beton fabrikalarında elde edilen hazır beton ağırlıklı olarak inşaat ve yol yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca beton santrali satın almadan önce dikkat edilmesi gerekilen birçok önemli nokta bulunur. Firmalar yeterince bilgi sahibi olmadıkları zaman farkında olmadan santrallerden ciddi zararlar görebilir. Beton santrali satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, iş kapasitenize uygun ekipmanın seçilmesidir. Hedef kapasitenizin altında çalışan bir sistem satın almamanız önemlidir. Bunun yanı sıra, bir sistem satın almak, gerekli kapasiteyi çok aşan gereksiz maliyetlere yol açmaz.

Beton Santrali Üreticileri

Beton santrali üreticileri, beton santrali inşaatı alanında uzun yıllara dayanan tecrübesi ile sektörde güvenilir yerlere sahiptir. Global satışlarla her geçen gün büyüyen çalışmalar ile, Ar-Ge araştırmaları ve yenilikçi yaklaşımlarla müşterilere değer katmaya devam edilir. Bu açıdan üreticiler, beton santralleri üretmek için kendi kaynaklarını kullanması ve tüm üretim süreçlerinin bağımsız olmasıyla öne çıkar. Firmaların ürettikleri beton karıştırma tesisleri ve ekipmanları en kaliteli malzemelerden üretilmiş olup uzun yıllar performanslarını koruyarak çalışacaktır.

Mobil Beton Santrali Nedir?

İnşaat firmaları projeyi tamamladıktan sonra diğer projelerde kullanılan beton santrallerinin sabit beton santrallerinden daha esnek, mobil, nakliyesi daha kolay ve kurulumunun daha hızlı olmasını umar. Mobil beton santrali bu gereksinimleri karşılamak için tasarlanmıştır. Bunlar, beton santralinin her ünitesinin arkasında aksları ve tekerlekleri olan bir mobil şasiye kurulum için geliştirilmiştir. Bu hareketli üniteyi bir traktör çekebilir ve bir beton karıştırma tesisi harekete geçirilecektir. Mobil beton santralleri en çok inşaat firmalarının proje çalışmaları için tercih edilmekle birlikte, proje alanı içerisinde kurulmaları ve sadece bu amaçla beton üretmeleri nedeniyle büyük ölçekli projelerde de hazır beton firmaları tarafından tercih edilmektedir.

HABERİ OKU
Kırma Eleme Tesisinin İşlevi Nedir?

Kırma Eleme Tesisinin İşlevi Nedir?

24.10.2021 09:55

Kırma Tesisinin İşlevi Nedir?

Kırma tesisinin işlevi birçok konuda olanak sağlar. Maden veya taş kırmak çok zor ve meşakkatli bir iştir. Bu profesyonel bir çalışma gerektirir. Taş kırma hizmeti veren tesisin genel adı ise kırma tesisidir. Kırıcılar, özellikle kaya ilk kez hareket ettirilirken büyük önem taşır. Bu devasa kayaları parçalamak için devasa sistemler ve güçlü makineler gerekir. Bu makineler ile daha küçük parçalara ayrılan taşlar inşaata uygundur. Taşlar kırılarak inşaat sektörü için hammaddeye dönüştürülür. Bu taşlar yol, köprü, altyapı gibi işlerde kullanılmaktadır. Kırma tesisi ve ekipmanları, kullanıldığı yere göre farklı tiplerde gelir. Maden ve taş ocakları gibi kayanın birinci ve en büyük olduğu alanlarda sabit kırıcılar tercih edilmektedir. Sabit kırma tesisleri daha yüksek kapasiteye sahiptir. Buradaki çakıl çeşitli boyutlarda gelir. Mobil kırıcılar ise genellikle şantiyelerde tercih edilmektedir. Burada zaten kırılan taşlar daha küçük boyutlara indirgenir. Taşlar uygulama alanına göre istenilen ölçülerde temin edilmektedir.

Kırma Tesisi Avantajları

Kırma tesisleri, taş ocakları ve ilgili alanlarda kullanılan malzemelerin kırma, eleme ve yıkama işlemlerinde aktif rol oynayan makinelerdir. Her şeyden önce taş kırma makineleri farklı ebatlarda üretilmekte ve gerekli performans ve verimliliği sunmaktadır. Bu, projeyi müşteri ve üretici arasında tanımlanan kriterlere göre planlayarak üretime başlamanın büyük bir avantajıdır. Bu kırma eleme tesisleri, parçalayıcı olarak ihtiyacınız olan tüm işleri yapan kompakt makineler olarak tasarlanmıştır. Özel olarak tasarlanmaları, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmalarının yanı sıra sabit veya mobil kırıcılar olarak üretilir. Firmaların iş alanlarına göre farklı tasarımlara sahip ürünleri tercih edebilmeleri, işlenecek malzemeyi seçerken de önemli bir etkendir. İşlenen malzemenin kalınlığı, sertliği ve aşındırıcılığı taş kırma tesisinde hangi ekipmanların kullanılacağını belirlemede son derece etkilidir. Bu aşamada ise kırma tesisi iş planı çerçevesinde bir seçim yapılabilir.

Agrega Mobil Kırma Tesisi Nedir?

Kırma tesisi agregası, inşaat sektörünün temel malzemesi olan agregaları ayıklamak için kullanılan portatif bir kırıcıdır. Agrega kırıcı, granit, bazalt, mermer gibi büyük taşları ve sert madenleri kırarak kum, çakıl ve daha küçük kırma taşların çıkarılmasını sağlar. Bu açıdan, kum, küçük çakıl, kırmataş veya cüruf gibi farklı boyutlardaki malzemelerin genel adı agregadır. Doğada direkt olarak küçük boyutlarda bulunan bu taşlardan agregalar çıkarılabilmekte ve suni olarak agrega üretilebilmektedir. Agregalar, doğadan gelen bazı büyük taşların veya sert minerallerin, kırma sistemleri olarak adlandırılan kırma ve eleme sistemlerinde işlenmesiyle elde edilmekte ve birçok önemli endüstrinin temel yapı malzemesini oluşturmaktadır. Kırma tesisi agrega üretimi daha çok doğal olarak oluşan agregalar ile yapılır. Hareketli yapıları ile bir yerden başka bir yere kolaylıkla taşınabilen bu kırma sistemlerine mobil agrega kırıcılar denir.

Kırma Eleme Tesisi Otomasyonu Nedir?

Avustralya satılık kırma tesisi, bu ülkede yaşayan kişiler için pek çok avantaj sunar. Bu açıdan kırma eleme tesisi otomasyonlarına da ulaşmak mümkündür. Çeşitli firmalar tarafından oluşturulan kırma tesisi otomasyonu, müşterinin istek ve ihtiyaçlarını dikkate alarak üretilir. Ayrıca operatörün inisiyatifine bağlı kalmadan, mümkün olan en yüksek verimi ve optimum ürün kalitesini elde etmeyi amaçlar. Bu otomasyonların özellikleri ise aşağıdaki gibidir:

 • Çok dillilik
 • Çift ekran tasarımı
 • Kullanışlı kontrol kabini
 • Uzaktan erişimli hızlı teknik destek
 • Sağlam raporlama sistemi
 • Otomatik ve manuel kontrol seçeneği
 • Yüksek korumalı saha cihazları ve panelleri
 • Hızlı ve güvenli kesintisiz iletişim sistemi
 • Maksimum iş güvenliği
 • Yedekli PLC kontrol teknolojisi
 • Kalite kaybı olmayan elektrifikasyon sistemi
 • Otomatik bakım sistemi kırıcılara malzeme besleme
 • Kilitleme sistemi
 • Sipariş ve planlı üretim yapabilme
 • Kolay kalibrasyon
 • Web sunucusu işlevi
HABERİ OKU
Yakınımdaki Asfalt Fabrikası, satılık asfalt fabrikası sıcak karışım

Yakınımdaki Asfalt Fabrikası, satılık asfalt fabrikası sıcak karışım

22.10.2021 09:37

Bana Yakın Olan Asfalt Fabrikası

Bu sistemleri yakınımdaki asfalt fabrikası ile kolayca alabilirsiniz. Asfalt tesisi, farklı ebatlarda gruplandırılmış sıcak bitüm ve agregaları mikser ile karıştırarak üst yapıyı hazırlar.

Yakınımdaki Asfalt Fabrikası, Asfalt Fabrikası Üreticileri, Etrafımdaki Asfalt Fabrikası

Bu sistemleri yakınımdaki asfalt fabrikası ile kolayca alabilirsiniz. Asfalt tesisi, sıcak bitüm ve farklı ebatlarda gruplandırılmış agregaları mikser ile karıştırarak üst yapıyı hazır hale getirir. Sistemler mobil veya sabit hale getirilebilir. Mobil cihaz taşınabilir. Böylece onu bir işyerinden diğerine taşıyabilirsiniz.Kalıcı yapılar ise genellikle şehir merkezinin dışında yer almakla birlikte, kalıcı yerleşim alanlarındaki mevsimsel veya yıllık yol yapım ve yol iyileştirme ihtiyaçlarını karşılamak için mümkün olduğunca yakın bir yere inşa edilmektedir. Asfalt tesisinin temel mantığı, kaplamayı hazırlamak için belirli bir sıcaklıkta ölçülen nem içeriğine sahip karışık bir agregayı sıcak bitüm ile karıştırmaktır. Yaygın olarak kullanılan ve bilinen iki ana asfalt karışımı türü vardır. Bu ikisinin ortak amacı, agregayı ısıtarak sıcak bitüm elde etmektir. Bununla birlikte, bu tesisler arasında sıcak karışım üretim yöntemleri ve genel işletme yöntemleri açısından da temel farklılıklar bulunmaktadır. Bu noktadan itibaren bu yapıların inşaat sektörü için önemi tartışılmaz. Tüm bunlara ulaşım kolaylığı, yakınlarda bulunan asfalt fabrikası tarafından sağlanmaktadır. Böylece asfalt serimi kolay ve hızlı bir şekilde sağlanır.

Asfalt Fabrikası Üreticileri

Asfalthyperlink"https://polygonmach.com / "plenti KÖPRÜSÜ"https://polygonmach.com /" üreticiler sıcak bitümlü konglomeraların üretimi için asfalt levhalar tasarlıyorlar. Bu fabrikalar asfalt üretmek için belli miktarda agrega, bitüm, kum ve benzeri malzemeler kullanmaktadır. Asfalt tesisinin ana faaliyeti, agregayı yüksek bir sıcaklığa ısıtmak ve bitüm (doğal yakıt) ve diğer bağlayıcılarla iyice karıştırarak sıcak bitüm üretmektir.Agreganın miktarı ve özellikleri tamamen anın ihtiyaçlarına göre modellenmiştir. Birçok malzemenin tek boyutlu malzemelerle veya çok pürüzsüz ve kırılgan karışımların yanı sıra çeşitli boyutlarda bir kombinasyonu olabilir. Kalıcı bir kurulum olarak, sabit asfalt kaplama genellikle konut ve bakım alanlarına monte edilir. İhtiyaç ve konumuna bağlı olarak değişir. Bunlar, aynı anda birçok asfalt türünü büyük bir kapasiteyle üretmek ve depolamak isteyen asfalt üreticileri için bir seçenektir. Sabit asfalt plentleri öncelikli olarak şehirlere hizmet veren işletmeler tarafından tercih edilmektedir. Uzun vadeli araştırmalar bağlamında ele alınan disiplinler için kaliteli bir karışım üretir.Taşınabilir asfalt süpürgelik, mevsimsel ve yıllık yol yapımı ve onarımı için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ana işlevi, kurulumu ve taşınması kolay olmasıdır. Bu nedenle portatif asfalt tesisleri sabit asfalt tesislerine göre kolaylıkla tercih edilmektedir. Bu asfalt tesisleri durağan asfalt tesislerine alternatif olarak değerlendirilmektedir. Ancak uluslararası nakliye yönetmeliklerine göre üretim, kapasite ve birim kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle asfalt üretimi yapanlar tarafından tercih edilmemektedir.

Etrafımdaki Asfalt Ekici

Asfalt ekici alırken dikkat edilmesi gereken en önemli bakış açılarından biri ulaşımdır. Tesisin ve satın alınan asfalt ünitesinin uluslararası nakliye standartlarını karşılaması önemlidir. Asfalt tesisinin maliyetini etkileyen faktörlerden biri de ulaşımdır. Bu nedenle etrafımdaki asfalt KÖPRÜ "

HABERİ OKU
Kırma ve Eleme Ekipmanları Nedir Neden Önemlidir Nasıl Temin Edilir?

Kırma ve Eleme Ekipmanları Nedir Neden Önemlidir Nasıl Temin Edilir?

30.09.2021 01:26

Her inşaat projesinde çok sayıda makine kullanımı ve süreç bulunur. Çoğu zaman yeterince takdir edilmeyen ancak hayati amaçlara hizmet eden makine ve teçhizatlar olduğu da aşikârdır. Bu makalemizde kırma ve eleme makinelerinin önemine odaklandık. Makalemize kırma ve eleme ekipmanlarının ne işe yaradığından bahsederek başlayacağız. Ardından bu ekipmanların neden önemli olduğu açıklayacak, projeleriniz için ideal parçaları nasıl seçebileceğiniz ve temin edebileceğiniz konularında ipuçları vererek bitireceğiz.

Kırma Ekipmanları

Kırma, büyük agrega parçalarının güçlü kuvvet uygulanarak daha küçük parçalara dönüştürüldüğü sürece atıfta bulunmak için kullanılan bir inşaat terimidir. Yani, adından da anlayacağınız gibi malzemenin ezilmesi sürecidir. Kırma işlemi için kullanılan çok çeşitli kırıcı türleri vardır. Yıkım çalışmalar, yol tadilatları ve büyük ölçekli inşaat işleri için darbeli kırıcı plenti kullanılabilir. Küçük ölçekli projeler için ise çeneli kırıcı tercih edilebilir. Kapsamı ve ölçeği ne olursa olsun, kırma ekipmanları son derece önemlidir çünkü eleme süreçleriyle birlikte etkili bir şekilde çalışmalıdır.

Eleme Ekipmanları

Eleme, yararlanılabilir nitelikteki materyali bütünden ayırma işlemi olarak tanımlanabilen bir inşaat terimidir. Kırma işlemiyle aynı nedenden dolayı çok önemlidir: Belirli bir iş için malzemelerin önceden ezilmesi gerekse bile, işin tamamlanabilmesi için belirli şekil ve boyutlarda malzemelere ihtiyaç duyulabilir.

Örneğin, bir bina inşaatı için kullandığınız malzemenin boyutu ile bir cadde inşası için kullanacağınız materyalin boyut ve şekli aynı olamaz. Her yapının ve projenin yoğunluğu, dokusu ve ağır yükü benzersiz olmalıdır.

Kırıcı ve Eleyici Ekipmanı Kimler Kullanabilir?

Kırma ve eleme ekipmanlarının en çok kullanıldığı yerler; inşaat sektörü, taş ocağı endüstrileri ve üretimde inşaat agregaları kullanan firmalardır. Örneğin; bir taş ocağı, taş levha gibi hammaddeleri bütün veya kırılmış halde agrega talebi olan firmaya satabilir. Agrega firması ise bu hammaddeyi inşaat firmasının talep ettiği ölçü, boyut veya şekilde kırabilir. İnşaat firması, aldığı agregayı saflaştırmak için eleyici ekipmanları kullanabilir.

Kırma Eleme Ekipmanları Nasıl Temin Edilir?

Kırma ve eleme ekipmanı seçimi, inşaat projesinin özelliklerine ve ekibin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kırma ekipmanı seçerken; kırılacak agrega ürününün sertlik ve dayanıklılık dereceleri göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle sert bir malzeme ile çalışacaksanız, çok güçlü bir kırıcı türü seçtiğinize emin olmalısınız. Buna karşılık, kireçtaşı gibi daha yumuşak bir mineralle çalışıyorsanız, darbeli kırıcı gibi bir alternatifi değerlendirebilirsiniz. Dikkate alınması gereken diğer faktörler arasında, kırılacak malzemeden elde edilecek verim, makine taşıma kolaylığı, ekipmanın kalitesi ve maliyeti yer alacaktır.

Eleme ekipmanı seçerken, makinede kullanmayı planladığınız hammaddeyi göz önünde bulundurmalısınız. Daha da önemlisi, eleme ünitesine girecek bileşenler ve parçaların dikkate alınmalıdır. Elenen malzemeye bağlı olarak, eleğin eğimli veya açılı olup olmayacağı gibi faktörler de hesaba katılmalıdır. Elek platformlarının sayısı, boyutu, ekranın modeli ve yoğunluk seviyesi unsurlar da gözden geçirilmelidir.

Özetle, kırma ve eleme ekipmanı seçim sürecinde dikkate alınması gereken çok şey vardır çünkü malzemelerden ve agregadan sağlanacak fayda anlamında önemlidir. Kaliteli kırma ve eleme ekipmanı ihtiyacınız varsa, alanında uzman Polygonmatch ile iletişime geçerek gerekli desteği alabilirsiniz. Ürün seçeneklerimizi incelemek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda doğru ekipmanları tespit etmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

HABERİ OKU
Kaya Kırıcı Plent Hakkında Merak Ettikleriniz

Kaya Kırıcı Plent Hakkında Merak Ettikleriniz

30.09.2021 01:20

Kum, çakıl, kaya, mineral gibi agrega ürünlerini işlemeniz gerekiyor ancak kırma ekipmanınız yok mu? Öyleyse, hiç şüphesiz, ihtiyaçlarınız için en iyi plentleri satmak, kiralamak ve kurmak anlamında profesyonelleşen Polygonmach ile çalışmanız gerekiyor!

Agrega işleme endüstrisinde yeniyseniz, kaya kırıcılar hakkında birçok sorunuz olabilir. Sektördeki tüm tesisler; temel malzeme taşıma ekipmanı olarak kırıcı eleklerini, konveyör sistemleri ve yıkama ekipmanı ile sorunsuz koordine olabilen plentleri varlıkları arasına eklemelidir.

Taş Kırma Aşamaları: Kırma İstasyonları

Bir proje içinde birden fazla kırıcı tipini kullanmak ve malzeme azaltma işini gerçekleştirmek gerekebilir. Çoğu durumda, kayayı istenilen boyuta, kıvama ve şekle getirmek için birincil, ikincil, üçüncül ve hatta dördüncül kırma istasyonları kurulabilir.

Tabii ki her tip projede tüm istasyonların kurulumu gerekmez. Bazen birincil istasyon tek başına müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmekte ve yeterli küçülmeyi sağlayabilmektedir.

Örneğin, ürünün son boyutunun 4 inç ile 6 inç arasında olması gerekiyorsa; birincil çene veya darbeli kırıcı yeterli olacaktır. Ancak, agreganın çok daha fazla incelmesi gerekiyorsa üç hatta dört istasyon birleşimi gerekmektedir.

Birincil Kırma İstasyonu

Bir kırma devresindeki ilk aşamada kullanılan birincil kırma plenti, agrega ürününü ikincil kırma plentinden geçebilecek boyuta ve şekle indirger.

Tipik olarak, çoğu birincil kırıcıdan çıkan ürün yukarıda da belirtildiği gibi yaklaşık 4 ile 6 inç arasında olacaktır. Birincil kırma ekipmanı türleri genellikle şunlardır: koni, döner, darbeli ve çeneli kırıcılar.

İkincil Kırma İstasyonu

İkincil kırma aşamasında, küçültme işlemi önemli derecede devam eder. Üçüncül veya nihai kırma istasyonundan alınacak çıktının detaylarının bilinmesi, bu aşamada ne kadar redüksiyon yapılması gerektiğinin belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Konik kırıcılar genellikle hız, besleme, kapalı kenar ayarı ve atış açısından çok yönlü oldukları için, ikincil kırma istasyonlarında kullanılır. Ek olarak, üretkenliği yüksek oranda tutmak için konik kırıcıları tutarlı ayarlarda çalıştırmak çok önemlidir.

Üçüncül / Dördüncül / Nihai Kırma İstasyonu

Kırma işleminin üçüncül, dördüncül veya nihai kırma aşamasında, kaya gibi agrega ürünlerini pazarlanabilir hale getirmek için boyutlandırma yapılmaktadır.

Hangi kırıcı türlerinin istenen çıktıyı elde etmede etkili olacağını bilmek, aşamalar arasındaki çakışma riskini ortadan kaldırmak anlamında çok önemlidir.

Konik kırıcılar, yatay darbeli kırıcılar, yüksek basınçlı merdaneli kırıcılar veya dikey şaftlı kırıcılar bu aşamada kullanılabilen kırıcı türleridir.

Kaya Kırıcı Türleri Nelerdir?

Günümüzde inşaat sektöründe en yaygın kullanılan agregalar kumtaşı, çakıl, granit ve kalkerdir. Ancak bu kayaçlar sertlik ve aşınma özelliklerine göre birbirlerinden farklı olduğu için, kırma aşamasında kullanılacak kaya kırıcı türü de farklı olacaktır.

Kırılması istenen kaya türünü ne kadar iyi tanırsanız ve nihai kullanımının ne olacağı hakkında ne kadar detaylı bilgiye sahip olursanız, proje hedeflerinize ulaşmak için en etkili ekipmanı seçmeniz de o kadar kolay olacaktır.

Çeneli Kırıcılar

Çeneli kırıcılar, sıkıştırmalı kırma konusunda konik kırıcılara kıyasla daha kör aletlerdir. Bu nedenle, genellikle birincil kaya kırma aşamasında kullanılır.

Kaya kırıcılar olarak da bilinen çeneli kırıcılar büyük ve sert malzemeleri parçalara bölmede etkilidir. Pek çok farklı agrega türünde iyi sonuç verme eğilimindedirler. Darbeli kaya kırıcılar kadar aşınma ve yıpranma sağlayamazlar. Minimum düzeyde ince malzeme ve toz üretirler.

Döner Kırıcılar

Döner kırıcılar, genellikle manganez çelikle kaplanmıştır. Konik bir kafası ve içbükey bir yüzeyi vardır. Sıkıştırma yoluyla malzemeyi parçalar.

Çeneli kırıcılar gibi döner kırıcılar da genellikle birincil kırma istasyonlarında kullanılmaktadır. İkincil kırıcı olarak kullanıldıkları durumlar da mevcuttur.

Konik Kırıcılar

Çeneli ve döner kırıcılara benzer şekilde, konik kırıcılar da sıkıştırma yöntemi ile malzemeleri kırılıncaya kadar sıkarak küçültürler.

Konik kırıcılar, manganez ile kaplanmış içbükey bir çanak içine inşa edilen bir mantodan oluşmaktadır. Döner kırıcılara benzer bir yapısı vardır ancak malzemeleri kırdığı alan daha az dik açılıdır.

Yapışkan olmayan, kuru veya ıslak, orta veya sert, aşınması güç malzemeleri parçalamada iyidir. Çıktılar yaklaşık olarak 1/4 ile 1/6 arasında bir oranda küçülmüş olacaktır.

Darbeli Kırıcılar – VSI ve HSI

Darbeli kırıcılar, yatay şaftlı çarpma yöntemiyle kireçtaşı gibi aşınması zor kaya türlerinde kullanılır. Bu tür kırıcılar; darbe çubuklarını, darbe plakalarını ve mafsalları kullanarak çarpma kuvvetiyle agregayı belirtilen ölçüde parçalar.

Sıkıştırmalı kırıcılara göre daha ucuz olan darbeli kırıcılar, daha fazla küçültme sağlayabilmektedir.

Bazı durumlarda, farklı tip bir kaya kırıcı kullanıldıktan sonra darbeli kırıcı kullanımı da görülür. Bu işlem, ezilmiş malzemeyi daha kübik bir yapıya sahip kıvamda şekillendirme hedefi olduğu durumlarda yapılır.

Darbeli kırıcıların dezavantajları şunlardır:

 • Daha yumuşak kayalar üzerinde kullanıldığında çok ince malzeme üretme eğiliminde olacaktır.
 • Sık parça değişimi gerektirebilir.
 • Sorun olabilecek miktarda toz oluşturabilir.

Taşınabilir ve Sabit Kırma Tesisleri

Projenizin süresine ve kırma ekipmanından beklediğiniz performansa bağlı olarak, taşınabilir veya sabit bir kırma tesisi tercih edebilirsiniz. Sabit kırma tesisleri, daha yüksek kapasite ve verimliliğe sahiptir. Kolay bakımı ve düşük üretim maliyeti yaratması dolayısıyla, yıllardır çok tercih edilen bir teknolojidir.

Kırma tesisini yılda bir kereden fazla şantiyeye taşımanız gerekiyorsa, taşınabilir kırma tesisine yatırım yapmanız daha doğru olacaktır. Bu tesisler, küçük projeler için daha uygundur. Genellikle sabit tesisler kadar verimli değildir çünkü daha az üretim kapasitesine sahiptir.

Ancak, farklı bölgelerde kaya kırıcı plenti ihtiyacı duyduğunuz birden fazla projeniz varsa; taşınabilir kırma tesisleri uzun vadede daha az maliyetli olacaktır.

HABERİ OKU
Asfalt Karıştırma Plenti Çeşitleri Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Asfalt Karıştırma Plenti Çeşitleri Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

30.09.2021 01:13

Asfalt karıştırma plentleri, sıcak karışım asfalt oluşturmak için kullanılır. Sıcak karışım kaplama malzemesi oluşturmak için bitüm ve agrega karıştırılır. Agregalar, tek boyutlu malzemeden veya farklı derecelerdeki/boyutlardaki malzemelerin karışımından meydana gelebilir. Asfalt karıştırma plenti; esas olarak soğuk agrega besleme sistemi, kömür besleyici, tamburlu kurutucu, titreşimli elek, tartma ve karıştırma sistemi, bitüm besleme sistemi, asfalt depolama, dolgu besleme sistemi, toz toplayıcı, kömür brülörü, kömür besleyici ve sıcak agrega asansöründen oluşur.

Genellikle bir dizi asfalt yığını üreten toplu karıştırma tesisleri ve sürekli bir asfalt akışı üreten karıştırma tesisleri olarak sınıflandırılır. Bunlar genellikle tamburlu karıştırma tipindedir. Yapılan bu sınıflandırma yalnızca üretim şeklini yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda farklı kalite kontrol ihtiyaçlarını da vurgular niteliktedir.

Plentler, geri dönüştürülmüş asfalt kullanılarak asfalt karışımlarının üretimi için tercih edilebilir ve/veya ihtiyaca göre modifiye edilebilir. Proje ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı hem kesikli hem de sürekli tamburlu karıştırma plentlerinin farklı varyasyonları geliştirilmiştir. Geniş bir uygulama alanını kapsayan, farklı tipte asfalt karıştırma plentlerini inceleyelim.

Geri Dönüştürülmüş Asfalt Karıştırma Plenti

Geri dönüştürülmüş asfalt karıştırma plenti, düşük maliyetle satın alınacak bir teknolojiye göre olağanüstü bir deneyim sunar. Plent, yakıtı azaltan ve bakım maliyetlerini azaltan birden çok bağlantılı dişli motor kullanır. Başka bir maliyet tasarrufu sağlayan verimli brülör, saatlik çıktı kapasitesi ile plenti her işletme için arzu edilir hale getirir.

Verimli bir yanma ve kirlilik kontrolü için hava/yakıt oranlarının basitçe ayarlanmasını kolaylaştıran mekanizmasıyla mükemmel kurutma performansı sağlar. Askıda kalan SPM adı verilen parçacık madde seviyelerinin belirtilen limitlerde kalmasını için torbalık kurulumu da yapılır.

Plent, müşterilerin karışımlarını belirli bir RAP tasarımda ayarlamasına yardımcı olarak % geri dönüştürülmüş asfalt kullanılabilecek şekilde değiştirilebilir. İsteğe bağlı olarak kurutucu ve yalıtım verimliliğini artırır, yakıt tüketimini azaltır. Silo cepleri sıcaklık problarını kullanabilir. Plent, bir bağlantı mekanizmasına olan ihtiyacı ortadan kaldıran, bakım ve parça maliyetlerini sınırlayan farklı dişli motorlarla birlikte sunulur. Parçaları aşınmalara karşı oldukça dayanıklıdır, bakımı ve değişimi kolaydır.

Mobil Asfalt Karıştırma Plenti

Mobil asfalt karıştırma plentleri, uluslararası son teknolojiyi kullanarak tasarlanır ve geliştirilir. Genellikle küçük veya orta ölçekli yolların yapımında kullanılır. Bir yerden başka bir yere taşınması, montaj ve demontajı oldukça kolaydır.

Kurutucu, minimum ısı kaybı ile agregaların uygun şekilde ısınmasını sağlayacak şekilde üretilir. Makaralı ve kılavuz makaralı çelik lastikler vasıtasıyla çelik makaralar üzerinde desteklenir. Operatörün klima konforunda çalışırken üretim miktarı ve kalite kontrolü için otomatik kontrol panelini kullanması yeterlidir. Yük hücresi, soğuk ayaklar, bitüm oranları, brülörler gibi tüm sistemler tamamen senkronizedir. Override sistemi ile manuel kontrol de mümkün kılınmıştır.

Taşınabilir Asfalt Karıştırma Plenti

Taşınabilir asfalt karıştırma plenti, müşterilerin günümüz ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmıştır. Plent, saatte 80-130 ton arası maksimum üretim kapasitesi için tasarlanan 3 farklı boyutta sunulur. Taşınabilirliği ve kurulumu anlamında oldukça benzersiz olan taşınabilir asfalt karıştırma plenti, karışım kalitesi en üst düzeyde olacak şekilde tasarlanmıştır.

Sabit Asfalt Karıştırma Plenti

Sabit asfalt karıştırma plenti, toplu asfalt karışımı üretmek isteyenler için tasarlanan eksiksiz bir settir. Modifiye asfalt karışımı ve renkli asfalt karışımını elde etmek için uygun bir cihazdır. Bu özelliği dolayısıyla, otoyol yapım projelerinde, şehir içi yol inşaatlarında, havaalanı ve liman inşaatlarında oldukça tercih edilmektedir. Sabit asfalt karıştırma plentinin en önemli özelliği, karışım kalitesi için önemli olan bir tutarlılık sağlamasıdır. Isıtma, kurutma, eleme, besleme ve karıştırma süreçlerinde asfaltın birbirine sorunsuz bir şekilde karışmasını sağlamak için özenle geliştirilmiştir.

Toplu Asfalt Karıştırma Plenti

Toplu asfalt karıştırma plenti, karışım özelliklerine bağlı olarak her 40-50 saniyede bir parti asfalt üretir. Yakı verimliliği, düşük karbon ayak izi ve çevre koruma teknolojisi, plentin başlıca faydaları arasında gelmektedir. Plentin kalbi tam modülasyonlu, uzun burunlu brülörlü, yüksek verimli ve ters akışlı kurutucu tamburudur. Konvansiyonel toplu asfalt karıştırma plentlerinde, sıcak gazların birbirine paralel aktığı durumlarda, paralel akışlı ısı transferi teknolojisi devreye girer.

Ters akışlı kurutucu tamburunda ise ısıtılacak malzemeler ve sıcak gazlar birbirine zıt yönlerde hareket eder. Bu, sıcak gazlardaki ısı transferinin yanı sıra brülör alevinden agregalara radyasyon ısısını yükseltmek için verimlilik sağlayan bir ısı transfer sistemidir. Bitüm ve dolgu püskürtmesi ise sıcak agregalar aynı kurutma tamburunda brülörün arkasına geçtiği zaman yapılır.

Tamburlu Asfalt Karıştırma Plenti

Tamburlu asfalt karıştırma plenti, genellikle üç veya dört silo besleyici ile donatılmıştır. Agregalar, boyutlarına göre farklı bunkerlere yüklenir. Her bir kutuda, malzeme akışını kontrol etmek için ayarlanabilen kapılar mevcuttur.

Agregaları sıyırma eleğine götüren silolar altında uzun bir konveyör bant bulunur. Agregalara toplam ısı transferini sağlayan, daha yüksek üretkenlikle daha düşük yakıt tüketimi sağlayan üçlü ısı transfer sistemi vardır.

Isı; iletken, bağlayıcı ve radyasyon teknikleriyle agregalara aktarılır. Kapsamlı karıştırma özelliği, düşük emisyon ve bitüm oksidasyonunun önlenmesini sağlar.

Tamburlu asfalt karıştırma plentleri tamamen modüler yapıda olup, artan ihtiyaçlar doğrultusunda farklı bunkerler eklenebilir. Depolama kapasitesi 10 ton ile 50 ton arasında değişebilir.

HABERİ OKU
Eleme ve Kırma Tesisleri

Eleme ve Kırma Tesisleri

13.09.2021 15:39

Eleme Ve Kırma Tesisleri

Üst yapı projeleri yol yapımı projeleri gibi birçok alanda kullanılmakta olan başta asfalt olmak üzere beton ve çeşitli harçlar için kum ve çakıl kullanılmaktadır. Bu malzemenin elde edilmesi için eleme ve kırma tesisi kurulumu yapılarak kayaların kırılması yahut akarsulardan ve benzeri kum havzalarında toprakla karışık olan kumun alınarak elenmesi temizlenmesi ve kullanılabilmesi için ayrılması gerekmektedir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için çeşitli mekanizmaların belli bir düzende montajının yapılması ve çalıştırılması gerekmektedir. Firmamız gerekli olan malzemelerin elde edilmesi için farklı kapasite değerlerine sahip kırma ve eleme ekipmanlarını tasarlayarak üretmekte ve bu ekipmanlarla talep doğrultusunda tesis kurulumu yapmaktadır.

Mobil Konkasör Tesisi

Genellikle yol yapımı için ihtiyaç duyulan asfalt çakıllarının elde edilmesi veya altyapının oluşturulmasında kullanılan çakılların elde edilmesi için farklı sertlikte ve farklı büyüklükte malzemelerin üretilmesi için gerekli olan taş kırma tesisi karayollarında mobil olmak durumundadır. Sabit sistemleri malzemenin taşınması açısından ve iş bittikten sonra söküm işlemlerinin zor olması nedeniyle tercih edilmemektedir. Bunun yerine kurulumu ve sökümü kolay olan istenilen her yere kolaylıkla taşının kısa süre içerisinde kırma işlemine başlayabilen mobil kırma ve eleme tesisi tercih edilmektedir. Firmamız tarafından granit, baza, kadro gibi yüksek aşındırıcı ve yüksek sertliğe sahip olan kayaların dahi kolaylıkla kırılması ve istenilen boyuta getirilmesi için farklı özelliklerde eleme ve kırma tesisi kurulumu yapılmaktadır.

Taş Kırma Ve Eleme Tesisi

Tren yollarının yapılmasında veya karayolları yapımında hem alt yapı malzemesi hem de asfaltın içerisine katılan çakıl taşı genellikle kayalardan kırılarak elde edilmektedir. Farklı türde ve özellikteki kayaları olabilmesi için özelliklerine uygun kapasitede kırma makinelerinin kullanılması gerekmektedir. Farklı özellikleri taşları olabilmesi için taş eleme ve kırma tesisi kurulumu yapan firmamız gereksinim duymuş olduğunuz darbeli veya titreşimli kırım makinaları ile işlerinizi kolaylaştırmaktadır. 1. aşama, 2. aşama, 3. aşama kırıcı olmak üzere farklı kırma kapa sitelerindeki makineler ile 0'dan 60 milimetreye kadar farklı formatta malzeme üretimini imkan sağlamaktadır. Bu sayede ihtiyaç duyduğunu farklı türdeki malzemeleri kolaylıkla farklı ortamlarda üretebilme imkana sahip olabilirsiniz. İhtiyacınız doğrultusunda mobil çeneli veya konik kırıcı veya darbeli kırıcı türlerinden size en uygun olanını seçebilmek için firmamızdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

HABERİ OKU
Çimento Silosu

Çimento Silosu

13.09.2021 15:36

Çimento Silosu Nedir?

Çimento silosu ya da diğer adı ile çimento silosu iş makineleri arasında en fazla tercih edilen ekipmanlar arasında yer almaktadır. Beton santrallerin oluşturulması amacı ile gerekli olan silolar akıllara gelse de aslında bu makineler çimentoların saklanması işini göstermektedir. Beton üretim tesisleri için gerekli olan tonajlar dikkate alındığında iş makinesi çeşitleri de farklılık göstermektedir. Ancak standart olarak 25 ila 3000 ton aralığında saklama kapasitesi bulunan çimento siloları işletme ihtiyaçlarına göre daha yüksek kapasitelerde de olabilmektedir. Paslanmaz ve son derece dayanıklı olan ürünlerden imal edilen bu ekipmanların pek çok kullanım alanı da bulunmaktadır.

Beton ve harç üretimleri ve aynı zamanda kül tipli malzemelerin depolanması amacı ile kullanılan Çimento silosu malzemelerin bina ortasında bulunan kısımdan tartım noktasına doğru taşınmasını sağlamakla görevli olan spiral konveyörlerden oluşmaktadır. Müşteri taleplerine göre farklı kapasitelerde üretilen bu ekipmanlar beton ve çimento gibi malzemelerde zorunlu bir bağlayıcı olarak tercih edilmektedir. Fabrikaların işlenmesi amacı ile bu makineler her türlü malzemenin depolanması amacı ile kullanılmaktadır. Metal yapıda olmaları ile birlikte donatıldığı özellikler sayesinde çimento çevresel etkenlerden ve diğer zararlı faktörlerden de korunmuş olacaktır. Malzemelerin büyük oranda depolanması ile birlikte silolardan oluşan kompleksler de bir çimento boru hattına doğru iletilmektedir.

Çimento silosu Çalışma Prensibi

Çimento ile birlikte tahıl ve uçucu kül gibi malzemelerin dökme merkezlerinde depolanması amacı ile civatalı silo tasarlanmıştır. Malzeme konumunu göstermekle birlikte bir malzeme seviyesinde de donatılmışlardır. Çimento silolarının montajının tamamlanması için bir kamyon vinci kullanılmalıdır. Prefabrik bir beton temel üzerine inşa edilen siloların montajı dikey şekilde yapılmaktadır. Tabanı kaynatılması ve vakfın gömülü parçaları ile birleştirilmesi sonrası kullanıma hazır olacaktır. Siloların depolama alanlarının sabitlenmesi ile birlikte çimento kamyonu sahaya taşınacak ve kamyonun boru taşıma hatları besleme borusuna doğru bağlanacaktır. Bu taşıma işlemi esnasında çimentonun bez torbayı tıkaması ve patlatmasının önlenmesi için toz toplayıcı sistemlerinin titreşim düğmesine aralıksız olarak basılacaktır.

Malzeme doluluğu ya da eksikliği işte bu etapta görülebilmektedir. Boşaltma esnasında koninin alt kısmında yer alan ve kısımdan malzemeler çimento taşıma cihazına aktarım yapılacaktır. Şayet bu esnada kemerleme durumu yaşanır ise kırık kemer cihazları üzerinde yer alan düğmeye basmak gerekecektir. Çimentoların dağılımları esnasında herhangi bir arıza meydana geliyor ise bu durumda da taşmanın önüne geçebilmek için koninin alt kısmında bulunan manuel tahliye vanalarının kapatılması gerekmektedir.

Çimento silolarının Kullanım Alanları

Çimento silosu adı verilen ürünler pek çok sektörde karşımıza çıkmaktadır. İstenildiği anda çimentonun hızlı şekilde akmasına yardımcı olan silolarda farklı ped çeşitleri de yer almaktadır. Çimento henüz kurumadan, ilk hazırlandığı andaki gibi saklanması önem taşır. Haznesi ihtiyaç doğrultusunda farklı kapasitelerde olabilen silolar tek hazneden meydana gelebileceği gibi iki ya da üç hazneli de olabilmektedir. Bünyesinde basınç emniyetinin sağlanması amacı ile valf bulunan çimento siloları aynı zamanda kartuş filtresi ve hava filelerinden oluşmaktadır. Siloda yer alan çimento ölçme seviyesi oldukça kullanışlı olmakla birlikte ihtiyaçlar doğrultusunda ekstra bir ilave yükleme yapmak da mümkün olacaktır. Hizmete ara vermeden devam etme avantajı sunan bu sistem aynı zamanda paslanmaz çelikten imal edilmesi sebebi ile uzun ömürlü olmaktadır. Hazır beton hizmeti vermekte olan firmalar tarafından da tercih edilmektedir.

Çimento Siloları Çalışmayı Kolay ve Konforlu Hale Getiriyor

Çimento depolamasının en iyi yapılmasını sağlayan alet civatalı çimento silosu olmaktadır. Şantiye ortamında çalışmanın rahat ve kolay hale gelmesine yardımcı olan bu silolar aynı zamanda hatasız çalışma kabiliyeti sunmaktadır. Müşterilerin arzu ettiği sonuçlara en iyi şekilde ulaşmasına yardımcı olmakla birlikte şirketler bu sayede kar marjlarını da artırabilecektir. Siloların boyutlaması ve üzerine yüklenen talebe bağlı olarak imal edilen farklı tonaj yapılarında silolar bulunmaktadır. Firmalar hedef olarak 2 günlük bir depolama planlasa da bu sürede farklılık olabilir. İçerdikleri çimento türünü gösterecek şekilde işaretlenen silolar sağlam bir şekilde kurutulmalı, periyodik bakımları düzenli olarak yapılmalıdır.

Sabit ya da hareketli bir formda olan portatif ürünlerde 10 ila 75 ton arasında depolama kapasitesi bulunabilmektedir. Sahada kurulumu ve taşınması kolay olmakla birlikte çimento ve toz rahatlıkla kontrol edilebilmektedir. Bağlantıların sertleşmiş çimento içermemesine dikkat edilmekle birlikte çimentonun tozlu bir süreç olduğu da unutulmamalıdır. Şantiyeler için kullanışlı olan bu depolama ürünleri toz malzemeler için idealdir. Taşınabilir mobil ürünler de pek çok ürün tedarikçisi ya da üreticisinde bulunmaktadır. Bu noktada önemli olan üretici ya da tedarikçinin hayal gücü olacaktır. Firma ihtiyaçları doğrultusunda akıllıcı bir karara varılmalıdır. Firmamız müşteri ihtiyaçları doğrultusunda taşınabilir ya da sabit olan ürünler sunmaktadır.

Farklı ürünlerin depolanmasına yardımcı olan bu malzemeler bir nevi depolama konteyneri olarak da ifade edilebilir. Firma ihtiyaçlarına göre farklı boyutlarda olmakla birlikte kamyon ya da miksere ulaşması için üfleyici sistemler ile donatılmaktadır. Büyük silolar, bitmiş olan ürünlerin sevkiyat anına kadar depolandığı yapılardır. Boyutu küçük olan silolar ise farklı yerlere taşınabilmektedir. Düşük maliyetli olması, bakım maliyetlerinin az olması, aşınmalara dayanıklı olması ve sürtünme açısından iyi bir performans sergilemesi sebebi ile tercih edilen bu ürünler iç ve dış korozyonları sayesinde uzun ömürlüdür.

HABERİ OKU
Yakınımdaki Asfalt Plenti

Yakınımdaki Asfalt Plenti

02.09.2021 23:44

Yakınımdaki asfalt plenti ile bu sistemlere kolayca ulaşabilirsiniz. Asfalt fabrikası, sıcak bitüm ve farklı ebatlarda gruplandırılmış agregaların bir mikser ile karıştırılarak üstyapıyı hazırlar. Sistemler mobil veya sabit olarak yapılabilmektedir. Mobil cihaz taşınabilirdir. Böylece onu bir işyerinden diğerine taşıyabilirsiniz. Kalıcı yapılar ise genellikle şehir merkezinin dışında, ancak kalıcı yerleşim alanlarında mevsimlik veya yıllık yol yapımı ve yol iyileştirme ihtiyaçlarını karşılamak için mümkün olduğunca yakın inşa edilir. Asfalt plentinin ana mantığı, kaplamayı hazırlamak için belirli bir sıcaklıkta ölçülen nem içeriğine sahip karışık bir agregayı sıcak bitümle karıştırmaktır. Yaygın olarak kullanılan ve bilinen asfalt karışımların iki ana türü vardır. Bu ikisinin ortak amacı, agregayı ısıtarak sıcak bitüm elde etmektir. Ancak bu tesisler arasında sıcak karışım üretim yöntemleri ve genel çalışma mantığı açısından da temel farklılıklar bulunmaktadır. Bu açıdan bu yapıların inşaat sektörü için önemi tartışılmaz. Tüm bunlara ulaşım kolaylığını ise size yakın olan asfalt fabrikası sağlar. Böylelikle kolay ve hızlı bir şekilde asfalt plenti ulaşımı sağlanır.

Asfalt Plenti Üreticileri

Asfalt plenti üreticileri, sıcak bitümlü konglomera üretimi için asfalt plenti tasarlar. Bu fabrikalar asfalt üretmek için belirli miktarda agrega, bitüm, kum ve benzeri malzemeleri kullanırlar. Asfalt tesisinin ana faaliyeti, agregayı yüksek sıcaklığa ısıtmak ve onu bitüm (doğal yakıt) ve diğer bağlayıcılarla iyice karıştırarak sıcak bitüm üretmektir. Agreganın miktarı ve özellikleri tamamen o anın ihtiyaç ve ihtiyaçlarına göre modellenmiştir. Tek boyutlu malzemelerle birçok malzemenin veya çok düzgün ve kırılgan karışımların yanı sıra birkaç boyutun bir kombinasyonu olabilir. Kalıcı bir kurulum olarak, genellikle konut ve bakım alanlarında sabit asfalt plenti kurulur. Bunlar ihtiyaca ve lokasyona göre değişiklik göstermektedir. Bunlar, birçok asfalt çeşidini aynı anda büyük kapasite ile üretmek ve depolamak isteyen asfalt üreticileri için bir seçenektir. Sabit asfalt plentleri öncelikle şehirlere hizmet veren işletmeler ve şehirler tarafından tercih edilmektedir. Uzun vadeli araştırma bağlamında ele alınan disiplinler için kaliteli bir karışım üretir.

Taşınabilir asfalt plenti, yaygın olarak mevsimlik ve yıllık yol yapımı ve onarımı için kullanılmaktadır. Ana işlevi, kurulumu ve taşınması kolay olmasıdır. Bu nedenle taşınabilir asfalt plentleri sabit asfalt plentlerine göre rahatlıkla tercih edilmektedir. Bu asfalt plentler, sabit asfalt plentlerine bir alternatif olarak düşünülür. Ancak uluslararası nakliye yönetmeliklerine göre üretim, kapasite ve birim kaybına neden olur. Bundan dolayı asfalt üretimi yapanlar tarafından tercih edilmez.

Etrafımdaki Asfalt Plenti

Asfalt plenti satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri ulaşımdır. Tesisin ve satın alınan asfalt ünitesinin uluslararası nakliye standartlarını karşılaması önemlidir. Asfalt plentinin maliyetini etkileyen faktörlerden biri de nakliyedir. Bundan dolayı etrafımdaki asfalt plenti seçeneği ile bu işlemi daha kolay bir hale getirebilirsiniz. Çünkü asfalt plentinin tasarımı uluslararası taşımacılık ve standartlar dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu tasarımlar ayrıca montaj süresini ve maliyetlerini de azaltır. Montaj ve bakım için asfalt imalatçılarının tecrübesinden yararlandığınız takdirde ise tasarım ve bakım işlemlerini kolaylaştırabilirsiniz. Bu sayede montaj, nakliye ve bakım gibi uluslararası kalite standartlarına uygun ürün ve hizmetleri elde edebilirsiniz. Bu açıdan asfalt plentlerinin kurulumları yüksek kaliteli ve dayanıklıdır. Özellikle modüler yapısı sayesinde bu asfalt ölçüm tesisi bakım, nakliye ve montaj açısından önemli rekabet avantajları sunmaktadır. Bu ürünler, özellikle yol yapımı ve bakım projelerinde çeşitli yenilikçi iş çözümleri sağlayarak verimliliği artırmaya yardımcı olur.

HABERİ OKU
Satılık Kırma Eleme Tesisi

Satılık Kırma Eleme Tesisi

02.09.2021 23:40

Satılık kırma eleme tesisi, büyük taşları ve kayaları küçük parçalara ayıran bir makine türüdür. Kaya kırma, tesviye ve yıkama tesisleri ve madenleri için genel bir terimdir. Özellikle ocaktan çıkan hammaddeler inşaat ve yol sektörlerinde kullanılmak üzere doğranır ve kalıplanır. Bu açıdan makineler, istenilen kapasiteye göre sabit ve mobil kırma tesisleri üretmektedir. Mobil kırma tesisi veya taş kırma tesisi olarak da bilinen bu makineler, inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu malzemelerin üretildiği bir tesistir. Kırma tesisleri, çalışma süresine ve çalışma yerine göre farklı özelliklere sahiptir. Sabit ve hareketli kırıcılar olarak bilinen bu makineler çalışma saatlerine göre seçilmektedir. Uzun süreli çalışmaya uygun sabit mobil kırma tesisleri kısa sürede tamamlanabilecek işler için uygundur. Bunun nedeni, bir kırıcının çeşitli yerlere taşınabilmesi ve kısa sürede nakliye yerine kurulabilmesidir. Farklı kapasitelerde üretim yapabilmek için sabit ve mobil kırıcılar farklı üretim kapasiteleri ile üretilebilmektedir. Burada en önemli konu besleyicilerdir. Besleyiciler kaba ve ince olmak üzere iki farklı amaç için yapılmıştır. Ham besleyici, doğrusal profilli bir önlük besleyicidir. Yüksek kaliteli malzemeden yapılmış besleyici titreşim ve şeritlidir.

Kırma Eleme Tesisi İşletmeciliği

Kırma eleme tesisi işletmeciliği bu tesisler açısından önemlidir. Kırma eleme tesisinin verimini ve kalitesini sağlamak için kırma tesisi tasarımı, makine ve ekipman seçimi, kırılan malzemenin jeolojik özellikleri ve yapısının projelendirilmesi, montajı ve uygulanması gerekmektedir. Kırma eleme tesisi, inşaat sektöründe madencilikle elde edilen cevheri işlemek ve kırma kaya (asfalt, beton, yol malzemeleri vb.) üretmek için kullanılan bir tesistir. Malzeme üretiminin kalite ve maliyetini dengeleyecek bilgi ve deneyimi oluşturmak kolay değildir. Birçok farklı disiplin (madencilik, makine, inşaat, jeoloji, elektrik ve elektronik, ekonomi vb.) bir ekip olarak çalışmalıdır. İnşaat sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak için doğrudan ocaktan ekskavatörlerle delinen, zımparalanan ve/veya tesise taşınan malzemeler tipik olarak üç farklı kırma işleminden geçer.

Kırma, küçültme sürecinin ilk adımıdır. Proses için doğru boyut veya yüzeyi veya kullanım amacına uygun boyutu sağlamak için başka bir hammadde/mineralde bulunan çeşitli minerallerden birini serbest bırakmak üzere tasarlanmıştır. Yok etmek için kuvvet uygulanır. Bu kuvvetler, darbe, kesme ve sürtünme, sıkıştırma veya ezilme kuvvetleri şeklindedir Kırma için kullanılan makineye kırıcı denir. Bunlar, partiküllere basınç, darbe ve kesme kuvvetleri uygulayarak partikülleri daha küçük partikül boyutlarına küçülten mekanik araçlardır. Kırıcılar, özellikle ürün özellikleri, makine maliyetleri, güç tüketimi ve diğer tasarım özellikleri açısından geliştirme aşamasındadır. Bu nedenle kırma ve ergitme işleminde farklı şekil, yapı ve büyüklükteki makineler kullanılmaktadır.

Kırma Eleme ve Yıkama Tesisi

Kırma eleme ve yıkama tesisi pek çok sektör için önemlidir. İnşaat faaliyetlerinin (beton, çimento, asfalt, kırmataş vb.) gelişmesi, mineral hammaddelere olan talebin artması, endüstriyel gelişmenin hızı ve kentleşmenin hızı bu tesislerin önemini arttırmıştır. Kırma eleme tesisi, inşaat sektöründe kırmataş ve maden ürünleri üretmek için kullanılır. Bu tesislerde üretilen malzemelerin kalite ve maliyetini dengelemek, tesisin üretim süreci hakkında deneyim ve bilgi birikimi gerektirir. Bu açıdan tesisler çeşitli meslek grupları (makine, madencilik, elektronik, jeoloji, inşaat, yazılım) ile ekipman üretmektedir. Kırma tesisinin verimliliği ve kalitesinin yanı sıra, profesyoneller müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde tasarlanmalı ve kırılacak malzemenin jeolojik ve yapısal özellikleri dikkate alınmalıdır. Bu aşamada makine ve ekipman seçimini düşünmeniz gerekir. Tasarım temeli detaylı olarak tasarlanıp uzman bir kişi tarafından gerçekleştirildikten sonra sahada montaj gerçekleştirilir.

HABERİ OKU
Satılık Beton Santrali

Satılık Beton Santrali

02.09.2021 23:35

Satılık beton santrali alırken dikkat edilmesi gerekilen bazı noktalar vardır. Beton; çakıl, kum, taş ve su gibi malzemelerin birleştirilmesi ve karıştırılmasıyla elde edilir. Beton santrali, tüm bu malzemeleri toplayan, karıştıran ve taşıyan bir fabrikadır. Toplu tesisler için tipik ekipmanlar beton mikserleri, otomasyon sistemleri, agrega kovaları, çimento siloları, besleme bantları, agrega bunkerleri ve agrega tartım bantlarıdır. Beton santralinden elde edilen hazır beton, ağırlıklı olarak yol yapımı ve inşaat işlerinde kullanılmaktadır. İşletmelerin beton santrali satın alırken dikkat etmesi gereken birçok önemli nokta vardır. İşletmeler deneyimli değillerse ve yeterli bilgiye sahip değillerse santrallerden önemli kayıplar yaşayabilirler. Beton santrali satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri, operasyonel yetenekleri için doğru ekipmanı satın almaktır. Hedeflenen kapasitenizin altında çalışan tesisleri satın almamanız önemlidir. Ayrıca hedef kapasitenizin çok üzerinde bir tesis satın alarak gereksiz maliyetlere de girmemeniz gerekir.

Yakınımdaki Beton Santrali

Yakınımdaki beton santrali seçeneği ile kolay bir şekilde beton santrali satın alabilirsiniz. Bu açıdan mobil beton santralleri tek tırda istiflenip taşınma kolaylığına sahiptir. Mobil bir santralin en önemli avantajı, taşınmasının kolay olması ve sabit bir santralin tüm fonksiyonlarını yerine getirebilmesidir. Beton santralleri, sabit ve mobil santrallerin yanı sıra beton santrallerinde kullanılan diğer ürünlerdir. Küçük çalışma alanları için ise kompakt olan bir tesis önerilir. Bazı şirketler ayrıca dar alanlarda iyi çalışan ve yerden tasarruf sağlayan kompakt beton santralleri kullanır. Sanayiye yönelik her türlü tesis ve sarf malzeme üretimi yapan beton karıştırma tesisleri imalat hizmetleri alabilirsiniz. Bu açıdan yakınızda bulunan beton santrali firmaları ile üretim için modern bir sabit beton santrali, bir mobil beton veya bir kompakt beton santrali satın alabilirsiniz. Böylelikle CE standartlarına uygun olarak üretilen bu ürünlere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ancak hangi beton santrali modelini alacağınız ihtiyaçlarınız dahilinde olmalıdır. Bu açıdan ilk olarak ihtiyaçlarınızı belirleyip sonrasında satın alımı gerçekleştirmelisiniz.

Beton Santrali Fiyatları

Herhangi bir inşaat projesinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan beton, hassas tartım işlemleri ile günümüzün en gelişmiş beton santrallerinin tesislerinde üretilmektedir. Çimento, su ve diğer malzemeler kantarda beton karışımına göre hassas bir şekilde uygulanıp tartılır ve çok verimli ve uygun maliyetli bir beton mikseri ile homojen bir karışım haline getirilir. Mobil beton santralinden önce ise tüm beton santralleri sabit santral olarak üretiliyordu. Ancak en küçüğü bile 5 tır ile belli bir süre içerisinde belli bir alana taşınıp kurulabilmekteydi. Artan inşaat projeleri, projelerde artan beton talebi ve projelerin kısa sürede tamamlanması ihtiyacı sonunda ise inşaat firmaları artık projeleri için beton üretmeyi tercih etmektedir. İnşaat firmaları, esnek, hareketli, taşıması ve kurulumu sabit tiplere göre daha kolay olan ve inşaat tamamlandıktan sonra başka işlerde de kullanılabilen beton santralleri yapmaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamak için mobil beton tesisi oluşturulmaktadır. Bundan dolayı beton santrali fiyatları satın alınan santralin türüne ve modeline göre değişir. Net bir fiyat bilgisi için ise yakınızda bulunan beton santrali üreticilerinden yardım alabilirsiniz. Mobil beton tesisinin fiyatı ise bu tesisin özelliklerine bağlıdır. Beton tesisinin özellikleri aynı zamanda üretim kapasitesini de belirleyen özelliklerdir. Mobil beton santralinin fiyatı fabrika modeline göre de belirlenir. Çünkü beton santrali üreticileri spesifik santral modelleri üretmektedir. Bu modellerin tümü taşınabilirdir. Ancak çeşitli boyutlarda gelirler. Bu yüzden bütün santrallerin fiyatları farklıdır.

HABERİ OKU
Agrega ve yıkama tesisleri Nedir?

Agrega ve yıkama tesisleri Nedir?

23.08.2021 06:56

Günümüz dünyasında inşaat sektörü, ülkelerin kalkınmasında çok büyük önem taşımaktadır. Yapı malzemeleri konusunda uzmanlığı olan firmalar, binaların uzun ömürlü olması için maksimum dayanım malzemesi açısından uluslararası standartları karşılayacak kaliteli ürünler sunmalıdır.

Bu bağlamda Agrega, uluslararası standartlara ayak uydurmak için kilit role sahiptir. İnşaat firmaları genellikle agrega ve kumu tedarikçiden temin etmekte veya kendileri üretmektedir. Agrega üretimi, örneğin madeni patlatıp daha sonra kırıp eleyerek bazı şekillerde yapılabilir. Veya agrega ve kum üretmek için nehir taşını kullanırlar.

Agrega ve kum tedarikçileri, hangi yöntemle agrega ve kum ürettiklerini düşündüklerinde, hangi taşı üreteceklerine karar vermek zorundadırlar. Örnek olarak bazalt, gabro, diyabaz, granit, dolomit, mermer, kalker, kalsit, nehir taşı kum ve çakıl olarak kullanılabilen başlıca taş türleridir.

Çakıl-Kırma taş, taşın daha büyük çaplı halidir, diğer yandan kum, taşların daha küçük çaplı olanıdır. Agrega ve kum tedarikçileri, müşteri tercihine göre çaplara karar verir. Müşteriler asfalt fraksiyonlarını kullanmaya karar verirlerse elek ağları değişir ve müşterilerin istediği fraksiyonlar sağlanır. Tedarikçiler beton üretimini tercih ederlerse beton fraksiyonu kullanmalı ve elek tercihlerine göre değiştirmelidir.

Bu kapsamda tedarikçiler temiz malzeme ihtiyacı ile karşılaşmaktadır. Bildiğiniz gibi doğal malzeme doğada toprak, kil, tahta parçalar vs. ile karıştırılır. Madenden direkt patlatsak bile zengin malzemeye sahip olmak için ayrıştırma gerekir. Zengin malzemelerin yalnızca ticari değeri vardır.

Malzemenin ayrılması eleme veya yıkama ile olabilir. Malzeme-taş zenginleştirmenin en iyi yolu yıkamadır. Ancak su sıkıntısı ve çevre düzenlemeleri tedarikçileri kısıtlar. Su sıkıntısı şu anda pazarımızın ana sorunu. Marketimiz filtre presi ile su tüketimi sorununu çözmüştür. Filtre pres, aynı suyu israf etmeden aynı zamanda kullanmamızı sağlar. Yıkama tesislerinde filtre pres kullanımında düşük güç ve su tüketimi ile killi malzemeleri zenginleştirebiliriz.

Kütüklü yıkayıcı nedir?

Kütüklü yıkayıcılar, 50-200 mm arası eleme malzemelerinden ön yıkayıcılardır. Ana ekrandan önce bulunur ve ilk yıkayıcı olarak kullanılır. Çamur, kil, toprak, toprak, ahşap parçaları paletler ile yüksek hızda dönen miller ile ana malzemeden kütük rondelalar ile ayırabiliriz. Kütük yıkayıcılarımız yıkayıcı olarak çalışır, 300-500 t/s gibi yüksek hız ve yüksek hacimde malzemeyi birbirine çarpar.

Helezon / ince malzeme yıkayıcı nedir?

İnce malzeme rondelaları çoğunlukla üçüncül rondelalardır, genel 0-10mm malzemeyi düşük hızda yıkarlar. Kili kumdan ayırmak için büyük bentleri vardır. Ayrıca vidalı rondelalar, şaftları yıkamadan önce ayırmayı sağlamak için malzemeyi suda tutar.

Destek ve sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçin.

HABERİ OKU
Concrete Batching Plant

Concrete Batching Plant

26.07.2021 14:47

Beton bu gün çok fazla alanda karşımıza çıkan ürünlerden bir tanesidir. Dayanımı sayesinde inşaat sektörünü vazgeçilmezi olan betonun kaliteli olarak tercih edilmesi de yapı sağlamlığı açısından önem taşımaktadır. Kaliteli Concrete Batching Plant adı verilen beton makineleri ile bu işler daha kısa sürede tamamlanabilmektedir. Müşteriler kaliteli hizmet almakla birlikte kar artırma ve maliyet düşürme gibi avantajlar da yakalayabilmektedir. Teknolojik yenilikler ile birlikte bu gün inşaat şirketleri inşaat süreçlerinin iyileştirilmesi amacı ile ortaya pek çok iş makinesi koymaktadır. Beton santralleri betonların oluşması amacı ile farklı türlerdeki malzemelerin bir araya gelmesi ile görevlidir. Santralde kullanılan bileşenler hava, su, katkı maddeleri, agrega, kum, çakıl, cüruf, silis dumanı vb. olabilmektedir.

Beton harmanlanmasına yarayan bir tesis işlerin daha kısa süre içerisinde halledilmesine yardımcı olacaktır. Kaliteli inşaat hizmetleri sayesinde müşteri memnuniyeti artacak ve aynı zamanda işçilik de düşecektir. Gün geçtikçe ve teknoloji ilerledikçe bu gün inşaat süreçlerinin tamamlanması amacı ile firmalar da Concrete Batching Plant tercih etmektedir. Beton santralleri, çimento, kum, su gibi çeşitli malzemelerin birleşmesi ile birlikte beton üretmekle görevli makineler firmaların ihtiyaçlarına hızlı cevaplar vermektedir. Beton santralleri lokomotif sektör olarak adlandırılan inşaat sektörünün en önemli ekipmanlarından bir tanesidir. Santraller, çimento harmanlama makineleri, mikserler, ısıtıcılar, kontrol panelleri, toz toplayıcılar gibi pek çok bileşenden oluşan bu makineler dayanıklı ve kaliteli beton elde etmek için olmazsa olmazdır.

Concrete Batching Plant Sınıflandırılması

Dozlama ekipmanları dikkate alındığında Concrete Batching Plant 3 çeşide ayrılmaktadır.

 1. Manuel

Manuel olarak çalışan bu sistemler dozajlama ekipmanlarından oluşmaktadır. Tartış işleminin doğru olması, operatör tarafından görsel anlamda yapılacak olan gözlemeye bağlı olacaktır. Yine şarj cihazları güç destekleri ya da el vasıtası ile çalışmaktadır.

 1. Otomatik

Dozajlamada görev alacak olan makinelerden bir diğeri de otomatik makinelerdir. Tüm malzemelerin tartım işlemleri bu makineler sayesinde ardışık olarak yapılmaktadır. Ayrı zamanda malzeme ağırlığı da tartılar sayesinde otomatik olarak algılar ve belirli bir ağırlığa ulaşıldığında cihazlar tarafından şarj aşaması tamamlanır.

 1. Ticari santraller

Ticari esaslı olarak faaliyet gösteren Concrete Batching Plant karıştırmak için ana bilgisayar, malzeme tartma sistemleri, depolama ve kontrol sistemleri olarak farklı gruplardan oluşmaktadır. Ticari amaçlı olarak kullanılan bu santral verimli ve ekonomik olmalı, aynı zamanda çevre koruma standartlarına uyum sağlamalıdır.

 1. Kuru karışımlı santraller

Kuru karışımlı santraller transit karışım tesisleri olarak da bilinmektedir. Kum, çakıl, çimento gibi malzemeler manuel ya da dijital olarak tartım dekorlerine aktarılmaktadır. Daha sonra bileşenler kamyonlar vasıtası ile bir oluğa aktarılmaktadır. Su tartma ve hacimsel ölçüm işlemleri sonrasında mikserler kamyona aktarılır. Nakliye esnasında elde edilen karışımlar da 70 ila 100 devir arasında karıştırılmaktadır.

 1. Yaş karışımlı santraller

Su dahil olmak üzere gerekli olan tüm bileşenlerin bir kısmı ya da tamamı merkezi bir konuma doğru beton mikserine gönderilmektedir. Beton bu aşamada tek bir noktada karıştırılmakta ve daha sonra da şantiye ortamına aktarılmaktadır. Islak karışım tesislerinden farklı olan bu karışım tesislerinin kuru olanlarında tutarlı düzeyde karışımlar sunulabilmektedir.

 1. Mobil beton santraller

Mobil yani taşınabilir olma özelliği gösteren bu santraller beton yığınlarının üretilmesi amacı ile tercih edilmektedir. Verimli, güvenilir ve uygun maliyetli olması en büyük avantajları arasında yer almaktadır. Kullanıcıların beton harmanlama ihtiyacı olduğunda kullanılması ile birlikte harmanlanan betonlar bu sayede farklı alanlara taşınabilmektedir.

 1. Sabit Beton Santrali

Mobil olan santrallerin yanı sıra sabit olan Concrete Batching Plant türleri de bulunmaktadır. Yüksek verimlilik, yüksek spesifikasyon gibi avantajları sayesinde tercih edilmektedir. Güvenilir ve esnek bileşenlerden oluşmasının yanı sıra tünel, baraj, bina, liman gibi pek çok projede de kullanılabilmektedir.

 1. Kule karıştırma santralleri

Geleneksel olarak kullanılan karıştırma santralleri ölçüm sistemleri ve dikey boşaltma aşamalarını geçerek tasarruf sağlamakta ve verimliliğin maksimize edilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Modellerine göre farklılık göstermekle birlikte konteyner ve kat modülleri ile sınırlı olan ürünler hızlı kurulum sunar. Hacim ve miktar müşteri taleplerine göre belirlenmektedir.

 1. Konteynerli sistemler

Yeni bir beton harmanlama türü olan konteynerli sistemler malzeme depolama, taşıma, kontrol gibi pek çok aşamanın yapılabileceği ürünlerdir. Az yer kaplamakla birlikte montajı kolaydır ve rahat bir nakliye imkanı sunar.

Firmamız güvenilir, yenilikçi ve dayanıklı ürünleri ile farklı hacim ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunmaktadır. Zorlu talepleri karşılamak için tasarlanan bu ürünler tesis bileşenlerinin incelenmesini sağlar ve kolay bir harmanlama imkanı sunar. Beton santralleri yollar, hava alanları, köprüler ve diğer inşaat çözümleri için yüksek kaliteli beton ihtiyacına cevap vermektedir. Mobil, kompakt ya da pek çok müşteri talebine göre tasarlanan santraller farklı beton türleri için de özel çözümler sunmaktadır. Beton endüstrisinin olmazsa olmazları olan bu ürünler esnek, yüksek performanslı ve kompakt ürünlerdir. İnşaat malzemeleri ve kullanımı yüksek olan kaliteli beton ürünleri için tesis edilen ürünler proje kapsamına göre tasarlanmaktadır. Kişiye özel olarak tasarlanan ve endüstri sektörüne hızlı cevaplar veren bu ürünler uzun yıllar farklı alanlarda hizmet verebilmektedir.

Siler de Concrete Batching Plant konusunda pratik ve ekonomik çözümler için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

HABERİ OKU
Asfalt plenti nedir ?

Asfalt plenti nedir ?

18.07.2021 15:18

Asfalt plenti: Siyah, kahverengi ya da gri tonlardan oluşan asfalt maddeler dayanımı fazla ve akmaz halde bulunmaktadır. Kimyasal bileşenleri farklılık gösteren, sıcak ya da soğuk olarak kullanılabilen asfaltlar hava alanları ve yolların kaplanması ile su geçirmezliğini sağlamak amacı ile çatı sistemlerinde kullanılmaktadır. Asfalt Plant adı verilen tesislerde karışımların sıcak olarak hazırlanması sağlanmakta ve dolgu, bitüm, agrega malzemelerinden yardım alınmaktadır. Asfaltların üretildikleri tesisler pek çok ana bölümün birleşmesi ile ortaya çıkmaktadır.

 • Agregaların soğuk besleme üniteleri
 • Konveyör bantları
 • Kurutma makineleri
 • Filtreleme sistemleri
 • Dolgu asansörleri
 • Agrega asansörleri
 • Titreşimli ekranlar
 • Depolama siloları
 • Dolgu kantarları ve bitüm sistemleri
 • Asfalt tesisi karıştırıcıları
 • Kontrol sistemleri

Yine Asfalt Plant olarak tasarlanan tesislerde kendi aralarında farklı gruplara ayrılmaktadır. Tesis çeşitlerinin farklılık göstermesinin pek çok sebebi bulunmaktadır.

Asfalt Plant Çeşitleri

 1. Sürekli tip asfalt tesisleri

Kontinü tiplerde olan asfalt tesisleri kolay ve hızlı bir asfalt imalatı için tasarlanmıştır. Tesislerde elek ve tartı terazisi bulunmamakla birlikte karışımlar sürekli olarak bir karıştırıcıdan ve kurutucu aşamalarından geçirilmektedir. 80 ila 400 ton arasında mobil ya da sabit tasarımlar ile üretilen sabit plentler yüksek kaliteli asfalt üretimi amacı ile özel olarak tasarlanmıştır. Milli karıştırıcı sistemleri asfaltın esnek olmasını sağlarken aynı zamanda malzemelerin de birbirine daha iyi karıştırmasına yardımcı olmaktadır. Karışımın kurutulması da özel bir kurutucuda değil farklı bir mikser içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Karıştırıcılar bir tampon işlevi görmekle birlikte çalışma sistemlerinde emisyon minimize edilirken malzeme bileşenleri de mikser ile beslenmektedir. Başlama ve durdurma süreleri hızlı bir reçete değişimi sayesinde yapılmaktadır. Yedek parça maliyetleri de bu sebeple düşürülebilmektedir.

 1. Batch (mobil) tipi asfalt tesisleri

Yüksek kaliteli asfaltların imalatı amacı ile tasarlanmış tesisledir. Bu tesislerde yüksek kaliteye sahip olan asfaltlar imal edilmektedir. Malzeme tarifi verebilmek için gerekli olan tüm ekipmanlar tamdır. Öncelikle elekler yardımı ile malzemeler boyutlarına ayrılmaktadır. Daha sonra hassas bir terazide tartılan ürünler 40 ila 50 saniye arasında karıştırılmaktadır. 80 ila 160 ton/saat üretim aralığında bulunan bu tesisler taşıma ve montaj kolaylığı sunmaktadır. Son mamul ve ürün kalitesi anlamında değerlendirildiğinde herhangi bir fark olmamakla birlikte müşterilerin istek ve talepleri doğrultusunda özel projeler de tasarlanabilmektedir. Ekipman sayılarına göre 2 şase olarak taşınmakla birlikte tüm ekipman sistemleri de mobilize edilmiştir.

Sıcak karışım tesisi, asfalt karıştırma tesisi gibi farklı isimleri alan bu Asfalt Plenti yol kaplaması üretmek amacı ile kullanılan pek çok ekipmandan oluşmaktadır. Otoyollar, havalimanları vb. yollar ile kaldırımlarda kullanılan bu ürünlerde çeşitli sınıflandırma standartları da bulunmaktadır. Kesikli karışımlar, tamburlu karışımlar, geri dönüşüm bazlı malzemeler, mobil tesisler olmak üzere pek çok tesis grubu bulunmaktadır. Farklı ebatlara göre sınıflandırma yapılan agregaların mikser ile karıştırılması sureti ile elde edilen ürünlerde sabit ya da mobil asfalt tesislerinde kullanılmaktadır. Plentlerin amacı ile asfaltların yüksek kaliteli tesislerde imalatının sağlanması olacaktır. Kaliteli ve sıcak bitüm aynı zamanda kaliteli yollar anlamına gelmektedir.

Asfalt Tesislerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Asphalt plant denildiğinde akla gelen ilk nokta kesinlikle eğitim olmaktadır. Çalışanların güvenliği ve işin profesyonel olması açısından eğitim önem arz etmektedir. Firmamız tarafından dikkate alınan ilk husus da elbette ki eğitim olmaktadır. Eğitim sonrasında bakım, nakliye ve kurulum aşamaları gelmektedir. Asfalt tesislerinden hizmet alıcılarının memnuniyetinin ilk aşamasını nakliye oluşturmaktadır. Uluslararası standartlar dâhilinde hizmet veren firmamız bakım, kurulum ve nakliye aşamalarında son derece titiz davranmaktadır. Bu aşamalardan sonra şartların ve koşulların da değerlendirilmesi gerekiyor. Tesislerde dayanıklılık ve kaliteye önem verilmeli, kullanılan ürünlerin çevre dostu olmasına özen gösterilmelidir. Uluslararası kalite standartlarında ürün ve hizmetler sunan firmamız tarafından bakım projeleri ve yol yapımları için yenilikçi ve verimli iş çözümleri sunulmaktadır. Yine firmamızdan temin edilecek olan asfalt ürünleri çevreye daha az toz salıyor, gürültü ve çevre kirliliği en az düzeye indirilmekle birlikte çevreye verilecek olan zarar da oldukça az oluyor.

Asfalt Plentinde Kaliteli Karışım İçin

 • Asfalt miktarı tartılmalıdır. Gerekli ısı sağlanmalıdır.
 • Astega doğru oranlanmalı ve kurutulmalıdır. İçeride bulunan tüm tanelerin asfalt ile kaplı olduğundan emin olmak gerekir.
 • Karıştırma süresine özen gösterilmelidir. Süre yeterli olmalıdır.
 • Asfaltın püskürtülmesine yardımcı olacak olan sistemde meme çapı, püskürtme süreleri, açılar, basınç vb. konulara dikkat edilmelidir.
 • Kazan ısıtıcıları, paletlerin konumları, boşaltma kapakları vb. kontrol edilmelidir.
 • Plentte yer alan ölçüm cihazları kalibre edilmelidir.

Bu hususlara dikkat edildikten sonra plentlerde malzeme yükleme ve boşaltma, sıcak asfaltların yüklenmesi ve boşaltılması, geri dönüşüm işlemleri, kurutucularda tozların biriktirilmesi, Agregaların ısıtılması ve kurutulması gibi pek çok işlem yapılabilmektedir. Asfalt plentlerinin temel özellikleri asfaltın içeriğinde yer alan malzemelerin karışmasıdır. Tesislerin amacı ise yüksek sıcaklığa sahip olan asfaltların belirli kalite standartları içerisinde imal edilmesidir. Bant, elek, cehennem kurutucu, kuru siklon, mikser, asfalt tankı gibi pek çok parçadan oluşan bu tesisler karışık asfaltların yüklenmesi amacı ile çeşitli elektronik ve mekanik ekipmanlardan imal edilmiştir. Girişimciler tarafından plentin satın alınmasına karar verildiğinde bu iki farklı seçeneği göz önünde bulundurması, tüm faktörler ile birlikte bir sonuca varması gerekmektedir. Müşterilerin iyi olanı seçmesi konusunda rehberlik eden firmamız aynı zamanda ideal seçeneğin yanı sıra sizlere çözüm vaat etmektedir.

HABERİ OKU
Çimento Silosu

Çimento Silosu

30.04.2021 16:39

Her geçen gün ülkemizde ve dünyada sayısı artan beton santrallerinde gerekli olan betonun saklanması için kullanılan sistemlere çimento silosu denilmektedir. Çimento silosunun boyutları tasarıma ve üretime veya tesisin ihtiyaçlarına göre farklı kapasitelerde iman edilebilmektedir. Günümüzde hazır beton hizmeti veren firmalar tarafından kullanılan çimento siloları 30 ile 120 ton arasında beton saklama kapasitesine sahip olabilmektedir. Ortalama olarak 30 ile 120 ton arasında saklama kapasitesi baz alınarak üretim yapılsa da beton santralin ihtiyacına göre saklama kapasitesi arttırılabilir. Çimento Silolarının asıl kullanım amacı betonun hazırlandığı andaki kalitesi ile uzun süreler betonun saklanabilmesinin sağlamaktır. Bu sayede ilk hazırlandığı halde saklanan beton herhangi bir kesintiye uğramadan istenilen müşteriye sipariş zamanında götürülebilmektedir.

Beton Santralleri Tesisi

Beton santralleri tesisi çimento silosu başta olmak üzere birçok farklı bölümden oluşmaktadır. Beton santrallerinde farklı kalitede ve farklı miktarlarda betonun hazır hale getirilmesi ve saklanması sağlanmaktadır. Farklı özelliklerde bir betonun hazırlanması için su kum çimento ve farklı kimyasalları karıştırılması ve istenilen standartlara uygun malzemenin üretilmesi sağlanmaktadır. Bu işlemlerin tamamlanması için farklı makinaları bir arada kurulması yine ihtiyaç karşılanmaktadır. Beton santralleri farklı üretim kapasiteleri de imal edilebileceği gibi farklı tasarım ve farklı özelliklerde de üretilebilmektedir. isteğe bağlı olarak sabit tip beton santrali olabileceği gibi aynı zamanda isteğe bağlı olarak mobil tip beton santralleri de imal edilmektedir. Bütün ihtiyaçlara uygun olarak tam emniyetli ve son teknoloji ürünlerle donatılmış beton santrali kurulumları firmamız tarafından garantili olarak gerçekleştirilmektedir.

Eleme Ve Kırma Tesisi

Başta beton olmak üzere birçok alanda kullanılan çakıl veya çakıl benzeri malzemelerin üretilmesi için elime ve kırma tesislerine ihtiyaç bulunmaktadır. Eleme işlemi ile kırılan kaya malzemeleri farklı boyutlarda ayrılmakta ve bu sayede beton çeşidine göre istenilen malzemeler kullanılabilmektedir. Beton haricinde de dolgu malzemesi olarak yahut asfalt üretiminde de farklı boyutlarda ve farklı özelliklerde taş üretimi yapılarak kullanımı sağlanmaktadır. Beton için eleme ve kırma tesislerine uygun boyutta üretilen malzemeler santrallerinde hazırlanarak Çimento silosu içinde saklanır ve İhtiyaç halinde müşteriye silodan hazır beton nakli sağlanır. Farklı kapasitede ve farklı özelliklerde beton santralleri eleme ve kırma tesisi imalatı ile kurulumu için firmamız ile iletişime geçebilir detaylı bilgi alabilirsiniz.

HABERİ OKU
Bitüm Emülsiyonu Ve Polimer Modifikasyon Plenti

Bitüm Emülsiyonu Ve Polimer Modifikasyon Plenti

30.04.2021 16:37

Bitüm Emülsiyonu

Tüm dünyada gelişen teknolojiyle beraber yol yapımı ve dolayısıyla asfalt gereksinimi artmıştır. Farklı türde ve farklı özellikler asfaltların üretilmesi ise bitum emisyonu özellikli asfalt plenti tesislerinde yapılmaktadır. İstenilen özelliklerde kaliteli ve standartlara uygun asfaltın üretilebilmesi ve çeşitli bölgelerde bu asfaltın kullanılabilmesi için öncelikle polimer medikasyon plenti tasarımı ve üretiminin profesyonel ekipler tarafından yapılması gerekmektedir. Farklı göz aralığına ve farklı silo sayılarına sahip birbirinden farklı özelliklerde kombinasyonlar oluşturularak asfalt tesisleri kurulumu yapılabilmektedir. Hem sabit hem de mobil özellikli farklı asfalt tesisleri kurulabilmektedir. İhtiyaca göre yapılmakta olan bu tesisler sayesinde müşterinin ihtiyaçlarına kolaylıkla yanıt verebilmeniz sağlanmaktadır.

Bitum Teknik İzolasyon

Asfalt plenti saatte farklı üretim kapasitelerin de bitum emisyonu ile modifiye edilebilmesi için isteğe göre özel tasarlanmaktadır. Konteyner tipi tesislerde kolaylıkla taşınabilmesi ve kolaylıkla kurulabilmesi mümkündür. Sistemin kendi içerisindeki düzenleyicileri sayesinde her türlü ortamda uyumlu bir şekilde çalışabilmektedir. Ancak asfalt haricinde de kullanılmakta olan bir ton binalarda da izalasyon amaçlı kullanılmaktadır. Bu nedenle bitum teknik izolasyon işlemleri için özel olarak hazırlanmakta ve isteğe bağlı olarak izalasyon çalışmaları da firmamız tarafından yapılabilmektedir. Her türlü ortam için gerekli şartlar sağlanarak bitüm teknik izolasyon işlemleri eksiksiz olarak karşılanmaktadır. Bitüm emülsiyonu tesisi sayesinde istenilen özelliklerde ki bitum üretimi yapılarak uygun fiyatlarla müşterilere sunulmaktadır.

Emisyon Emilaiyon Tesisi

Bitum emisyonu sağlayan birbirinden farklı tesisler bulunmaktadır. Kolay nakliye edilmesi ve kolay kurulum sağlanabilmesi için pratik tasarımlar yapılarak konteyner tipi kompakt yapılar oluşturulmaktadır. Bu sayede konteyner tipi sistemler kolaylıkla taşıma araçları vasıtasıyla taşınabilmektedir. Ceket ısıtma özellikli imal edilmiş olan değirmen, bitum pompası, bitum vanası ve bitum ve emisyon boru hatları gibi birçok aksam konteyner yapıları içerisinde profesyonelce imal edildiği için sorunsuz transferi sağlanabilmektedir ve istenilen alana kolayca kurulumu yapılarak kısa süre içerisinde üretim başlatılmaktadır. Tüm üretimler asitli suyla çalışmaya dayanıklı aynı zamanda dış etkenlerden de minimum seviyede etkilenmektedir. Gereksinimlere karşı farklı kapasitelerde tasarımlar için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

HABERİ OKU
Beton Santrali

Beton Santrali

30.04.2021 10:34

Ülkemizde ve dünyada üst yapı projeleri başta olmak üzere birçok alanda hazır beton kullanımı tercih edilmektedir. Zamanla artan beton ihtiyacını karşılamak için birçok farklı firma beton santrali kurulumu yapmakta ve bu sayede artan talebi karşılamaya çalışmaktadır. Hazır beton, beton santrali tehditleri ile sağlanmaktadır. İhtiyacımı istenilen kapasitelere uygun olarak farklı beton santralleri olabilmekte farklı set mikser kurulumları yapılarak sınırsız tasarım imkanları sunulmaktadır. Saatte farklı metreküp üretim yapabilen beton santralleri tasarlanarak kurulumu kolaylıkla yapılabilmektedir. Firmamız tarafından çift milli mikserler, tek milli mikserler, planet mikserler, tam mikserler, konik mikserler gibi birçok farklı mikser tasarımı yapılarak istenilen beton cinsine göre en doğru mikserlerin kullanımı sağlanmaktadır.

Yüksek Kalite Beton Santrali Tesisleri

Beton santrallerinde imalat hedeflenen üretime yönelik yapılmaktadır ancak üretim kapasitesinin üzerinde bir performans sergilemesi zaman içerisinde tesisin problemlere yol açmasına neden olabilir. Bu nedenle beton santrali kurulumu öncesinde tasarımın ve planlamanın doğru şekilde yapılabilmesi ve ilerleyen süreçlerde kapasitenin arttırılabilir olması göz önünde bulundurulmalıdır. Firmamız üretimde ve montaj esnasında dünyanın önde gelen üstün kaliteli ürünlerinden faydalanmakta, özellikle elektronik aksamlarında en kaliteli markaları kullanmaktadır. Gelişmiş özellikler sayesinde kullanımı kolay ve tüm aşamaların izlenebildiği herhangi bir istenmeyen durumda da acil durdurma veya kontrol etme imkanı olan santral kurulumları yapmaktadır. Öncelikle iş güvenliğin standartlarına uygun yüksek kalitede beton üretimi yapabilen tesislerin üretilmesi ve montaj yapılması sağlanmaktadır.

Beton Santralleri İmalatı

Gelişen teknolojilerle beraber farklı üretim kapasitelerini sahip ve birbirinden tasarımsal olarak veya işlevsel olarak farklı beton santrali üretimi firmamız tarafından yapılmaktadır. Farklı kapasitelerde ve farklı boyutlarda silolar inşa ederek hem sabit beton santralleri hem de mobil beton santralleri üretilmektedir. Üretilen ürünler hem civatalı hem de kaynaklı olarak üretilmekte bu sayede vibrasyona karşı ve tüm çalışma şartlarına karşı üst düzey dayanıklılık sergilemektedir. Başta çimento siloları olmak üzere tüm aksamlarda çevre şartlarına üst düzey dayanıklılık göstermesi sağlanmaktadır. Ekstradan tüm aksamlarda yaşanacak problemlere karşı hava filtreleri basınç tahliye valfleri izlenebilmesi için sıcaklık göstergeleri gibi birçok farklı gösterge ve izlenebilir ekran imalatı yapılmaktadır. Birbirinden farklı özelliklerde ve farklı kapasitelerde beton santralleri başta ülkemiz olmak üzere dünyanın her bölgesinde garantili olarak kurulmaktadır.

HABERİ OKU
Asfalt Plenti nedir ?

Asfalt Plenti nedir ?

30.04.2021 10:28

Asfalt plenti özel olarak sıcak karışım asfalt üretimi yapmak için tasarlanmış olan tesislerin tamamıdır. Öncelikle 1'den farklı tesis malzemesinin bir araya getirilmesi ve uyum içerisinde çalışmasının sağlanması amacıyla ön hazırlık ve üretim aşaması tasarımı yapılarak asfalt tesisi kurulumu yapılmaktadır. 11 farklı kısımdan oluşan tesis sayesinde asfalt betonu üretimi yapılabilmektedir. Üretimde bitum ve filler malzemesi kullanılmakta ve bu sayede istenilen asfalt elde edilmektedir. Tesiste istenilen özellik agregayı ısıtmak, ısıtılan bu sıcak karışım içerisine bir tutum ve diğer dolgu malzemelerinin de karışmasını sağlamaktır. Farklı oranlarda karışım yapılarak istenilen kalitede asfalt üretimi yapılabilmektedir. Farklı çeşitlerde de üretilebilen asfalt plenti kapasite olarak ve kalite olarak birbirlerinden farklılık göstermektedir.

Asfalt Üretim Tesisi Maliyeti

Asfalt tesisi farklı tipte ve farklı özelliklerde kurulabilmektedir. Bu kapsamda konteynır tip sabit asfalt plenti ve mobil asfalt plenti olmak üzere farklı özelliklerde asfalt plenti imalatı yapılmaktadır. Farklı üretim kapasitelerine sahip asfalt tesisleri çalışma yapılacak şantiyeler için önceden belirlenip kısa sürede kurulum ve söküp yapılabilme ye uygundur. Yüksek yoğunlukta çelik barındıran bu yapılar aynı zamanda özellikli silo ve farklı sistemlere de sahiptir. Bu nedenlerle fiyatlandırmaları da tamamıyla bu sistemlerin fiyatlarına bağlıdır. İstenilen konteyner tipli ya da mobil tipli asfalt tesisi üretim ve kurulumu farklı fiyatlara yapılabilmektedir. Konumu hakkında bilgi almak ve fiyatlar konusunda uygun teklifler almak için firmamız internet sitesi üzerinden ya da telefon numarası üzerine iletişim kurabilirsiniz.

Asfalt Tesisi İletişim

Hemen hemen dünyanın her yerinde asfalt tesisi kurulumu yapılmaktadır. Saatte 60 ton ve 400 ton üretim kapasitesine sahip birbirinden farklı asfalt tesisi imalatı yapılmaktadır. Uzun yıllar problemsiz olarak kullanabileceğiniz kaliteli ve garantili üretimi yapılmaktadır. Firmamız tarafından kesikte tip sabit asfalt tesisi, toplu tip mobil asfalt tesisi, sürekli tip mobil asfalt tesis üretimi ve ayriyeten birçok farklı tesis malzemesi üretimi ne montajı yapılmakla beraber satış sonrası 7/24 teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır. Firmamız internet sitesi üzerine ve telefon numaraları üzerine 7/24 iletişim imkanı ile hizmet vermektedir.

HABERİ OKU
Asfalt Plenti Granul/Fiber Besleme

Asfalt Plenti Granul/Fiber Besleme

17.03.2021 12:46

Asfalt Plenti Granül - Fiber Besleme ekipmanları siz değerli müşterimiz için yola çıktı. Fiber - Granül sistemi esnek - renkli asfalt üretimine olanak sağlar.

HABERİ OKU
Ant/Şantiye Tipi Mobile Beton Santralimiz Hizmete Verildi

Ant/Şantiye Tipi Mobile Beton Santralimiz Hizmete Verildi

16.03.2021 13:52

Polygonmach, AB'de 30m3 site tipi ant mobil beton santralini başarıyla devreye aldı. Tesis, 50t civatalı tip silo ve 800x14.000mm bantlı konveyör ile gidiyor. Tablet kontrollü, tam otomatik.

HABERİ OKU
Mobil Kırma Eleme Tesisimiz Hizmete Verildi

Mobil Kırma Eleme Tesisimiz Hizmete Verildi

13.03.2021 17:01

Eleme Ve Kırma Tesisleri

Üst yapı projeleri yol yapımı projeleri gibi birçok alanda kullanılmakta olan başta asfalt olmak üzere beton ve çeşitli harçlar için kum ve çakıl kullanılmaktadır. Bu malzemenin elde edilmesi için eleme ve kırma tesisi kurulumu yapılarak kayaların kırılması yahut akarsulardan ve benzeri kum havzalarında toprakla karışık olan kumun alınarak elenmesi temizlenmesi ve kullanılabilmesi için ayrılması gerekmektedir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için çeşitli mekanizmaların belli bir düzende montajının yapılması ve çalıştırılması gerekmektedir. Firmamız gerekli olan malzemelerin elde edilmesi için farklı kapasite değerlerine sahip kırma ve eleme ekipmanlarını tasarlayarak üretmekte ve bu ekipmanlarla talep doğrultusunda tesis kurulumu yapmaktadır.

Mobil Konkasör Tesisi

Genellikle yol yapımı için ihtiyaç duyulan asfalt çakıllarının elde edilmesi veya altyapının oluşturulmasında kullanılan çakılların elde edilmesi için farklı sertlikte ve farklı büyüklükte malzemelerin üretilmesi için gerekli olan taş kırma tesisi karayollarında mobil olmak durumundadır. Sabit sistemleri malzemenin taşınması açısından ve iş bittikten sonra söküm işlemlerinin zor olması nedeniyle tercih edilmemektedir. Bunun yerine kurulumu ve sökümü kolay olan istenilen her yere kolaylıkla taşının kısa süre içerisinde kırma işlemine başlayabilen mobil kırma ve eleme tesisi tercih edilmektedir. Firmamız tarafından granit, baza, kadro gibi yüksek aşındırıcı ve yüksek sertliğe sahip olan kayaların dahi kolaylıkla kırılması ve istenilen boyuta getirilmesi için farklı özelliklerde eleme ve kırma tesisi kurulumu yapılmaktadır.

Taş Kırma Ve Eleme Tesisi

Tren yollarının yapılmasında veya karayolları yapımında hem alt yapı malzemesi hem de asfaltın içerisine katılan çakıl taşı genellikle kayalardan kırılarak elde edilmektedir. Farklı türde ve özellikteki kayaları olabilmesi için özelliklerine uygun kapasitede kırma makinelerinin kullanılması gerekmektedir. Farklı özellikleri taşları olabilmesi için taş eleme ve kırma tesisi kurulumu yapan firmamız gereksinim duymuş olduğunuz darbeli veya titreşimli kırım makinaları ile işlerinizi kolaylaştırmaktadır. 1. aşama, 2. aşama, 3. aşama kırıcı olmak üzere farklı kırma kapa sitelerindeki makineler ile 0'dan 60 milimetreye kadar farklı formatta malzeme üretimini imkan sağlamaktadır. Bu sayede ihtiyaç duyduğunu farklı türdeki malzemeleri kolaylıkla farklı ortamlarda üretebilme imkana sahip olabilirsiniz. İhtiyacınız doğrultusunda mobil çeneli veya konik kırıcı veya darbeli kırıcı türlerinden size en uygun olanını seçebilmek için firmamızdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

HABERİ OKU